For ansatte i Færder kommune

iStock_000059691382_web.jpg - Klikk for stort bilde

Her finner du informasjon rettet mot deg som blir ansatt i Færder kommune fra 1. januar 2018
 

Vi skal skape en ny kommune sammen, og det er viktig at alle tilbakemeldinger og gode innspill blir tatt med i prosessen mot Færder kommune.

Prosjektlederne for de ulike områdene vil derfor gjerne at du tar kontakt hvis du har spørsmål eller innspill:
 

Oppvekst og kunnskap: christian.thaulow@notteroy.kommune.no

Helse og omsorg: hilde.kari.maugesten@notteroy.kommune.no

Teknikk og miljø: Margrethe.Logavlen@notteroy.kommune.no

Administrasjon, kultur og levekår: Laila.Rognaldsen@tjome.kommune.no
 

Publisert 12.10.2017
Rød bøye

 

Ledergruppa for Færder kommune trer i kraft den 1. januar 2018, og fungerer som en prosjektgruppe frem til sammenslåingen av Nøtterøy og Tjøme kommune. 

Artikkelen inneholder referater fra møter i ledergruppa Færder kommune.

 

Publisert 01.09.2017
Administrativ organisering Færder mars 2017 1

Her er en oversikt over den administrative organiseringen i Færder kommune.

 

 

Publisert 09.08.2017
Tetatersport2 12

Det var mye latter og moro under revyøvelse på mandag kveld. Mange av oss er langt utenfor vår komfortsone, men stemningen er god, og terskelen er lav.

Publisert 19.07.2017
Tjenestekontoret

Mens skoler, barnehager og institusjoner blir liggende der de er i dag, så er det flere sektorer på Tjøme og Nøtterøy som flytter sammen eller får nye lokaler i løpet av året. Flyttingen er del av forberedelsen til Færder kommune.

Publisert 23.06.2017
Rød bøye og båt i skjærgården

I forbindelse med kommunesammenslåingen pågår det mange prosjekter i Nøtterøy og Tjøme kommune.

 

 

Planen vil endres og oppdateres i tråd med avklaringer eller behov som kommer i løpet av prosessen.

 


 

 

Publisert 12.06.2017

Lokalisering for tjenesteområder i Færder kommune

 

Flytteprosessen starter med at Flyktning- og innvandrertjenesten flytter til lokaler hos ASVO innen 19. juni. 

Økonomi flytter inn i Tjøme kommunehus fra 4.august. Lokalene i T18 fristilles til personal og AMS, som kan flytte inn i første del av august.


IT beregnes å være ute av sine nåværende lokaler innen 1. oktober.
 


Tinghaugveien 14:
 Underetasje: Kulturhus
 1.etasje: Helsestasjonen
 2 etasje: Barneverntjenesten
 

Tinghaugveien 16:
 1 etasje: Servicesenter og NAV
 2 etasje: Skole og barnehagekontor, PPT, Tjenestekontor, NAV


Tinghaugveien 18:
HR-avdeling, AMS, ordfører, varaordfører, sekretariat, prosjektkontor, kommunaldirektører, ass. rådmann, rådmann
Underetasje: 2 rom beredskap, IT, næring, dokumentsenter, 2 flekse-kontor
 

Tinghaugveien 17:
 1 etasje: Rus og psykiatri, stab for helse og omsorg
 2 etasje: Kommuneadvokat og jurist fra HR og Teknisk, innkjøper, 3 kontorer for rus/psykiatri, kontorer for politiske partier.
 

Semsveien:
 Tillitsvalgte.


ASVO:
 FIN-tjenesten (flyktning-og innvandrertjenesten)
 

Gipø:
 Teknisk, RMU, Hjemmesykepleie
 

Tjøme kommunehus:
 Underetasje: Hjemmesykepleie, lager Teknisk
 1.etasje: Skatt, Økonomi, Kultur, Folkehelse, Frivillighet
 2 etasje: Bibliotek, resten av Kultur, flekse-kontor


 

Publisert 19.05.2017

Lokalisering for tjenesteområder i Færder er nå besluttet.


Det blir gitt nærmere beskjed om den praktiske delen av flytteprosessen.
I utgangspunktet skal kontormøbler bli stående med unntak av kontorstol, den kan tas med.
(Dersom noen har spesielle behov, avklares det med nærmeste leder) 

Publisert 21.04.2017
Nyhetsbrev ansatte april 2017 1

Her vil du finne nyhetsbrev til ansatte, med informasjon om status om prosessen frem til sammenslåingen.

Nyhetsbrevene vil bli distribuert på mail samt publisert her.

Bla deg igjennom nyhetsbrevet her.

Eller les som pdf-fil (PDF, 4 MB)

Publisert 20.02.2017
Helse-4.jpg

Arbeidsgiverstrategi for Færder kommune ble vedtatt i Færder fellesnemnd, 8. februar 2017, med virkning fra 1. januar 2018.