Lokale tilbud for jobbsøkere

Søker du jobb? NAV Nøtterøy og Tjøme har etablert en rekke egne tilbud for å gi hjelp, trening og veiledning til jobbsøkere på øyene våre.

Publisert av Jon Carlstedt. Sist endret 16.01.2017
Spørsmål om ordningene rettes til NAV på e-post nav.notteroy(a)nav.no, eller telefon 55 55 33 33. Du finner også informasjon på NAVs nettsider.
 

Jobbhuset

Jobbhuset ligger i en sveitservilla, like ved parkeringsplassen til Nøtterøy kulturhus. Jobbhuset har åpent flere dager i uka, og tilbyr ulike aktiviteter:
  • Gruppesamlinger hvor vi har foredrag om eks økonomiveiledning, CV-kurs, arbeidsmarkedet i dag og fremover, hvordan etablere en egen bedrift, osv. 
  • Intervjutrening – våre samarbeidsparter i næringslivet kan gi deg øvelse i intervjusituasjonen, og tips til deg før du skal møte på intervju
  • Jobbsøking – hvordan går man frem, hvor finnes det stillinger, hvordan skrive søknad osv.
  • Formidling av ikke utlyste stillinger som er meldt til nav, som du kan søke på 
  • Individuelle samtaler med veiledere som er til stede
  • Møte andre i samme situasjon som deg, dele erfaringer og gode ideer til jobbsøk
 

Talenthuset STA på Tjøme

STA er et jobbrettet aktivitetstiltak for unge under 30 år, bosatt på Tjøme. STA holder til i Frivilligsentralens lokaler på sykehjemmet én dag i uka. Her får du tilgang på ledige stillinger som ikke er lyst ut og høre om jobbrelaterte temaer. Du kan også delta i gruppeaktiviteter og -samtaler, og du får hjelp til å skrive gode jobbsøknader og CVer. STA er også en mulighet til å snakke med andre i samme situasjon som deg, samt individuelle samtaler med en veileder.

 

Mentorordning med næringslivet

Nøtterøy næringsforum har sammen med NAV Nøtterøy og Tjøme etablert en mentorordning, der representanter fra næringslivet stiller seg til disposisjon for arbeidssøkere. De kan gi deg veiledning om arbeidsmarkedet, og bruke sitt nettverk for å åpne dører inn til arbeidspraksis og lønnet arbeid for den de er mentor for.

 

Arbeidspraksis i kommunen

Det er mulig å ha praksis i mange deler av tjenestetilbudet til Nøtterøy og Tjøme kommuner. Slik kan du bli kjent med arbeidsoppgaver innen ulike grener. Å være i arbeidspraksis innebærer at du deltar i avtalte arbeidsoppgaver, samtidig som du får oppfølging fra NAV. Dette kan gi deg nyttig arbeidserfaring og er en god referanse når du søker jobb. Ofte ser vi at en praksisperiode avløses av lønnet vikariat, som igjen kan gi ansettelse på sikt.

 

Jobbsamlinger

Det arrangeres egne jobbmesser der arbeidsgivere og arbeidssøkere kan møtes til korte speed-intervjuer. Mange her får «jobb på dagen». NAV Nøtterøy og Tjøme samarbeider tett både NAV Tønsberg og øvrige kommuner i Vestfold for å skape kontakt mellom jobbsøkere og arbeidsgivere. Arrangementene blir kunngjort på nav.no og det blir sendt invitasjoner til de som har registrert seg som jobbsøker på nav.no.

 

Senter for jobbmestring i Vestfold

Har du lett til moderat angst og/eller depresjon? Da kan du få hjelp av Senter for jobbmestring. Du er enten:
  • under oppfølging av NAV og ønsker å komme raskt ut i arbeid, eller
  • har et arbeidsforhold du er helt eller delvis sykmeldt fra på grunn av psykiske plager, eller
  • i faresonen for å bli sykmeldt som følge av psykiske plager
Veiledningen blir gitt av psykologer og andre fagfolk som har videreutdanning i kognitiv terapi og jobbmestring. Disse har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Du kan kontakte Senter for jobbmestring direkte for en vurderingssamtale, eller du kan bli henvist gjennom ditt lokale NAV-kontor eller din fastlege. Les mer på NAVs sider om Senter for jobbmestring.
 
 

Arbeidstreningsgruppe

I arbeidstreningsgruppa får du mulighet til å prøve deg i jobb, uten å ha noen arbeidsavtale. Du deltar i oppgaver sammen med en veileder som er med rundt og jobber sammen med gruppe. Slik får du hjelp til å avklare om det er noe du trenger ekstra bistand med for å kunne komme i jobb. Oppgavene som gjøres er for en periode, sammen med andre, og skjer i hovedsak ute: Maleoppdrag, oppussing, snekring, ryddeing, vedlikehold av kyststier, vedproduksjon eller oppgaver som kommunen utfører for innbyggerne. 


Registrer deg på nav.no

For at arbeidsgivere og vi skal få kontakt med deg er det viktig at du er registrert som jobbsøker på nettsidene til NAV. Lag en god CV med gode nøkkelord om hvem du er, også utover formell utdanning og erfaring. Slik kan arbeidsgivere og NAV kontakte deg om stillinger som passer for deg.

 

Kontaktinformasjon NAV Nøtterøy og Tjøme

Telefon: 55 55 33 33
Adresse: Tinghaugveien 16, Postboks 40 Borgheim, 3163 NØTTERØY
 

Åpningstider NAV Nøtterøy og Tjøme

kl. 10-14 Åpningstider
Telefontid: 8:30-15:30
 

 

 

 Illustrasjonsbilde for NAV Nøtterøy - Klikk for stort bilde