Publisert 23.10.2017
Fellesnemnda 11.februar

 

Det er etablert en fellesnemnd, som består av kommunenes formannskap samt gruppelederne som ikke er representert i formannskapet. Se medlemmene i fellesnemnda her.

Fellesnemndas oppgave er å forberede den nye kommunen.
Alle saker som får betydning etter 1.januar 2018 vil bli behandlet i fellesnemnda, før de behandles i respektive kommunale organer.

Publisert 14.06.2017

Partssammensatt utvalg består av fellesnemnda samt representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. 

Publisert 19.05.2017
Høst

Det er opprettet en temagruppe for veinavn i Færder kommune.

 

Medlemmer:

Gruppens leder:  Arne Magnus Berge

  • Anne Lindgaaard Berntsen
  • Ellen von Munthe af Morgenstierne
  • Vivi Merete Jørnsen
  • Torunn Sjøvold
  • Joachim Poppe-Holmdahl

Sekretær: Margrethe Løgavlen

Publisert 20.02.2017
Helse-4.jpg

Arbeidsgiverstrategi for Færder kommune ble vedtatt i Færder fellesnemnd, 8. februar 2017, med virkning fra 1. januar 2018.

Publisert 21.12.2016

Det er opprettet et arbeidsutvalg for utforming av heraldiske symboler i Færder kommune.

Medlemmer:

Gruppens leder:        Carl-Erik Grimstad


Monika Hjerpset
Vidar Ullenrød
Pål Syse
Era Leisner

Sekretær:                  Christine Norum

Publisert 26.10.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Organisasjonsutvalget består av gruppelederne i Tjøme og Nøtterøy kommune.

Bjørn Kåre Sevik er leder av utvalget.

 

Publisert 15.09.2016

Det er opprettet en temagruppe for planstrategi for Færder kommune. 


Temagruppe for planstrategi skal utarbeide forslag til planstrategi for Færder kommune som fremmes for fellesnemnda senest høsten 2017.

Rådmannen/ prosjektleder er sekretariat og tilfører utredningskompetanse til arbeidet. Planstrategien skal ta stilling til utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt utarbeidelse av temaplaner som er viktige for utviklingen av Færder kommune.
 

Bjørn Kåre Sevik er leder for temagruppe planstrategi.

Publisert 14.07.2016

Består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i de to kommunene.

 

Arbeidsutvalgets mandat


•  Utvalgets hovedoppgave er å fastsette agenda for fellesnemndas møter.
•  Fremme forslag om sammensetning og mandat for folkevalgte temakomiteer som nedsettes av  fellesnemnda
•  Forberede og gi innstilling til ansettelse av rådmann for Færder kommune.
•  Forberede og gi innstilling på delegasjon i rådmannstillingen for Færder kommune.
•  Forberede og gi innstilling på delegasjon i forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen.

Publisert 23.05.2016

Det er opprettet en temagruppe for arbeidsgiverstrategi.

Gruppen ledes av Jon Sannes Andersen