Barn, unge og familie

HelsestasjonBarnehageSFOSkoleForesatteportalenRedusert betaling 

Familiens hus  RMU 

Familiens hus logo (NK) - Klikk for stort bilde Nå er alle tjenestene som jobber med barn og unge under felles tak, og heter Familiens hus - du kan lese mer om Familiens hus ved å følge linken (Familiens hus).

Kontakt telefon Familiens hus:  408 01 230Nyttige linker:
 

 

Søke om midler barnefattigdom

RMU yter primært heldøgns omsorgstjenester til barn- og unge i Nøtterøy kommune.

Kontakt info RMU

Telefon: 409 10 500 (sentralbord)

Besøksadresse
Kjærnåsveien 13A, Vestskogen

Postadresse
PB 250, Borgheim
3163 Nøtterøy

Hvordan henviser du barn og ungdom til PPT?

Oversikt - tiltak til barn og unge_forsidebilde

I denne oversikten vil du finne ulike tiltak for barn og unge i Nøtterøy og Tjøme kommune. Alle tiltakene er gratis for foresatte og barn. 

 

Oversiktene er delt i ulike aldersgrupper, 0-6 år, 6-13 år og uavhengig av alder.

 

Klikk her for å åpne oversikten i PDF format (PDF, 722 kB)

Barnevern

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste er en av tre kommuner i landet som er valgt ut til å delta i forsøksordning om ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Forsøket startet 01.04.16 og varer i fire år, og er gitt av Regjeringen.

Per e-post

Tjøme: familienshus@tjome.kommune.no
Nøtterøy: familienshus@notteroy.kommune.no

Per telefon

Ekspedisjon Familiens hus/Helsestasjonen, tlf.: 408 01 230

Eller via ordinært tjenesteapparat.

 

Barnevern

 

Den 12. oktober markerte vi milepælene i forsøksordningen på barnevernområdet, med en samling for bidragsytere og andre berørte i kommunestyresalen.

Toppbilde til Barn, unge og familie

 

Nylig ble Familiens hus offisiellt åpnet av ordfører Bente Bjerke (Tjøme) og Roar Jonstang( Nøtterøy).

Frivilligsentralen - høstblader

Innvandrertjenesten i Nøtterøy og Tjøme ønsker nye faddere. Vi har mange nye flyktninger som trenger en venn i nærmiljøet vårt.