Om Familiens hus

Publisert av Jan Wiggo Wiger. Sist endret 14.09.2016

Stafettloggen bilde av barn

Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med barnets forutsetninger.

Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

CX Stafettloggen forenkler den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – slik at de ivaretar helheten i tjenesteytelsen, og tar ut det fulle potensiale i sin kompetanse.

Familiens hus logo

Ett telefonnummer, ett bygg, ett sted å henvende seg. Hvis du trenger hjelp med noe som har med barn og unge å gjøre, skal du finne svar på Familiens hus på Nøtterøy.
 

Familiens hus, tlf.:  408 01 230

Adressen til Familiens hus er Tinghaugveien 16.

Toppbilde til Barn, unge og familie

 

Nylig ble Familiens hus offisiellt åpnet av ordfører Bente Bjerke (Tjøme) og Roar Jonstang( Nøtterøy).

Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med barnets forutsetninger. Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

Målet med en bedre tverrfaglig innsats (BTI) og etablering av Familiens hus er å forenkle den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – for å ivareta helheten i tjenesteytelsen, og ta ut det fulle potensiale i kompetansen som finnes.

Per e-post

Tjøme: familienshus@tjome.kommune.no
Nøtterøy: familienshus@notteroy.kommune.no

Per telefon

Ekspedisjon Familiens hus/Helsestasjonen, tlf.: 408 01 230

Eller via ordinært tjenesteapparat.