Publisert 05.02.2016
Anleggsplan

Forslag til Anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2016-2019 er ute på høring                                    i perioden 5. februar – 7. mars 2016.

Alle som ønsker, kan uttale seg til anleggsplanen. Alle høringsuttalelser skal være skriftlige, og sendes postmottak@notteroy.kommune senest 7. mars 2016.

(PDF, 2 MB)

 

 

 

 

Anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2019 ligger her (PDF, 2 MB)

Vedlegg 1 (PDF, 50 kB)

vedlegg 2 (PDF, 32 kB)

Vedlegg 3 (PDF, 40 kB)

Vedlegg 4 (PDF, 671 kB)

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til idrettsrådgiver i Nøtterøy kommune:

Hilde Singstad; hiesi@notteroy.kommune.no, 33402119

 

Publisert 05.02.2016
www.finn.no/hjerterom

Finn.no og Røde kors har inngått et samarbeid om formidling av utleieboliger til flyktninger. Har du bolig du ønsker å leie ut til flyktninger kan du legge inn opplysninger www.finn.no/hjerterom

Publisert 05.02.2016
Ordførerne.jpg

Det innkalles til møte for fellesnemnda 11. februar kl 18.00 i kommunestyresalen på Tinghaug.

Publisert 05.02.2016
Selvhjelpsgruppe angst

Frivilligsentralen ønsker å bidra til at flere selvhjelpsgrupper for mennesker med angst kan komme igang. Selvhjelp har vist seg å være både et alternativ og et supplement i bearbeidingen av angst.

Publisert 05.02.2016
Nøtterøy kommune -med vind i seilene

Medarbeiderundersøkelsen 2015 ble avsluttet med gjennomgående gode resultater for kommunen.


Denne gangen var svarprosenten 78 prosent , hvilket er 11,5 prosent flere enn i 2012.  Teknisk sektor hadde flest respondenter, med en svarsprosent på 88 prosent.
 

Publisert 04.02.2016
Lyskryss på Teie

Nøtterøy kommune skal sette i gang arbeidet med å utarbeide gatebruksplan for Teie sentrum, og inviterer i den forbindelse til åpent møte torsdag 4. februar kl 18.30 i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18.

Publisert 01.02.2016
Ansatte i Teiehøyden barnehage

Nøtterøy kommune er i gang med implementering av BTI-modellen(bedre tverrfaglig innsats).  Som et ledd i dette jobber nå barnehagene med å bli kjent med modellen. I forbindelse med barnehagenes planleggingsdag ble det gitt informasjon om modellen, samt utlyst en quizkonkurranse, med mulighet for å vinne en stor fruktkurv til arbeidsplassen.

I dag har fagleder barnehage, Inger Johanne Røkenes, og prosjektleder for BTI, Hilde Forsmo vært på besøk i Teiehøyden barnehage for å overlevere premien for beste quizbesvarelse.

 

Publisert 29.01.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 3. februar 2016 kl. 09.00 Merk at det kan være befaringer fra kl. 09.15 
Saksliste

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 3. februar 2016 kl. 18.00
Saksliste

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har åpent møte på Teie skole, Grindstuveien 31

onsdag 3. februar 2016 kl. 18.00
Saksliste

Sakslistene blir tilgjengelige på hjemmesiden fra torsdag ettermiddag.

Publisert 29.01.2016
Hjemsengveien 9

 Vi har ledige leiligheter i Ekebergveien 2 og Hjemsengveien 15. Søknadsfrist: 5.2.2016

Publisert 25.01.2016
AKTIV - A

Ny oppdatert kalender for våren! AKTIV Tønsberg og Nøtterøy er et gratis aktivitetstilbud for barn og unge i alderen 6-16 år bosatt på Nøtterøy eller i Tønsberg. Aktivitetstilbudene består av ulike drop-in-tilbud og det er mye barna kan prøve seg på. Vi har lagt ut en ny, oppdatert kalender for våren 2016. Les mer her.

Publisert 25.01.2016
Marsipankake

I dag har ordførerne fra Tjøme og Nøtterøy, Bente Bjerke og Roar Jonstang, søkt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om sammenslåing av de to kommunene. Navnet på den nye kommunen vil bli Færder kommune.

Publisert 22.01.2016
Ice-Crust.jpg

Vi deler ut sandboks til deg som er over 80 år og bosatt på Nøtterøy.

Ta kontakt med Frivilligsentralen på telefon 3340 3685 eller Sjølystsenteret på telefon 3340 3590.

Du er velkommen innom for å hente en sandboks eller vi kjører de ut til de som trenger det.

Vi ønsker å forebygge fall og brudd!

 

Publisert 22.01.2016
Rydd skapet

Hver dag skjer det uhell ved at barn får i seg medisiner de har funnet hjemme. – Mange slike uhell kan lett unngås hvis medisiner oppbevares sikkert og gammel medisin returneres til apoteket, sier Legemiddelverkets direktør Audun Hågå.

