Valg 2017

Valg logo (Regjeringen) - Klikk for stort bilde

Årets stortingsvalg og sametingsvalg blir avholdt 11. september 2017.

Det avholdes også ekstraordinært kommunestyrevalg til Færder kommune samme dag. 

Forhåndsstemming pågår mellom 10.august og 8.september.

Valglokalene på valgdagen 11.september er:

 • Kommunehuset på Tjøme
 • Hårkollhallen
 • Wilhelmsenhallen
 • Nøtterøyhallen

Åpningstiden er 09.00-21.00

Sjekk her hvor ditt valglokale er

 

Valgkort 

Vær oppmerksom på at du mottar to valgkort i posten: ett til stortingsvalget og ett til det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune. Har du i tillegg stemmerett ved sametingsvalget, vil du motta tre valgkort. 

Når du skal stemme tar du med deg valgkort og legitimasjon. 

 

Følgende partier stiller liste ved valget til Færder kommunestyre: 

 
Samlet partiliste for valg til Færder kommunestyre kan du laste ned her.
 

 

Følgende partier stiller liste i Vestfold til stortingsvalget

 • Alliansen  Vestfold
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De Kristne
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre
   

Samlet partiliste for stortingsvalget kan du laste ned her.

 

Valg 2017 - ofte stilte spørsmål:

Valg 2017 - ofte stilte spørsmål
Hva er ekstraordinært kommunestyrevalg, og når avholdes det?

Den 11. september avholdes det et ekstraordinært kommunestyrevalg til Færder kommune samtidig med stortings- og sametingsvalget. Det ekstraordinære kommunestyrevalget til Færder kommune avholdes fordi Tjøme kommune og Nøtterøy kommune slår seg sammen til Færder kommune fra 01.01.18. Les mer på www.færder2018.no  
 

Hvorfor avholdes det ekstraordinært kommunestyrevalg?

Da begge kommuner er midt i en kommunestyreperiode ved kommunesammenslåingen, ble det besluttet på politisk nivå å avholde ekstraordinært kommunestyrevalg for den nye kommunen samtidig med stortings- og sametingsvalget i september 2017. Dette blir gjort for å sikre at den nye kommunen fra og med tidspunktet for sammenslåingen får et nytt kommunestyre som faktisk er valgt av innbyggerne. Kommunestyret i den nye kommunen vil sitte til nytt kommunestyre blir valgt i neste ordinære kommunestyrevalg, som avholdes i september 2019. 

Hvordan forhåndsstemmer du fra en annen kommune eller et annet land?

På valgdagen kan du kun avlegge stemme i den kommunen der du er registrert bosatt i Folkeregisteret. Har du ikke anledning til å stemme i et valglokale i Nøtterøy kommune eller Tjøme kommune på valgdagen, kan andre kommuner ta imot din forhåndsstemme til det ekstraordinære kommunestyrevalget i perioden 10. august til 8. september. Kommunen som tar imot din forhåndsstemme, vil sende denne til valgstyret i Færder kommune. I tillegg kan du forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner i perioden 1. juli til 1. september, dersom du skulle befinne deg i utlandet på valgdagen. Mer informasjon om dette kan du finne på valg.no.
 
Stemmesedler kan skrives ut fra nettsidene til Tjøme kommune og Nøtterøy kommune, samt www.færder2018.no. Du kan skrive ut stemmeseddel selv, eller spørre en valgfunksjonær på det stedet der du ønsker å forhåndsstemme om stemmeseddel kan skrives ut der.

 

Tips til utskriftsinnstillinger:

 • Sideskalering: Tilpass
 • Skriv ut på begge sider
 • Vend på kortside
 • Retning: Liggende
 • Farge

 

Du kan også selv skaffe stemmeseddel hos Nøtterøy kommune eller Tjøme kommune og bruke den, hvis du ønsker å gjøre endringer på stemmeseddelen. Dette er tilgjengelig på kommunenes servicekontorer.

Man kan også benytte et blankt ark som stemmeseddel 

Da må følgende opplysninger stå på arket:

1. "Ekstraordinært kommunestyrevalg 2017 for Færder kommune".

2. Navn på det partiet du vil gi din stemme.

3. Ta med valgkort og legitimasjon når du skal avlegge din stemme.

Merk at du selv er ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide.

Hvem har stemmerett ved det ekstraordinære kommunestyrevalget?


Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.

 • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2017
 • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

For å kunne stemme ved valget må du være innført i manntallet. Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt per 30. juni 2017. 

Vær oppmerksom på at stemmerett ved kommunestyrevalg og stortingsvalg ikke samsvarer for utenlandske statsborgere.  


 

Hvor kan jeg stemme på valgdagen 11. september?

På valgdagen kan du stemme på følgende steder:

 • Kommunehuset på Tjøme 
 • Hårkollhallen
 • Wilhelmsenhallen 
 • Nøtterøyhallen
Når og hvor kan jeg forhåndsstemme?

Lokaler og åpningstider for forhåndsstemming 

Du kan forhåndsstemme mellom 10. august - 8. september. 
I Nøtterøy og Tjøme kommuner kan du forhåndsstemme på følgende steder:
 

1. Tjøme kommune, servicetorget, Rødsgata 36, Tjøme
2. Nøtterøy kommune, servicesenteret, Tinghaugveien 16, Nøtterøy 

Åpningstider

Mandag - fredag: kl. 09.00 – 15.00

Utvidet åpningstid
31/8 og 7/9:
kl. 09.00 – 18.00

Lørdagsåpent
Lørdag 26/8 og 2/9:
kl. 10.00 – 14.00 

Det er også mulig å forhåndsstemme på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, både til stortingsvalget og det ekstraordinære kommunevalget for Færder, i hele bibliotekets åpningstid. De finner du på bibliotekets nettsider www.tnb.no

 

 

Færder kommune 2018

I felles kommunestyremøte den 20. januar 2016 vedtok Nøtterøy kommune og Tjøme kommune å sende søknad til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om sammenslåing av de to kommunene. Mer informasjon om bakgrunnen for sammenslåingen finner du her: www.færder2018.no

Den 18. mars 2016 ble søknad om sammenslåing av de to kommunene vedtatt i statsråd.

Færder kommune trer i kraft 1. januar 2018.