Byggesak

> Hva skal du bygge?> Hvordan søker du?> Hva skjer i din sak?

 

Saksbehandling

Før søknad

Aktuelt

Byggesak

Ønsker du å møte en bestemt saksbehandler, må du avtale tid på forhånd.

Telefon: 408 21 599 (man-fre: 08.00-15.00)

Besøksadresse: Hellaveien 5, Borgheim
 

Alle nye bygge- og delesøknader, samt komplettering i pågående saker sendes kommunen ved postmottak(a)notteroy.kommune.no eller postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy.

Plan

Kommuneutviklingsseksjonen har også ansvar for samfunnsplanlegging i kommunen, herunder kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Seksjonen behandler også område- og detaljreguleringer etter plan- og bygningsloven.

Plansaksbehandlerne treffes på e-post og telefon eller etter avtale.

 

 

Byggesaksblanketter kan finnes her.

Dersom et tiltak strider mot lov-, forskrifts- og/eller plankrav m.v. må det innrømmes dispensasjon før tiltaket evt. godkjennes.

I de fleste byggesaker er det krav om at det sendes inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av en ny plan, eller blir opphevet.

Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.