Ordførerens side

Sist endret 16.11.2015

Ordfører velges for fire år. Ordføreren er kommunens rettslige representant og kommunens øverste politiske leder. I Nøtterøy kommune er Roar Jonstang fra Høyre ordfører.

Ordføreren har kontortid på dagen, men er tilgjengelig på ettermiddag- og kveldstid etter avtale.

Du treffer ordføreren på telefon: 908 66 240.
E-post: ordforer@notteroy.kommune.no

 

Ordfører Roar Jonstang

Ønsker du å kontakte ordføreren?

Her finner du nødvendig informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Nøtterøy kommunes ordfører.

Følgende partier stilte til valg 14.september 2015.

Hendelse_i_1945,_fortalt_av_Arvid_Kittelsen_(L)(614116)-1.jpg

Tekst: Arvid Alex. Kittelsen, f. 24 04 1924
Strandheimveien 1,3128 Nøtterøy.

I forbindelse med utdeling av minnemedalje til Arvid Alex Kittelsen 11. juni 2015 publiserer vi hans historie fra en natt 20. april 1945 og hans deltagelse som Jeger i Hjemmestyrkene.
 

Her finner du ordførerens aktiviteter uke for uke.
Listen inneholder et utdrag fra ordførerens kalender.

Ønsker du kontakt med ordføreren, gå til siden "slik kan du kontakte ordføreren"

Notteroy_kommune_juni_2013_nr_035.jpg

Klimarådet på Nøtterøy skal jobbe for at næringsliv, organisasjoner og befolkningen utveksler kunnskap og inspirerer hverandre til å redusere klimagassutslippene i kommunen.

Klimarådet arrangerer derfor åpne møter med forskjellige temaer rundt klima og energi for alle som vil diskutere og lære mer.

Rådet ble opprettet i 2008 og har ni medlemmer fra velforeninger, miljøbevegelsen, lokale organisjoner, ungdommen, næringslivet og de politiske partiene. Det ledes av ordføreren.