Velkommen til avduking av nytt skilt for Bergan krigsfangeleir 7. mai 2017

Invitasjon til avduking av Bergan krigsfangeleir - Klikk for stort bilde

Klikk på bildet for mer utfyllende informasjon om avdukingen:

Invitasjon til avduking av nytt skilt for Bergan krigsfangeleir - Klikk for stort bilde

 

Krigsfangeleir fra andre verdenskrig 

Under den tyske okkupasjonen av Norge (1940 – 1945) ble det bygget brakkeleirer for bosetting av store antall tyske soldater og krigsfanger. På Bergan ble det bygget en leir med 16 brakker for 800-900 sovjetiske krigsfanger. Totalantallet krigsfanger er usikkert. Krigsfangene ble satt til tungt slavearbeid på Vardås der Organisasjon Todt (OT) bygget et gigantisk kanonbatteri. OT ble etablert i 1938 som en halvmilitær innsatsstyrke med ansvar for større byggeprosjekter. OT bygget festningsverker i Tyskland før krigen og under krigen i de okkuperte landene.

Sovjetiske krigsfanger

Krigsfangene i leiren var en stor gruppe offiserer fra Den Røde Armé. De var tatt til fange ved østfronten og ble sendt til Norge med båt fra Polen høsten 1943. Båten la til i Larvik, og fangene ble sendt til Fjell festning utenfor Bergen. Der arbeidet de inntil 1944 med et stort festningsanlegg. På Vardås skulle krigsfangene bidra til å bygge en lignende stor festning.

Kart over Bergan krigsfangeleir - Klikk for stort bildeKart over Bergan krigsfangeleir

 

Slavearbeid

Mer enn 100 000 sovjetiske krigsfanger ble transportert til Norge for å jobbe som slaver i den tyske krigsindustrien. Omkring 5000 krigsfanger var innom en rekke leire i Vestfold i løpet av krigsårene. De ble satt til å bygge forsvarsstillinger langs kysten, bryte stein, arbeide i landbruket og skogen, og losse på havnene. På Vardås arbeidet de lange dager inne i fjellet for å bygge store fjellhaller. Krigsfangene arbeidet både dag- og nattskift.


Batterie Vardås

Anleggsarbeid på Vardås kystbatteri ble startet i mars 1944, men ble ikke ferdigstilt innen frigjøringen 8. mai 1945. Kystbatteriet inngikk i en omfattende utbygging av kystfort langs norskekysten og på kontinentet kalt Atlanterhavsvollen. Vardås skulle bygges med tre 38 cm kanoner som hadde en rekkevidde på 42 000 meter. Kanoner med så høyt kaliber fantes ikke andre steder på Østlandet. Fortets hensikt var å beskytte Oslofjorden mot alliert invasjon.