Bolig og eiendom

Sist endret 10.03.2016 

Meld flytting i Folkeregisteret

Toppbilde kart infoland 440x200

Kartportal for kommunesamarbeidet i Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold.
Kartportalen inneholder basis kart og mange typer temakart. Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter - det finnes mer informasjon om dette i brukerveiledningen.


Viktig informasjon

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

 Gå til Vestfoldkart

En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av en ny plan, eller blir opphevet.

Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.

 

Eiendomsforvaltningen er en del av teknisk sektor i Nøtterøy kommune.

illustrasjonsbilde kommuneplan reguleringsplan.png

Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Da bør du vite at vi går over til nytt høydegrunnlag (PDF, 539 kB)fra 16. juni 2015. Da blir alle høyder hevet med 5-13 cm! Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000.

 

 

 

 

Husbanken

Boligsosialt team skal sørge for at du finner informasjon om, og hjelper deg å søke om leie av kommunal bolig / trygdebolig. Du kan få hjelp og veiledning i forhold til startlån, tilskudd, bostøtte og henvende deg om du har spørsmål vedrørende din kommunale eiendom.

Vi oppfordrer til å søke elektronisk. Elektroniske søknadsskjemaer finner du i menyen til høyre under "Søknadsskjema", på mobil finner du denne menyen nederst i artikkelen.

Telefontid: Mandag - fredag: kl 09:00 – 15:00

Ved spørsmål om startlån er det ønskelig at du ringer for å avtale tid for et møte. Ring via vårt sentralbord: Telefon: 33 40 20 00