Planstrategi

Det er opprettet en temagruppe for planstrategi for Færder kommune. 


Temagruppe for planstrategi skal utarbeide forslag til planstrategi for Færder kommune som fremmes for fellesnemnda senest høsten 2017.

Rådmannen/ prosjektleder er sekretariat og tilfører utredningskompetanse til arbeidet. Planstrategien skal ta stilling til utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt utarbeidelse av temaplaner som er viktige for utviklingen av Færder kommune.
 

Bjørn Kåre Sevik er leder for temagruppe planstrategi.

Publisert av Helen Wedberg. Sist endret 07.02.2017

Medlemmer

 
Medlem Personlig vara
Randi Hagen Fjellberg Siri Foyn
Gunstein Sundene Siri Foyn
Bjørn Kåre Sevik Unni Hanson
Bjørnar Godt Daae Linda Norman Lorentzen
Anne Katrine Hauge Jon Sanness Andersen

 

 

Referat fra møte 7.september 2016 (PDF, 217 kB)