Energiportalen

 

Nøtterøy kommune tilbyr nå gratis energianalyse av boliger gjennom Energiportalen

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig i form av grensejustering. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenføyning av eiendommene. Arealoverføring skal registreres i matrikkelen og kommunen må sørge for tinglysing av erklæring om arealoverføring.
 

Ved opplysninger om hjemmelshaver/naboppgave kontakt Kartverket på tlf. 08700.

Kommunen har ansvar for vinterdrift på alle kommunale veier, ca. 116 km og ca. 21 km gang- og sykkelveier, kommunens skoler, barnehager, institusjoner/sykehjem.  Kommunen organiserer også brøytetjeneste på private veier, ca. 60 veier eller 12,5 km.

Kommunen har ansvar for strøing av kommunale veier, gang- og sykkelveier, på skoler, barnehager og institusjoner/sykehjem.  Kommunen utfører også strøtjeneste på private veier som har inngått avtale.

Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) har driftsansvar for håndtering av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i Nøtterøy kommune.

Åpningstider Lofterød Gjenvinningsstasjon:

Mandag:                     10.00 – 18.00
Tirsdag - fredag:        10.00 – 17.00
Lørdag:                        09.00 – 14.00 

Vesar kan kontaktes på post(a)vesar.no eller på telefon 33 35 43 80.

Telefontid hos Vesar er mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00 til 15.00 og torsdag 12.00 til 15.00 

Feiing - VIB

Feiing i Nøtterøy kommune utføres av VIB (Vestfold Interkommunale Brannvesen).

I henhold til § 17 i ny Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015 skal feiing utføres etter behov.  Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde med videre.

Feiing utføres etter behov og i gjennomsnitt hvert 2 år og minst hvert 4 år. I tillegg skal det hvert 4 år utføres tilsyn i boliger.

Feiegebyret for 2017 er kr. 451.- inkl. mva. pr. pipeløp pr. år.

For feiing av piper og ildsteder i Nøtterøy kommune kan feiervesenet kontaktes på telefon: 33 00 36 00 eller på e-post: post(a)vibr.no.

Prosjekt oljefri - fjerning av nedgravd oljetank

Ønsker du å bytte ut oljefyren med mer miljøvennlige alternativer?

Prosjekt Oljefri gir deg gode råd om løsninger og tilskuddsordninger.