Flerkulturelle møteplasser

Nøtterøy kommune samarbeider med frivillige organisasjoner, foreninger og enkeltmennesker for å legge til rette for gode integreringsprosesser.

Sist endret 26.11.2015