Helse og omsorg

Helse - Klikk for stort bilde

 

Her finner du informasjon rettet mot deg som er ansatt innen helse og omsorg i Færder kommune fra 1.januar 2018.

Her vil det publiseres informasjonsplan, fremdriftsplan, presentasjoner, organisering, nyhetsbrev, oppsummeringer med mer underveis i prosessen mot Færder kommune.

7. februar ble det avholdt en samling for ledere, tillitsvalgte og verneombud fra helse- og omsorgsektoren i Nøtterøy og Tjøme kommune.

Her er presentasjonen som ble brukt på møtet. (PDF, 403 kB)

 

Felles pasientdokumentasjonssystem i gang

 

Det er nedsatt en prosjektgruppe, med mandat å ha på plass et felles pasientdokumentasjonssystem for Færder kommune innen 1. januar 2018.


Gruppen består av personer fra Tjøme og Nøtterøy og ledes av Gunn Langedrag, leder på tjenestekontoret på Tjøme.

Høsten 2016 ble det nedsatt en gruppe med personer fra Nøtterøy og Tjøme og det ble besluttet at Gerica som Nøtterøy benytter i dag skal videreføres. Profil som benyttes på Tjøme skal avsluttes. Den 21.april skal det være et forprosjekt med leverandør og prosjektgruppen.

Opplæring blir et av de viktigste områdene i prosjektet. Det vil fortløpende komme informasjon om opplegget for dette.