Eiendomsregister

Eiendomsregister

Sist endret 18.01.2017

Eiendomsinformasjon

Matrikkel - landets offisielle eiendomsregister

Matrikkelen inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Informasjonen lagret på den enkelte eiendom kan fås av eier gjennom bestilling av et matrikkelbrev. Matrikkelbrev erstatter det som tidligere het målebrev.


Matrikkelbrev bestilles på nett via Infoland.
 


Faste gebyrer tilknyttet min eiendom

Her finner du informasjon om gebyr for vann og avløp, renovasjon og feiing på din eiendom.
Hentekalenderen for henting av avfall på Nøtterøy finner du på VESAR sin nettside.