• 18.01.2017 Dialogkonferansen
  En aktiv og levende frivillig sektor er av grunnleggende betydning for et inkluderende og levende lokalsamfunn. Interessen og behovet for samarbeid mellom lokale foreninger og...
 • 18.01.2017 Fortsatt byggeforbud i strandsonen
  Du må fortsatt søke om dispensasjon for å bygge mindre enn 100 meter fra vannet. Regelendringene som trår i kraft 1. juli, opphever ikke byggeforbudet i strandsonen.
 • 18.01.2017 Forenklinger i byggesaksforskriften (SAK10) fra 01.07.2015
  Fra 01.07.2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven...
 • 18.01.2017 Søk kulturstipend
  Fristen for å søke kulturstipend er 15. februar 2017.
 • 17.01.2017 Tilskudd til svømming i barnehage
  Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til at kommuner og...
Login for redigering