Helse

Vi kan medvirke til vår egen helse gjennom hvordan vi tenker, hva vi gjør og hvordan vi lever. Det er en sammenheng mellom tanker, følelser, det vi spiser, fysisk aktivitet og vår helsesituasjon. Ved helseplager er det viktig å få kartlagt disse på en ordentlig og helhetlig måte gjennom undersøkelser og eventuelt henvisninger til spesialist Noen ganger krever det tid å finne ut av hva som er hva.

Du kan være trygg for at sensitiv informasjon ikke blir gitt til andre. Alle som jobber med offentlig helse og sosiale tjenester har taushetsplikt. Dersom du ønsker at ulike tjenester skal samarbeide kreves det et eget samtykke for å dele informasjon.

Denne informasjonen omhandler voksne. Informasjon om helsetilbud for barn og unge kan man lese om under hovedtemaet familie, barn og unge

Sist endret 26.11.2015