Barnevern og familievern

Barnehender holder en papirfamilie.Foto. - Klikk for stort bilde

Telefon ekspedisjon: 951 93 510
Akutte henvendelser etter kontortid (Barnevernvakta): 33 31 02 03
Besøksadresse: Tinghaugveien 16, Borgheim, 3140 Nøtterøy

Ansattes telefonnummer
 

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barneverntjenesten skal sikre at de mest utsatte barna får nødvendig hjelp. Tjenesten  er hjemlet i lov om barneverntjenester (link til Lovdata). Barneverntjenesten blir som regel kjent med nye saker gjennom såkalte bekymringsmeldinger og kan på bakgrunn av denne opprette en undersøkelse. Hjelpetiltak til barn/unge er frivillig og i iverksettes i samarbeid med foreldrene. I de mest alvorlige sakene kan imidlertid barneverntjenesten også fremme forslag om tvangsplassering. Barnevernleder har i akutte situasjoner myndighet til å fatte akuttvedtak mot foreldrenes/de unges vilje.
 

Bekymringsmelding - meldingsskjema

Her kan du laste ned ulike meldingsskjema.

Fyll ut og send melding til barneverntjenesten, postadresse:

Nøtterøy kommune v/barneverntjenesten
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Barneverntjenesten skal også gi råd og veiledning dersom noen er usikker på om de skal inngi en bekymringsmelding.

Barneverntjenesten: Telefon 951 93 510
Barnevernsvakten (utenom kontortid): 33 31 02 03

 

Har du lyst til å være fosterhjem?

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste trenger fosterhjem og vertsfamilier.

Vi tilbyr kurs, opplæring og veiledning til alle våre fosterhjem.

Les mer her.

 

Linker

  Ansatte i barneverntjenesten

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste inviterer til tre temakvelder om barn og det å være forelder uten å ha daglig omsorg for barnet sitt.

 

Å ikke ha den daglige omsorgen for egne barn er en utfordrende situasjon for mange foreldre. Det er det også for barna.

Temakveldene bli arrangert av to foreldre til barn i barnevernet, to ansatte i barnevernet på Nøtterøy/Tjøme, i samarbeid med Voksne for barn

Når: 7,14 og 28.november, kl 18 - 20

Hvor: Borgheim ungdomsskole, Rektorveien 6, Nøtterøy

Påmelding: lotte.terese.bergan@notteroy.kommune.no

 
 
 

 

Bekymret for et barn, en ungdom eller en familie?
 

 

Bekymringsmelding - privatpersoner

Her finner du noen spørsmål og svar i forhold til å sende bekymringsmeldinger for privatpersoner.
Når bør du melde fra?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg,  bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Opplever du at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet.

Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.

Hvordan melder du fra?

Dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Kun i de alvorligste situasjonen må barn flytte.

Vi har utarbeidet et meldingsskjema som du kan laste ned (Word format) (DOCX, 23 kB) alternativt i PDF format her. (PDF, 27 kB)

 

Fyll ut og send melding til barneverntjenesten for Nøtterøy og Tjøme kommune:

Nøtterøy kommune v/barnevernstjenesten
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Ønsker du å snakke med noen først?

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe til barneverntjenesten og diskutere saken anonymt.

Telefon ekspedisjon: 951 93 510
Akutte henvendelser etter kontortid (Barnevernvakta): 33 31 02 03
Besøksadresse: Tinghaugveien 16, Borgheim, 3140 Nøtterøy

 

Ansattes telefonnummer

Kan du være anonym?

Når du melder fra til barnevernet kan du melde fra med fullt navn eller være anonym:

  • Du kan fremstå med navn både overfor familien og barneverntjenesten. Da vil foreldrene i saken bli informert om at det er du som melder.
  • Du kan velge å melde inn saken anonymt, slik at verken barnevern eller foreldre vet hvem som melder. Husk at familien får mulighet til å se meldingen, slik at hvis du for eksempel skriver at du er tante til barnet, kan du lett bli gjenkjent.
  • Du kan fremstå med navn overfor barneverntjenesten, men be om at dette ikke gjøres kjent for foreldrene. Dersom du velger dette alternativet, vil anonymiteten kunne bli opphevet dersom barneverntjenesten fører sak om omsorgsovertakelse, og saken må i retten.
Hvordan følger barnevernet opp bekymringsmeldingen din?

