Kommunal bolig
Publisert 21.04.2017
Nøkler

Ledige leiligheter i:   
Hjemsengveien 13,  
Hjemsengveien 11 og  
Klokkerveien 8

Publisert 08.02.2017
Nøkler

Ledig leilighet i
Klokkerveien 6,
Skogveien 4 og
Kirkeveien 486

Publisert 26.01.2015

Eiendomsforvaltningen er en del av teknisk sektor i Nøtterøy kommune.