Ordførerens side

Sist endret 16.11.2015

Ordfører velges for fire år. Ordføreren er kommunens rettslige representant og kommunens øverste politiske leder. I Nøtterøy kommune er Roar Jonstang fra Høyre ordfører.

Ordføreren har kontortid på dagen, men er tilgjengelig på ettermiddag- og kveldstid etter avtale.

Du treffer ordføreren på telefon: 908 66 240.
E-post: ordforer@notteroy.kommune.no

 

Ordfører Roar Jonstang

Ønsker du å kontakte ordføreren?

Her finner du nødvendig informasjon om hvordan du kan ta kontakt med Nøtterøy kommunes ordfører.

Hendelse_i_1945,_fortalt_av_Arvid_Kittelsen_(L)(614116)-1.jpg

Tekst: Arvid Alex. Kittelsen, f. 24 04 1924
Strandheimveien 1,3128 Nøtterøy.

I forbindelse med utdeling av minnemedalje til Arvid Alex Kittelsen 11. juni 2015 publiserer vi hans historie fra en natt 20. april 1945 og hans deltagelse som Jeger i Hjemmestyrkene.
 
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_035.jpg

Klimarådet på Nøtterøy skal jobbe for at næringsliv, organisasjoner og befolkningen utveksler kunnskap og inspirerer hverandre til å redusere klimagassutslippene i kommunen.

Klimarådet arrangerer derfor åpne møter med forskjellige temaer rundt klima og energi for alle som vil diskutere og lære mer.

Rådet ble opprettet i 2008 og har ni medlemmer fra velforeninger, miljøbevegelsen, lokale organisjoner, ungdommen, næringslivet og de politiske partiene. Det ledes av ordføreren.

Her finner du ordførerens aktiviteter uke for uke.
Listen inneholder et utdrag fra ordførerens kalender.

Ønsker du kontakt med ordføreren, gå til siden "slik kan du kontakte ordføreren"