Bygging

Byggetegning - Klikk for stort bilde

Kommuneutviklingsseksjonen behandler alle tiltak som krever godkjenning etter plan- og bygningsloven.

Se siden om byggesak for ytterligere informasjon.

Sist endret 18.01.2017

Strømnettet på Nøtterøy eies og driftes av Skagerak Energi.

Toppbilde-spade_gravemelding

Graving på kommunal grunn

www.gravemelding.no finner du en oversikt over alle gravetillatelser på kommunal grunn i Nøtterøy kommune.
 

Kommunale prosjekter

I artiklene til høyre finner du koblinger til pågående kommunale prosjekter som medfører graving i vei og på private eiendommer. I hver artikkel er det opplysninger om hva gravearbeidet gjelder og hvem som er ansvarlig utførende og kontaktpersoner.

Toppbilde-spade_gravemelding

For alle gravearbeider på offentlig grunn skal det leveres en søknad om gravetillatelse for hver vei som berøres til Geomatikk AS.  For graving i forbindelse med vann- og/eller avløpsledninger på privat grunn skal det foreligge en godkjent sanitærsøknad.
 

Graving og arbeide langs kommunal vei

Alle som skal arbeide eller grave på eller ved kommunal vei skal søke om dette.Søknad om gravetillatelse gjøres hos Geomatikk AS sin kundeportal.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett brukes ved tilbygg, fasadeendringer, garasje og andre mindre frittliggende bygg. Tiltakshaver kan i disse tilfeller selv stå som ansvarlig for byggingen.

NK_apply_søk_skriv

Alle søknadspliktige tiltak skal ha en ferdigattest før de kan tas i bruk. Dette gjelder både mindre tiltak som du selv står ansvarlig for, og større tiltak med profesjonelle foretak involvert.

Kommunen gir ferdigattest når det kan dokumenteres at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med tillatelsen og plan- og bygningsloven

Dokumentasjon ved anmodning om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
 

Notteroy_kommune_juni_2013_nr_034.jpg

 

 

Tjøme og Nøtterøy kommuner starter nå opp et Færder-samarbeid på byggesak- og reguleringsplanområdet. Tjenestene samlokaliseres på Østergaard, Hellaveien 5, (på Borgheim) inntil Gipø øst er ferdig til innflytting den 1. januar 2018.

 

Betjening av publikum ved møter, forhåndskonferanser etc vil skje på Østergaard. 

Telefonhenvendelser anbefales rettet til Teknisk sitt servicenummer, 408 21 599.