Feiing

Bilde av to som feier en pipe.foto - Klikk for stort bilde Feiing i Nøtterøy kommune utføres av VIB (Vestfold Interkommunale Brannvesen).

I henhold til § 17 i ny Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015 skal feiing utføres etter behov.  Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde med videre.

Feiing utføres etter behov og i gjennomsnitt hvert 2 år og minst hvert 4 år. I tillegg skal det hvert 4 år utføres tilsyn i boliger.

Feiegebyret for 2017 er kr. 451.- inkl. mva. pr. pipeløp pr. år.

For feiing av piper og ildsteder i Nøtterøy kommune kan feiervesenet kontaktes på telefon: 33 00 36 00 eller på e-post: post(a)vibr.no.

 

 

Det er bygningseiers ansvar å sørge for sikker atkomst til og på tak.  Er feier avhengig av løs stige for atkomst til tak, skal eier sørge for at det finnes egnet stige på lett tilgjengelig sted.


Hvis feiervesenets tjenester ikke blir tilfredsstillende utført, kan du ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Bygninger med pipe/ildsted registrert i kommunens eiendomsregister vil automatisk bli kontaktet ved feiing eller tilsyn.  Dersom du monterer ny pipe eller ildsted i en bolig som tidligere ikke har hatt dette, må du sende melding til kommunen.  Det blir vanligvis levert varsel om feiing eller tilsyn i postkassen dagen før.  Dersom tidspunktet ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt med feieren.  Dersom det ikke er klargjort for feiing (folk til stede, framlagt stige eller på annen måte gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiing ikke bli utført.  Ny feiing kan ikke påregnes før neste runde dersom det ikke blir gjort ny avtale mens feieren er i området.  Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig.
 

Sist endret 05.01.2017