Arbeidsutvalg

Består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i de to kommunene.

 

Arbeidsutvalgets mandat


•  Utvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas møter.
•  Fremme forslag om sammensetning og mandat for folkevalgte temakomiteer som nedsettes av  fellesnemnda
•  Forberede og gi innstilling til ansettelse av rådmann for Færder kommune.
•  Forberede og gi innstilling på delegasjon i rådmannstillingen for Færder kommune.
•  Forberede og gi innstilling på delegasjon i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen.

Publisert av Helen Wedberg. Sist endret 14.07.2016

Sammensetning arbeidsutvalg

 
Medlemmer Personlige varamedlemmer
Roar Jonstang, leder Vidar Ullenrød
Bente K. Bjerke, nestleder   Kurt Faltin
Bjørn Kåre Sevik  Unni Hanson
Carl-Erik Grimstad Randi H. Fjellberg
Jon S. Andersen Arne Magnus Berge
Arild Einang Monica H. Hagen