Familiens hus

Familiens hus logo (NK) - Klikk for stort bilde Ett telefonnummer, ett bygg, ett sted å henvende seg. Hvis du trenger hjelp med noe som har med barn og unge å gjøre, skal du finne svar på Familiens hus på Nøtterøy.
 

Familiens hus, tlf.:  408 01 230

Adressen til Familiens hus er Tinghaugveien 16.

Publisert av Jan Wiggo Wiger. Sist endret 09.11.2016

I Familiens hus finner du helsesøstrene, jordmor, psykiatrisk sykepleier, lege, psykologer, ergoterapeut og fysioterapeut – det vil si de forebyggende helsetjenestene for barn og unge. Videre finner du barnevernet, PPT og RMU (Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter).

I de tilfellene du ikke vet hvem du skal snakke med, eller hva slags tjeneste du søker, kan du kontakte Familiens hus (tlf.: 408 01 230).

 

Hvordan kontakte Familiens hus?

 

Besøkende

Adresse: Tinghaugveien 16.
 

Per e-post

Tjøme: familienshus@tjome.kommune.no
Nøtterøy: familienshus@notteroy.kommune.no
 

Per telefon

Ekspedisjon Familiens hus/Helsestasjonen, tlf.: 408 01 230

Eller via ordinært tjenesteapparat.

 

Interne og fastleger/spesialisthelsetjenester:

På mail til familienshus som over eller telefon direkte til koordinator i Familiens hus.

Stafettloggen bilde av barn

Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med barnets forutsetninger.

Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

CX Stafettloggen forenkler den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – slik at de ivaretar helheten i tjenesteytelsen, og tar ut det fulle potensiale i sin kompetanse.

Invandrertjenesten

 

Den 1. oktober opprettes Nøtterøy og Tjøme innvandrertjenesteInnvandrertjenesten overtar oppgaver som tidligere har ligget hos NAV i de to kommunene.

Adresse er Rødsgata 36, Tjøme

Toppbilde til Barn, unge og familie

 

Nylig ble Familiens hus offisiellt åpnet av ordfører Bente Bjerke (Tjøme) og Roar Jonstang( Nøtterøy).

Barnevern

 

Den 12. oktober markerte vi milepælene i forsøksordningen på barnevernområdet, med en samling for bidragsytere og andre berørte i kommunestyresalen.

Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med barnets forutsetninger. Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

Målet med en bedre tverrfaglig innsats (BTI) og etablering av Familiens hus er å forenkle den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – for å ivareta helheten i tjenesteytelsen, og ta ut det fulle potensiale i kompetansen som finnes.

Forside bilde - Handlingsveiledere, verktøy og rutiner i Familiens hus

(PDF, 4 MB)Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med barnets forutsetninger. Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

Målet med en bedre tverrfaglig innsats (BTI) og etablering av Familiens hus er å forenkle den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – for å ivareta helheten i tjenesteytelsen, og ta ut det fulle potensiale i kompetansen som finnes.

Per e-post

Tjøme: familienshus@tjome.kommune.no
Nøtterøy: familienshus@notteroy.kommune.no

Per telefon

Ekspedisjon Familiens hus/Helsestasjonen, tlf.: 408 01 230

Eller via ordinært tjenesteapparat.

 

Hvordan henviser du barn og ungdom til PPT?

Søke om midler barnefattigdom

RMU yter primært heldøgns omsorgstjenester til barn- og unge i Nøtterøy kommune.

Kontakt info RMU

Telefon: 409 10 500 (sentralbord)

Besøksadresse
Kjærnåsveien 13A, Vestskogen

Postadresse
PB 250, Borgheim
3163 Nøtterøy