Politikk og samfunn

Sist endret 10.03.2016
Budsjett

Kommunestyret skal innen årets slutt vedta budsjett for kommende kalenderår. Innstillingen til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

Notteroy_kommune_juni_2013_nr_034.jpg

Her finner du Nøtterøy kommunes årsregnskap for 2015. 

 

Årsregnskap 2015 (PDF, 757 kB)

Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner om helhetlige transportløsninger.

Statens vegvesen er faglig instans for prosjektet og fylkeskommunen er prosjektansvarlig.

Nøtterøy kommunes råd for mennesker  med  nedsatt funksjonsevne arbeider for å bedre levekårene til personer med nedsatt funksjonsevne på alle områder. Rådet har 9 medlemmer, 6 representanter for brukerorganisasjonene og 3 politisk valgte representanter.

Rådet er et rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse. De skal uttale seg i alle saker som gjelder levekårene for personer med nedsatt funksjonsevne, og uttalelsene skal følge sakene frem til det kommunale organ som tar den endelig beslutning. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker de mener angår personer med nedsatt funksjonsevne.

Ledige stillinger

Fokus på kommunekvalitet

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for innsyn og kontroll i alle sider ved kommunens virksomhet.

Kommuneloven § 77 har bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene.

Her finner du medlemmene i kontrollutvalget og møteplan med saksdokumenter.

Referat fra møtene finner du her.

Nøtterøy kommune - klubba

Her finner du en oversikt over styrer, råd og utvalg og reglementer for politikere og politiske utvalg.


Nøtterøy kommune er organisert etter hovedutvalgsmodellen med formannskap og 3 hovedutvalg. Formannskapet er også administrasjonsutvalg og tiltres da av 3 hovedtillitsvalgte.