Velkommen til Nøtterøy og Tjøme! (Velkommen til Nøtterøy og Tjøme)

Som ny innbygger på Nøtterøy og Tjøme ønsker vi å gi deg en best mulig start på din nye tilværelse.  Nøtterøy og Tjøme kommune er en del av et flerkulturelt samfunn og ser på mangfold som noe positivt. Du har med deg ressurser som du har muligheter til å bruke. I informasjonen om Nøtterøy og Tjøme kommune kan du få veiledning om hvilke muligheter som finnes på Nøtterøy og Tjøme.

Med bakgrunn fra et annet land har du behov for informasjon om en rekke offentlige tjenester. Vi ønsker å gi en oversikt over tilbud som finnes på Nøtterøy og Tjøme. Det er blant annet viktig at du vet hva som forventes av deg for å kunne motta tjenestene.

Den tilrettelagte informasjonen til innvandrere og flyktninger er laget etter kartlegging av nybosatte innvandreres behov for informasjon på Nøtterøy og Tjøme

Med en tilsendt velkomstpakke, en nettside for minoritetsspråklige på www.notteroy.kommune.no, tilbud om individuell råd og veiledning, samt en egen informasjonskafé som møtested for nybosatte innvandrere håper vi å hjelpe deg å finne frem den første tiden du er bosatt på Nøtterøy og Tjøme

Forventninger til søknad om sosialhjelp, se linker.

Kanskje du trenger ekstra bistand i form av råd, veiledning, kurs eller praksis for å komme seg videre til mål om arbeid.

Ved flytting til Nøtterøy er det mye nytt og mye å orientere seg om. Vi har laget en oversikt som hjelp til å huske:

Det kan være viktig å planlegge når du skal ha barn. Hvilke ønsker har du for at barnet ditt skal få best mulig oppvekstvilkår?

Har du egnet bolig, tilstrekkelig inntekt, ønsker du å studere, er du i en trygg relasjon til den du eventuelt skal ha barn sammen med. Det finnes egne rettigheter og plikter i forhold til å få barn.