Gravemelding og graving

Foto av spade i jord - Klikk for stort bilde For alle gravearbeider på offentlig grunn skal det leveres en søknad om gravetillatelse for hver vei som berøres til Geomatikk AS.  For graving i forbindelse med vann- og/eller avløpsledninger på privat grunn skal det foreligge en godkjent sanitærsøknad.
 

Graving og arbeide langs kommunal vei

Alle som skal arbeide eller grave på eller ved kommunal vei skal søke om dette.Søknad om gravetillatelse gjøres hos Geomatikk AS sin kundeportal.

Nøtterøy kommune har vedtatt lokal forskrift for graving i kommunale grunn.

  • På og langs kommunale veier og på annen kommunal grunn gis gravetillatelse av Nøtterøy kommune.
  • På fylkesveier og private veier gis gravetillatelse av Statens Vegvesen.
  • På private eiendommer gis gravetillatelse av grunneier(e).


For all graving på offentlig eller privat vei som er åpen for alminnelig ferdsel skal det utarbeides en arbeidsvarslingsplan som skal inneholde skiltplan, plan for å opprettholde tilfredsstillende trafikksikkerhet og framkommelighet og plan for sikring av veiarbeiderne.

På kommunale veier er det kommunen som er skiltmyndighet og på fylkesveier og private veier er det Statens Vegvesen som er skiltmyndighet.

I Nøtterøy kommune er det opprettet en samordnet gravemeldingstjeneste som administreres av Geomatikk AS.

Gravemeldinger skal leveres elektronisk til Geomatikk AS på deres kundeportal.

Nye brukere må registrere seg for å få tilgang til kundeportalen.

Geomatikk AS kan kontaktes på telefon 09146.

Publisert 05.01.2017
Toppbilde-spade_gravemelding

Graving på kommunal grunn

www.gravemelding.no finner du en oversikt over alle gravetillatelser på kommunal grunn i Nøtterøy kommune.
 

Kommunale prosjekter

I artiklene til høyre finner du koblinger til pågående kommunale prosjekter som medfører graving i vei og på private eiendommer. I hver artikkel er det opplysninger om hva gravearbeidet gjelder og hvem som er ansvarlig utførende og kontaktpersoner.