Toppbilde barnehage 440x200px

I hovedopptaket tildeles barnehageplasser i flere runder, og fredag 23. mars sendes ut nye tilbud. Alle som er med i hovedopptaket får dermed ikke svar i dag. De som har lovfestet rett til plass og som ikke får tilbud i dag vil få tilbud i senere opptaksrunder.

 

 

Det er 11 private barnehager på Nøtterøy.

Hvordan henviser du barn og ungdom til PPT?

Her finner du oversikt over de ansatte i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) på Nøtterøy og Tjøme.

Samling ute

Prisen får de fordi:

  • Det legges stor vekt på klima- og miljøtemaer i det pedagogiske opplegget, blant annet gjennom konseptet Grønn danning
     
  • Barnehagebygningen er bygget etter passivhus-standard, med fremtidsrettede tekniske løsninger for å begrense energiforbruket
     
  • Energiforbruket er lavt sammenlignet med mer konvensjonelle bygninger.
     
  • Energiforbruket følges aktivt opp, blant annet gjennom sentral driftskontroll (SD) og involvering av de ansatte
Tenåringsjente som blir mobbet med tekstmelding

Det er nedsatt en egen faggruppe som skal bistå barnehagen og skolen i fastlåste mobbesaker. Dette er pågående saker hvor man ikke finner de rette tiltakene for å få stoppet mobbingen / trakasseringen. Det forutsettes at barnehagene/skolene og foresatte har arbeidet med saken, før den meldes til Beredskapsteamet.
 

Toppbilde barnehage 440x200px

Lovfestet rett til plass gjelder kun i hovedopptaket, og da må du søke om plass senest 1. mars.

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. For barnehage vedtar kommunestyret årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år.

Nøtterøy kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt i perioden 2016-2017.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema (PDF, 2 MB).