Eiendomsforvaltningen i Nøtterøy kommune

Eiendomsforvaltningen er en del av teknisk sektor i Nøtterøy kommune.

Publisert av Jan Wiggo Wiger. Sist endret 26.01.2015


Avdelingens viktigste oppgaver er:

 • Forvaltning, Drift- og vedlikehold av samtlige kommunale bygg: skoler, barnehager, sykehjem, boliger og andre eiendommer kommunen eier
   
 • Sikre effektiv teknisk drift- og vedlikehold av alle kommunale bygg
   
 • Utvikling av driftsanlegg (SD) tilknyttet eiendommene
   
 • Prosjekt- og byggeledelse for samtlige byggeprosjekter
   
 • Salg av kommunale eiendommer
   
 • Utøve eiendomsretten på kommunens bebygde og ubebygde tomter


Eiendomssjefen

Eiendomssjef, Anders Bjerknæs har det daglige ansvaret for eiendomsforvaltningen.