Bolignummer

Illustrasjon bolig nummer - Klikk for stort bildeIllustrasjon bolig nummer Statens Kartverk

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.
 

Hva betyr bolignummeret?

Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerke til å sette i døra.
 

Mangler du adressemerke, eller mener du at du har fått feil bolignummer, ta kontakt med Servicesenteret.

Sist endret 23.11.2015
 

 

Bolignummer