Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Alle barnehager som oppfyller de tre kriteriene/vilkårene i feltet under, må ha godkjenning. Barnehager som ikke oppfyller disse kriteriene (som for eksempel åpne barnehager) kan velge å søke godkjenning. For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet

bolig_og_eiendom_test_440x200px.png

Nøtterøy kommune har ulike hjelpetilbud til barn/unge (PDF, 250 kB) og familier utover det ordinære tjenestetilbudet.

Tilbudene er gratis.

Barn med iPad

"Erre mulig?" er et velferdsteknologi prosjekt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: et brukersentrert innovasjonsprosjekt. Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I Erre mulig-prosjektet skal vi finne ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles.

I Nøtterøy kommune er det 9 kommunale barnehager. De varierer i størrelse fra 2 til 8 avdelinger, og ligger spredd utover på øya.

Endrede betalingssatser for barnehage fra 01.01.17

Aktive saker

Søknadsfrist for hovedopptaket 2017/18 er 1. mars 2017.

Denne fristen gjelder både nye søknader, søknad om bytte av barnehage og endring av plass.De som ikke har fått plass inneværende år, men har søknad liggende inne, trenger ikke søke på nytt.

Sjekk om søknaden er oppdatert og aktiv ved å logge inn på Foresatteportalen via ID-porten (MinID/BankID). Søknaden må ligge under Aktive saker for å bli behandlet.

 

 

 

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. For barnehage vedtar kommunestyret årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år.

Nøtterøy kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt i perioden 2016-2017.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema (PDF, 2 MB).