Oppdatert informasjon om landbrukseiendom finner du på regjeringens nettsider.

Illustrasjon bolignr.jpg

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bolignummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bolignummer. Disse skal også ha adressemerke med bolignummer som plasseres ved siden av døra.
 

Hva betyr bolignummeret?

Har du bolignummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerke til å sette i døra.
 

Mangler du adressemerke, eller mener du at du har fått feil bolignummer, ta kontakt med Servicesenteret.

Nøtterøy kommune har ikke eiendomsskatt. 

Prosjekt oljefri - fjerning av nedgravd oljetank

Ønsker du å bytte ut oljefyren med mer miljøvennlige alternativer?

Prosjekt Oljefri gir deg gode råd om løsninger og tilskuddsordninger.

Feiing - VIB

Feiing i Nøtterøy kommune utføres av VIB (Vestfold Interkommunale Brannvesen).

I henhold til § 17 i ny Forskrift om brannforebygging av 17.12.2015 skal feiing utføres etter behov.  Behovet fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde med videre.

Feiing utføres etter behov og i gjennomsnitt hvert 2 år og minst hvert 4 år. I tillegg skal det hvert 4 år utføres tilsyn i boliger.

Feiegebyret for 2017 er kr. 451.- inkl. mva. pr. pipeløp pr. år.

For feiing av piper og ildsteder i Nøtterøy kommune kan feiervesenet kontaktes på telefon: 33 00 36 00 eller på e-post: post(a)vibr.no.

Vesar (Vestfold Avfall og Ressurs AS) har driftsansvar for håndtering av avfall fra husholdninger og fritidseiendommer i Nøtterøy kommune.

Åpningstider Lofterød Gjenvinningsstasjon:

Mandag:                     10.00 – 18.00
Tirsdag - fredag:        10.00 – 17.00
Lørdag:                        09.00 – 14.00 

Vesar kan kontaktes på post(a)vesar.no eller på telefon 33 35 43 80.

Telefontid hos Vesar er mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00 til 15.00 og torsdag 12.00 til 15.00 

Kommunen har ansvar for vinterdrift på alle kommunale veier, ca. 116 km og ca. 21 km gang- og sykkelveier, kommunens skoler, barnehager, institusjoner/sykehjem.  Kommunen organiserer også brøytetjeneste på private veier, ca. 60 veier eller 12,5 km.

Kommunen har ansvar for strøing av kommunale veier, gang- og sykkelveier, på skoler, barnehager og institusjoner/sykehjem.  Kommunen utfører også strøtjeneste på private veier som har inngått avtale.