Heraldikk

Det er opprettet et arbeidsutvalg for utforming av heraldiske symboler i Færder kommune.

Medlemmer:

Gruppens leder:        Carl-Erik Grimstad


Monika Hjerpset
Vidar Ullenrød
Pål Syse
Era Leisner

Sekretær:                  Christine Norum

Mandat

 

Temagruppens mandat er å fremme forslag til kommunevåpen, grafisk profil samt ordførerkjede for fellesnemnda.
 

Fem maritime temaer

Gruppen har i første omgang konsentrert arbeidet om å ta frem kommunevåpen, og startet prosessen gjennom å få en grundig veiledning i regelverket for kommunevåpen hos Riksarkivet.Det ble deretter besluttet å konsentrere forslagene om fem alternative temaer: fyr, seil, knute, bølge, bro.

Gruppen ønsket å involvere de yngste innbyggerne i prosessen, og alle femteklassinger på Tjøme og Nøtterøy ble derfor invitert til å tegne forslag til nytt kommunevåpen. Over 350 elever tegnet, broderte og lagde skulpturer.
 

Forslaget til kommunevåpen:


Videre har Færder videregående skoles programfag for kunst, design og arkitektur arbeidet med forslag til kommunevåpen over de samme temaene.

Her kom det frem et forslag som gruppen ønsket å innstille som kommunevåpen for Færder kommune:

 

Kommunevåpen Færder - forslag - Klikk for stort bilde

 

Forslaget er tegnet av Jon Markus Ringøen, elev ved skolen.


Den heraldiske beskrivelsen (blasoneringen) vil være: Sølv/hvit fokk på blå grunn.

 

Den 20.oktober ble forslaget til kommunevåpen for Færder kommune enstemmig vedtatt av fellesnemnda


I det videre arbeid vil profesjonelle miljøer bli invitert til å produsere en helhetlig grafisk profil for den nye kommunen.


Kommunevåpenet skal også være utgangspunkt for design og produksjon av ordførerkjede.

 

Møter

2017:


7.juli: Se referat fra møtet (PDF, 178 kB)

 

Møter

2016:


19.april: Se referat fra møtet. (PDF, 367 kB)

19.mai: Se referat fra møtet (PDF, 337 kB).

19.september: Se referat fra møtet (PDF, 393 kB)