Velkommen til Nøtterøy! (Velkommen til Nøtterøy)

Som ny innbygger på Nøtterøy ønsker vi å gi deg en best mulig start på din nye tilværelse.  Nøtterøy kommune er en del av et flerkulturelt samfunn og ser på mangfold som noe positivt. Du har med deg ressurser som du har muligheter til å bruke. I informasjonen om Nøtterøy kommune kan du få veiledning om hvilke muligheter som finnes på Nøtterøy.

Med bakgrunn fra et annet land har du behov for informasjon om en rekke offentlige tjenester. Vi ønsker å gi en oversikt over tilbud som finnes på Nøtterøy. Det er blant annet viktig at du vet hva som forventes av deg for å kunne motta tjenestene.

Den tilrettelagte informasjonen til innvandrere og flyktninger er laget etter kartlegging av nybosatte innvandreres behov for informasjon på Nøtterøy

Med en tilsendt velkomstpakke, en nettside for minoritetsspråklige på www.notteroy.kommune.no, tilbud om individuell råd og veiledning, samt en egen informasjonskafé som møtested for nybosatte innvandrere håper vi å hjelpe deg å finne frem den første tiden du er bosatt på Nøtterøy

Sist endret 12.12.2014

Det er viktig at barn har venner og blir trygge i det lokalmiljøet de vokser opp i. Nyankomne minoritetsspråklige får plass i den skolen som tilhører barnets skolekrets. Foreldre har plikt til å sende barn på skole.

Barn med lite norskkunnskaper kan få særskilt språkopplæring gjennom tospråklig opplæring eller morsmålsopplæring. Snakk med skolen din hvis du har spørsmål om tilrettelagt språkopplæring.

Du kan be om tolk i møte med skolen.

For å få plass til barnehage og SFO på Nøtterøy må du søke om plass. Søknadsfristen for å få barnehage fra høsten er i starten av februar. Det er kommunale og private barnhager på Nøtterøy. Det er en gang i året kommunen vurderer å ta inn barn i til barnehagene. 

Nøtterøy starte året 2017 med en ny helsetjeneste for nybosatte innvandrere og flyktninger der det skal gis et tilrettelagt helsetilbud.

Vi har hovedansvaret for oppfølging av:

  • personer som er bosatt i kommunen de 5 første årene, med fokus på introduksjonsprogram
  • personer som kommer som følge av familiegjenforening de 3 første årene
  • personer utenfor denne gruppen, men som er i lignende situasjon og som kommunen allikevel har vurdert å ta inn i kommunens introduksjonsprogram
Flyktningvenn (bilde fra Norsk Folkehjelp)

Har du lyst til å være flyktningvenn?

Grip muligheten til å knytte nye kontakter, få ny kunnskap – og samtidig gjøre en viktig innsats.

Benytt dette skjemaet for å registrere deg. (PDF, 96 kB)

Du kan også benytte webskjema her (fungerer for mobil/nettbrett).

Det er ulike måter å leve i familierelasjon til hverandre på. Ekteskap og formelt samboerskap ses på både privat og som noe offentlig.  Det er Tingretten i Tønsberg som godkjenner et ekteskap. Du kan vie deg via en prest, imam eller dommerfullmektig som har vigselsrett.

Nøtterøy kommune består av 3 øyer med fastboende: Nøtterøy, Foynland og Veierland. I tillegg er det et mangfold av små øyer som kan brukes av alle.

 

Se denne siden for ulike kart og turforslag i Nøtterøy kommune