Samfunn og demokrati

Demokrati betyr folkestyre. Å leve i samfunnet er å leve i fellesskap med andre. I vid forstand deler vi rettigheter og plikter, velferdsordninger og skatt, nabolag, venner, veier, natur, informasjon... 

Sist endret 25.11.2015