Publisert 17.11.2017
hjerte_spraak

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2018. I denne anledning inviteres frivillige organisasjoner og private aktører på Nøtterøy og Tjøme til å søke.

Publisert 10.11.2017
Vannmaaler

Kommunen tar nå i bruk SMS-varsling for å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger. 

Publisert 09.11.2017
kart-med-anbefalte-alternativer

Bypakke Tønsberg-regionen anbefaler politikerne å legge to alternativer til ny fastlandsforbindelse ut på høring - hengebro fra Ramberg til Smørberg og senketunnel fra Kaldnes til Korten.

Publisert 08.11.2017
Hender, korn og sol

Politikerne holder åpent møte mandag 13. november 2017 kl. 18.00 i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18.


Rådmannens forslag til budsjett for 2018 presenteres.

Publisert 08.11.2017
Nøtterøy kommune - klubba

Her finner du oversikt over møter i råd og utvalg, 13-15.november.

 

Publisert 07.11.2017
Fakturainformasjon

 

Fra 1.1.2018 slår Tjøme og Nøtterøy kommuner seg sammen og danner Færder kommune.


Fakturaer som gjelder varer og tjenester levert i 2018 skal sendes ny kommune – organisasjonsnummer 817 263 992. 

Publisert 06.11.2017
Hender, korn og sol

Rådmannen legger frem forslag til kommuneplanens handlingsdel 2018-2021 med økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018.

Publisert 03.11.2017
Friluftsområder

I forbindelse med sammenslåing av Tjøme og Nøtterøy til Færder kommune må en rekke forskrifter samordnes og vedtas på nytt. I møte 28.09.2017 vedtok Færder fellesnemd å legge forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, fritidsbolig, ol. i Færder ut på høring.

Publisert 19.10.2017
Nye veinavn

Fra 19. oktober har følgende veier nye navn: Lindholmveien, Losveien, Gamleveien, Kikutveien, Hagaveien og Rønningen.

Publisert 19.10.2017
Færder kommunevåpen 1

Færder kommunestyre har konstituerende møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18, onsdag 25. oktober 2017 kl. 18.00.