Nøtterøy kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner om helhetlige transportløsninger.

Statens vegvesen er faglig instans for prosjektet og fylkeskommunen er prosjektansvarlig.

Borgheimkrysset

I løpet av mars 2016 skal Statens vegvesen, på vegne av Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune, starte ombyggingen av Borgheimkrysset på fv. 308 Kirkeveien.

Prosjektet forventes være ferdig i desember 2016.

 

 

 

Budsjett

Kommunestyret skal innen årets slutt vedta budsjett for kommende kalenderår. Innstillingen til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Illustrasjon Bane NOR 1

Varsel om oppstart av kommunedelplanarbeid i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner, og høring av planprogram.

 

Notteroy_kommune_juni_2013_nr_035.jpg

Klimarådet på Nøtterøy skal jobbe for at næringsliv, organisasjoner og befolkningen utveksler kunnskap og inspirerer hverandre til å redusere klimagassutslippene i kommunen.

Klimarådet arrangerer derfor åpne møter med forskjellige temaer rundt klima og energi for alle som vil diskutere og lære mer.

Rådet ble opprettet i 2008 og har ni medlemmer fra velforeninger, miljøbevegelsen, lokale organisjoner, ungdommen, næringslivet og de politiske partiene. Det ledes av ordføreren.

Barn
Hvordan står det til med helsen til innbyggerne? Hvordan er det å bo og leve i kommunen? "Sammen er vi Færder" gir en oversikt over helse- og befolkningstilstanden i kommende Færder kommune.