Tekniske tjenester

Sist endret 19.10.2015

Publisert 05.01.2017

VV er en forkortelse for Vestfold Vann IKS.  Tidligere het det Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV). VV ble dannet i 1968 etter lang tids forberedelser. Det er et interkommunalt selskap eid av kommunene Andebu, Hof, Holmestrand, Horten, Nøtterøy, Re, Sandefjord, Stokke, Tjøme og Tønsberg i fellesskap.

Publisert 05.01.2017

Drifts- og anleggsseksjonen har myndighets-, forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvar for ca. 116 km kommunale veier, samt ca. 21 km gang- og sykkelveier.

Publisert 05.01.2017

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål.

Vei
Publisert 17.01.2016

Statens Vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i kommunen. 

Nøtterøy kommune har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale veiene.

Publisert 28.05.2014

Se artikkel som heter "Veilys"