Kjøp og salg

Sist endret 24.11.2014

Eiendomsforvaltningen er en del av teknisk sektor i Nøtterøy kommune.

For tinglysning ta kontakt med Statens kartverk