Kart

Bilde av kart over Nøtterøy Kartportal for kommunesamarbeidet i Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold.
Kartportalen inneholder basis kart og mange typer temakart. Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter - det finnes mer informasjon om dette i brukerveiledningen.


Viktig informasjon

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

 Gå til Vestfoldkart

Under linken kartportal for kommunesamarbeidet i Vestfold finner du opplysninger om:

  • Eiendommer/grenser
  • Bygninger/bygningsinfo
  • Veier/adresser
  • Tekniske kartdata
  • Flyfoto
  • Plandata
  • Kulturminner - m.m.

Gjør slik

  1. Start kartportal
  2. Velg Nøtterøy kommune
Sist endret 23.10.2015