Kunngjøringer av arealplaner.

illustrasjonsbilde kommuneplan reguleringsplan.png

Kommuneplanen er den obligatoriske samordnende planen for virksomhet innenfor kommunen. Nøtterøy kommune utfører en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen innenfor sine områder. 

illustrasjonsbilde kommuneplan reguleringsplan.png

Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Da bør du vite at vi går over til nytt høydegrunnlag (PDF, 539 kB)fra 16. juni 2015. Da blir alle høyder hevet med 5-13 cm! Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000.

 

 

 

 

Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og vises i kartet når du velger karttype "Arealplaner" og zoomer deg inn i kartinnsynsløsningen. Du må zoome deg inn til målestokk 1:10000 eller større for å se ulikle arealformål i planen, i mindre målestokk vises bare planenes avgrensing. 

Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå.

 

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig. Forslagsstiller finner føringer for planarbeidet i kommunens Kravspesifikasjon og veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner (PDF, 72 kB).

 

Dersom det er behov for regulering eller omregulering av din eiendom før videre utvikling av eiendommen, må du knytte til deg en profesjonell forslagsstiller.

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart og bestemmelser.