Publisert 19.07.2017
Tjenestekontoret

Mens skoler, barnehager og institusjoner blir liggende der de er i dag, så er det flere sektorer på Tjøme og Nøtterøy som flytter sammen eller får nye lokaler i løpet av året. Flyttingen er del av forberedelsen til Færder kommune.

Publisert 12.06.2017

Lokalisering for tjenesteområder i Færder kommune

 

Flytteprosessen starter med at Flyktning- og innvandrertjenesten flytter til lokaler hos ASVO innen 19. juni. 

Økonomi flytter inn i Tjøme kommunehus fra 4.august. Lokalene i T18 fristilles til personal og AMS, som kan flytte inn i første del av august.


IT beregnes å være ute av sine nåværende lokaler innen 1. oktober.
 


Tinghaugveien 14:
 Underetasje: Kulturhus
 1.etasje: Helsestasjonen
 2 etasje: Barneverntjenesten
 

Tinghaugveien 16:
 1 etasje: Servicesenter og NAV
 2 etasje: Skole og barnehagekontor, PPT, Tjenestekontor, NAV


Tinghaugveien 18:
HR-avdeling, AMS, ordfører, varaordfører, sekretariat, prosjektkontor, kommunaldirektører, ass. rådmann, rådmann
Underetasje: 2 rom beredskap, IT, næring, dokumentsenter, 2 flekse-kontor
 

Tinghaugveien 17:
 1 etasje: Rus og psykiatri, stab for helse og omsorg
 2 etasje: Kommuneadvokat og jurist fra HR og Teknisk, innkjøper, 3 kontorer for rus/psykiatri, kontorer for politiske partier.
 

Semsveien:
 Tillitsvalgte.


ASVO:
 FIN-tjenesten (flyktning-og innvandrertjenesten)
 

Gipø:
 Teknisk, RMU, Hjemmesykepleie
 

Tjøme kommunehus:
 Underetasje: Hjemmesykepleie, lager Teknisk
 1.etasje: Skatt, Økonomi, Kultur, Folkehelse, Frivillighet
 2 etasje: Bibliotek, resten av Kultur, flekse-kontor


 

Publisert 29.11.2016

På lederforum for Nøtterøy kommune den 14. november var virksomhetslederne samlet for felles informasjonsdeling og statusrapporter.
 

 • Kommunaldirektørene Margrethe Løgavlen, Hilde Kari Maugesten og Christian Thaulow presenterte organisasjonskartene for sine sektorer
   
 • Rolf Sundklakk, IKT-sjef, informerte om vertskommunesamarbeidet mellom Tjøme og Nøtterøy.
   
 • Per Ole Bing-Jacobsen, assisterende rådmann, informerte om Jarlsberg IKT.
   
 • Ida Steinrem, leder for barnevernet, informerte om milepæler i det statlige forsøksprosjektet
   
 • Helen Wedberg, leder for service og kommunikasjon, informerte om resultatene fra Forbrukerrådets kommunetest på service, informasjon og tilgjengelighet.
   
 • Jorunn Estensen, personalsjef, informerte om det pågående arbeidet på HR-siden når det gjelder prosessen mot Færder kommune.
Publisert 29.08.2016
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_041.jpg

 

 

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi (PDF, 114 kB) samt en plan for kommunikasjonstiltak (PDF, 127 kB)i  prosessen mot Færder kommune.