Publisert 20.07.2017
Toppbilde vann, avløp og renovasjon 440x200px

Det er restriksjoner på vanning i perioden 22.mai - 25.august 2017, på grunn av begrenset kapasitet i vannledningsnettet. Formålet er at alle skal få vann til nødvendig forbruk.

Publisert 18.07.2017
Skjærgård

Det er forbudt å bruke vannscooter i hele Færder nasjonalpark. I tillegg er det forbudsområder rundt Føynland, Søndre Årøy og sør for Veierland.

Publisert 07.07.2017
fra_nrk-no_Foto Mia Becker

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste samarbeider med Bufetat i rekrutteringen av nye fosterhjem.

Publisert 06.07.2017
Ferieoversikt for fastlegeneDet er viktig at alle pasienter fornyer resepter og eventuelle sykemeldinger før fastlegen tar ferie. Vikarlege er kun tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp. Utenfor kontortid kan legevakten kontaktes på telefon: 116117

Ved behov for akutt nødhjelp: ring 113

Publisert 06.07.2017
Valg logo

Årets stortingsvalg og sametingsvalg blir avholdt 11. september 2017.

Det avholdes også ekstraordinært kommunestyrevalg til Færder kommune samme dag. 

Du finner mye informasjon om stortingsvalget og sametingsvalget på www.valg.no

 

 

 

Publisert 06.07.2017
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_034.jpg

1. januar 2018 går Tjøme og Nøtterøy kommuner sammen og danner Færder kommune. For å få et overordnet planverk for den nye kommunen på plass tidlig, har Færder fellesnemnd satt ned et planutvalg for å utarbeide forslag til styringsdokumenter. Etter gjennomført høringsperiode vil fellesnemnda få forslagene til behandling og avgi sin anbefaling til kommunestyret i Færder, slik at kommuneplandokumentene kan vedtas tidlig i 2018.

Færder planutvalg varslet oppstart av planarbeidet 02.02.2017 og fastsatte planprogram (PDF, 244 kB) for prosessen 27.04.2017.

Færder planutvalg vedtok 22.06.2017 å sende kommuneplan for Færder ut på høring. 

Dokumentene på høring består av kommuneplanens samfunnsdel og utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene.

Kommuneplankartene for Tjøme og Nøtterøy vedtatt i 2015 videreføres som kommunedelplaner, men bestemmelsene til disse samordnes i ett felles sett bestemmelser for hele Færder kommune.

Høringsfrist er 1. september 2017.

Publisert 05.07.2017
Himmel og hav

Nøtterøy kommunestyre vedtok 21. juni midlertidig forskrift om bruk av og orden i havner og farvann i kommunens sjøområder. Forskriften innebærer bl.a. restriksjoner på bruk av vannscooter i enkelte områder.

Publisert 03.07.2017
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_034.jpg

 

 

Tjøme og Nøtterøy kommuner starter nå opp et Færder-samarbeid på byggesak- og reguleringsplanområdet. Tjenestene samlokaliseres på Østergaard, Hellaveien 5, (på Borgheim) inntil Gipø øst er ferdig til innflytting den 1. januar 2018.

 

Betjening av publikum ved møter, forhåndskonferanser etc vil skje på Østergaard. 

Telefonhenvendelser anbefales rettet til Teknisk sitt servicenummer, 408 21 599.

 

Publisert 30.06.2017
Pårørendeskole_2016_Nøtterøy_kommune_low.jpg

Er du pårørende til noen med demens? Pårørendeskolen er et tilbud med undervisning og veiledning som gir deg mer kunnskap og bidrar til en lettere hjemmesituasjon.

Publisert 27.06.2017
Grindløkken

 

 

Grindløkken skole på Teie ligger ute til salgs


Regulert boligprosjekt ca. 15,7 dekar.
Definert byggeområde  ca. 9,9 dekar
Under fradeling fra gnr 1 bnr 200