Byggesak

> Hva skal du bygge?> Hvordan søker du?> Hva skjer i din sak?

 

Saksbehandling

Før søknad

Aktuelt

Byggesak

Ønsker du å møte en bestemt saksbehandler, må du avtale tid på forhånd.

Telefon: 408 21 599 (man-fre: 08.00-15.00)

Besøksadresse: Hellaveien 5, Borgheim
 

Alle nye bygge- og delesøknader, samt komplettering i pågående saker sendes kommunen ved postmottak(a)notteroy.kommune.no eller postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy.

Plan

Kommuneutviklingsseksjonen har også ansvar for samfunnsplanlegging i kommunen, herunder kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Seksjonen behandler også område- og detaljreguleringer etter plan- og bygningsloven.

Plansaksbehandlerne treffes på e-post og telefon eller etter avtale.

 

 

Toppbilde byggesak 440x200

Kommuneutviklingsseksjonen behandler alle tiltak som krever godkjenning etter plan- og bygningsloven.

Se siden om byggesak for ytterligere informasjon.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett brukes ved tilbygg, fasadeendringer, garasje og andre mindre frittliggende bygg. Tiltakshaver kan i disse tilfeller selv stå som ansvarlig for byggingen.

Informasjon om gebyrregulativer for Nøtterøy kommune finner du i filen gebyrregulativ 2017 (PDF) (PDF, 487 kB)

Samtlige priser og oversikt over gebyrer finner du i kapitel 10 i "Handlingsdel økonomiplan og budsjett 2017-2020 (PDF, 3 MB)"

Fra 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av en ny plan, eller blir opphevet.

Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må man søke om dette til kommunen. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.