Nøtterøy kommune har stadig saker til offentlig høring. Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan, men også saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser vil kunne vises her.

I enkelte tilfeller kunngjøres også saker hvor det bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner om helhetlige transportløsninger.

Statens vegvesen er faglig instans for prosjektet og fylkeskommunen er prosjektansvarlig.

Borgheimkrysset

I løpet av mars 2016 skal Statens vegvesen, på vegne av Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune, starte ombyggingen av Borgheimkrysset på fv. 308 Kirkeveien.

Prosjektet forventes være ferdig i desember 2016.

 

 

 

Budsjett

Kommunestyret skal innen årets slutt vedta budsjett for kommende kalenderår. Innstillingen til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Illustrasjon Bane NOR 1

Varsel om oppstart av kommunedelplanarbeid i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner, og høring av planprogram.

 

Notteroy_kommune_juni_2013_nr_035.jpg

Klimarådet på Nøtterøy skal jobbe for at næringsliv, organisasjoner og befolkningen utveksler kunnskap og inspirerer hverandre til å redusere klimagassutslippene i kommunen.

Klimarådet arrangerer derfor åpne møter med forskjellige temaer rundt klima og energi for alle som vil diskutere og lære mer.

Rådet ble opprettet i 2008 og har ni medlemmer fra velforeninger, miljøbevegelsen, lokale organisjoner, ungdommen, næringslivet og de politiske partiene. Det ledes av ordføreren.