Det er barnevernet i kommunen som følger opp bekymringsmeldingen din.
 

Barnevernet gjennomgår meldingen din og vurderer om den skal følges opp

Når du har sendt inn bekymringsmelding skal barnevernet gjennomgå meldingen og vurdere om den skal følges opp med en undersøkelse, eller om den skal henlegges. Dette skal barnevernet gjøre innen en uke fra meldingen ble mottatt.
 

Du får en bekreftelse på at meldingen er mottatt

Barnevernet skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien.
 

Barnevernet kan ha behov for mer informasjon

Dersom barnevernet starter en undersøkelse, kan det hende de tar kontakt med deg for å få mer informasjon. Barnevernet kan også ta direkte kontakt med barnets foreldre eller barnet selv for å få mer informasjon.
 

Hjelp til familien

Gjennom undersøkelsen skal barnevernet avklare om og hvordan barnet og familien kan få hjelp.

Dersom du har meldt fra tidligere, men fortsatt er bekymret

Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt.

Her finner du all kontaktinformasjon

 

 

 

Barnevern

Barneverntjenesten jobber med familier som trenger bistand for å gi sine barn en god oppvekst. Målet er alltid at barn skal få hjelp i sin egen familie og nettverk.


Vi i barneverntjenesten kan gi familier veiledning og hjelp til endring på mange ulike måter.

Dersom et barn eller ungdom trenger hjelp utover det slekt og nettverk kan gi, så ønsker vi å hjelpe i barnets nærmiljø. Det er lettere å ta imot hjelp når det er nære skole, venner og fritidsaktiviteter.
 

Familieråd

Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger - les mer om familieråd her.

 

Besøkshjem

Å være besøkshjem handler om å ta i mot et barn eller en ungdom på besøk hjemme hos dere - les mer om besøkshjem her.

 

Hybel med oppfølging for ungdom

Hybel med oppfølging fra en støttefamilie, kan være en fin måte å trene på et selvstendig liv - les mer om hybel med oppfølging her

 

Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode det ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret. Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie - les mer om fosterhjem her.

Familiens hus

Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninger.

I samarbeid med Familiens Hus arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet. 
 

Ungdom 1

Ungdom som skal bo for seg selv for første gang har ofte behov for støtte og hjelp. Hybel med oppfølging fra en støttefamilie, kan være en fin måte å trene på et selvstendig liv.

Ungdommene er vanligvis fra 17 år og eldre.

Barnehender som holder en papirfamilie (smal)

Å være besøkshjem handler om å ta i mot et barn eller en ungdom på besøk hjemme hos dere.

Det er vanlig med besøk ca. en helg i måneden. Dette avtales i samarbeid med barnets familie og barneverntjenesten.

Invitasjon til introduksjonskurs for fosterforeldre høsten 2017.

Vi inviterer dere som allerede er fosterhjem eller som lurer på om dere skal bli fosterhjem til introduksjonskurs for fosterforeldre. Kurset er en innføring i noen grunnleggende tema som fosterhjem møter, og går over 5 kvelder fra kl. 17.30 – 20.00 i barneverntjenestens lokaler på Nøtterøy.

Vil du hjelpe en ung flyktning som har kommet alene? Som vertsfamilie leier du ut en del av boligen din og bidrar til trivsel, trygghet og integrering.

Vi trenger deg som vil være fosterhjem for barn og ungdom fra Nøtterøy og Tjøme.

Og i den forbindelse har vi også utarbeidet en brosjyre som gir mer informasjon, den kan leses på nettet ved å klikke å på linken (åpnes i nytt vindu) og kan også lastes ned fra den samme siden. Bruk pilene for å bla igjennom.

 

Brosjyre fosterhjem 2017