Bli vertsfamilie

Vil du hjelpe en ung flyktning som har kommet alene? Som vertsfamilie leier du ut en del av boligen din og bidrar til trivsel, trygghet og integrering.

Hva er Vertsfamilie?

En afghansk gutt går i gata. - Klikk for stort bilde

En vertsfamilie leier ut en del boligen sin til en enslig mindreårig flyktning i alderen 16 – 22 år. De er også med og følger opp ungdommen.
 
Du har tid og engasjement for ungdommer generelt, og for enslige mindreårige 
flyktninger spesielt. Du ønsker å gjøre en forskjell i livet til ungdommen, og bidrar til at ungdommen blir inkludert i nærmiljøet.
 

Vertsfamiliens oppgave er å skape trivsel og trygghet i bosituasjonen. Dere blir kjent med ungdommen, og ungdommen blir kjent med familielivet hos dere. Vertsfamilien skal hjelpe ungdommen med å bli kjent i lokalsamfunnet, få nye erfaringer, delta i samfunnslivet og bli trygg på nye arenaer.  Dere bidrar også til trening av språk. 

Mye av kontakten mellom vertsfamilien og ungdommen skjer på hjemmebane. Dere lager middag, fikser praktiske ting, handler, hjelper med lekser, deltar i nærmiljøet osv.
 

En smilende afghansk gutt som har reist alene fra Afghanistan - Klikk for stort bilde Om boligen

Hybelen eller leiligheten skal være en selvstendig boenhet tilknyttet egen bolig, for eksempel en sokkelleilighet. 
 
Den må være godkjent som boligareal og ha normalt god standard. Det må være muligheter for å lage mat og låse sin egen dør. Møblering avtales i hvert enkelt tilfelle.
 

Opplæring og veiledning

Vertsfamilien inviteres to ganger i året til fellessamlinger. Her blir det rom for å dele erfaringer og diskutere utfordringer. Samlingene vil foregå på ettermiddag- og kveldstid.
 
Aktuelle temaer kan være psykisk helse, religion, relasjoner og avvisningsproblematikk. 
 
Vertsfamilien får opplæring og veiledning gjennom kvartalsvise møter. De får også en egen kontaktperson som de har kontakt med gjennom året.
 
Tiltaket blir løpende evaluert. Vertsfamilien holdes oppdatert på barneverntjenestens faglige vurderinger, og hvorvidt tiltaket skal videreføres eller avsluttes. 
 

Oppdragsavtale

For å bli vertsfamilie, må familien gjennom en godkjenningsprosess. Vertsfamilien intervjues, og taushetserklæring og politiattest fremlegges som en del av godkjenningsprosessen. Oppdraget kan vare inntil ungdommen fyller 23 år, noe som vurderes utfra ungdommens behov.
 
Vertsfamilien mottar husleie for hybelen de leier ut, samt en godtgjøring. 
 
 

Godtgjøring

Vertsfamilie mindreårig flytkning 1.jpg - Klikk for stort bilde

Hver måned utbetales godtgjøring, utgiftsdekning og husleie. Utgiftsdekningen er 
øremerket direkte kontakt mellom vertsfamilien og ungdommen.
 
Husleiekontrakten skrives mellom huseier og barneverntjenesten. Nøtterøy kommune har en maksgrense for husleie, denne følger normalt satsene til NAV. Husleien betales direkte fra kommunen til huseier. Oppsigelsestiden er maks 2 måneder, og depositumsgaranti stilles av barnevernstjenesten. I tillegg utarbeides det egne husregler i samarbeid med ungdommen, miljøterapeutene og vertsfamiliene.
 

Kontakt

Marit Borge, Teamleder
Tlf.: 409 11525 | marit.borge@notteroy.kommune.no
Kamilla Hagberg-Olsen
Tlf.: 951 18 099 | kamilla.hagberg-olsen@notteroy.kommune.no
Line Eriksen
Tlf.: 951 93510 | line.eriksen@notteroy.kommune.no
 

Last ned Vertsfamilie-brosjyren (PDF, 245 kB)

Velkommen som vertsfamilie!