Barn, unge og familie

HelsestasjonBarnehageSFOSkoleForesatteportalenRedusert betaling 

Familiens hus  RMU 

Familiens hus logo (NK) - Klikk for stort bilde Nå er alle tjenestene som jobber med barn og unge under felles tak, og heter Familiens hus - du kan lese mer om Familiens hus ved å følge linken (Familiens hus).

Kontakt telefon Familiens hus:  408 01 230Nyttige linker:
 

 

barnevern-toppbilde_715x320.jpg

Telefon ekspedisjon: 951 93 510

Akutte henvendelser etter kontortid (Barnevernvakta): 33 31 02 03

Besøksadresse: Tinghaugveien 16, Borgheim, 3140 Nøtterøy

 

Ansattes telefonnummer
 

aktivitetskalenderen_logo_2016.jpg

Aktivitetskalenderen inneholder gratis fritidstilbud til barn, unge og familier bosatt i Nøtterøy Kommune.

 Aktivitetskalenderen

bolig_og_eiendom_test_440x200px.png

Nøtterøy kommune har ulike hjelpetilbud til barn/unge (PDF, 250 kB) og familier utover det ordinære tjenestetilbudet.

Tilbudene er gratis.

Barn med iPad

"Erre mulig?" er et velferdsteknologi prosjekt for barn og unge med nedsatt funksjonsevne: et brukersentrert innovasjonsprosjekt. Barn og unge med AD/HD og/eller autisme kan ha nytte av velferdsteknologi som støtte i hverdagen. I Erre mulig-prosjektet skal vi finne ut hva slike løsninger bør inneholde, og hvordan de best kan formidles.

Redusert eller inntektsgradert foreldrebetaling ytes som tilskudd til familier med en samlet bruttoinntekt under en satt grense. For barnehage vedtar kommunestyret årlig inntektsgrensen i henhold til satser gitt i statsbudsjettet hvert år.

Nøtterøy kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt i perioden 2016-2017.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender inn søknad om dette på eget skjema (PDF, 2 MB).

Stafettloggen bilde av barn

Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon og kommunens støttetjenester har som fremste formål å sørge for at det enkelte barn får muligheter for en utvikling og utdanning i tråd med barnets forutsetninger.

Hver og en sitter med generell og spesifikk kompetanse for å sørge for at barnet får disse mulighetene, og sammen danner de et profesjonelt nettverk som skal sikre barnets beste.

CX Stafettloggen forenkler den profesjonelle samhandlingen mellom de ulike faggruppene – slik at de ivaretar helheten i tjenesteytelsen, og tar ut det fulle potensiale i sin kompetanse.