Publisert 20.01.2016
Vedtak om kommunesammenaslåing 4

I felles kommunestyremøte den 20.januar vedtok Nøtterøy og Tjøme å sende søknad om sammenslåing av de to kommunene til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Publisert 19.01.2016
Kulturstipend

 

Nøtterøy kommune deler ut inntil 3 kulturstipend i Nøtterøy kulturhus 12. mars. Søknadsfrist 15. februar!
 

Publisert 18.01.2016
Drømmestipend

Har du et talent innen kultur, kunst, musikk eller dans? Da kan du søke på Drømmestipendet.  

Publisert 17.01.2016
Værstasjon

Nøtterøy kommune vil sette opp seks nye værstasjoner, se vedlagte kart. Formålet med stasjonene er å samle inn nedbørsdata for å kunne planlegge utbygging av avløpsnettet og finne feil. I tillegg vil nedbørsdata være nyttig for landbruket og alle andre som er interessert i vær.

Publisert 15.01.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Nøtterøy kommunestyre har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 20. januar kl. 16.30

Det avholdes flere separate møter:

 • Kl 16.30:    Felles orientering for Nøtterøy og Tjøme kommunestyre
 • Kl. 17.00:   Tjøme kommunestyre
 • Kl. 17.30:   Nøtterøy kommunestyre
 • Kl. 18.00:   Felles kommunestyremøte med fylkesmannen
 • Kl. 18.30:   Tjøme kommunestyre
 • Kl. 19.00:   Nøtterøy kommunestyre
 • Kl. 19.30:   Middag
Publisert 15.01.2016
Invitasjon - Seminar om barn som pårørende

Den 26. januar 2016 inviterer Nøtterøy kommune og Sykehuset i Vestfold til dagsseminar om temaet Barn som pårørende.

Publisert 14.01.2016
Fastlandsforbindelse

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Publisert 11.01.2016
Brøyting - illustrasjonsfoto

Brøytemannskapene i Nøtterøy kommune har nå kjørt kontinuerlig i 24 timer med alt tilgjengelig utstyr, og vil fortsette å ta kryssrydding nå. De veiene hvor det er nødvendig vil bli brøytet igjen.

Feilmelding

Vi mottar mange henvendelser med spørsmål om brøyting, vi ber om at vår "Meld inn feil" tjeneste blir benyttet.


 

Publisert 07.01.2016
Utlån av sportsutstyr

Nøtterøy Frivilligsentral låner ut ski og skøyter gratis til hele familien. Mandag - tirsdag - torsdag kl 11.00 -16.00. For mer informasjon ta kontakt på tlf 33 40 36 85 eller kom innom Ekebergveien 10 på Teie.
 

Publisert 05.01.2016
Bilde fra overtakelsen av Østre Bolæren

Etter gårsdagens befaring på Østre Bolæren ble det i dag foretatt en formell overtakelse og overlevering av "nøkkelen" til øya.

 

Fylkesrådmann Egil Johansen overrakte nøkkelen til rådmann Toril Eeg, og den formelle delen av prosessen er nå ferdig.

Publisert 04.01.2016
Juletre

Her finner du oversikt over innsamlingssteder for juletrær. Frist 16. januar.

Publisert 28.12.2015
Østre Bolæren

 

Nøtterøy kommune overtar som eier av Østre Bolæren fra 1.januar 2016.

Kommunen har ingått avtale med Gulsrud AS for bookinger i 2016.

Ønsker du å leie 1990-bygningene eller Befalsforlegningen?

Kontakt Gulsrud booking. E-post: are@gbooking.no

Telefon: 45 02 07 77
 

Publisert 23.12.2015
Navn ny kommune

Navnet på den nye kommunen blir Færder.

Dette vedtok forhandlingsutvalget enstemmig, etter at resulatet fra meningsmålingen ble kjent.

 

Publisert 16.12.2015
Toppbilde barnehage 440x200px

 Med bakgrunn i Stortingets årlige budsjettvedtak, vedrørende maksimalpriser i barnehager og i Nøtterøy kommunes vedtatte budsjett for 2016 vil betalingssatsene for barnehageplass øke fra 1. januar 2016.

Publisert 11.12.2015
Toppbilde tilskuddsordninger 440x200

I vedtatt budsjett for 2016 er det lagt til grunn en indeksregulering på 2,7 %. Dette gjelder både for ordinær og utvidet plass i SFO. Betalingssatsene for SFO går derfor opp med 2,7 % med virkning fra 1. januar 2016.

Publisert 07.12.2015
Hva skal den nye kommunen hete

I disse dager gjennomføres en meningsmåling på hva den nye kommunen skal hete. De to alternativene er:

 1. Færder kommune
 2. Tjøme-Nøtterøy kommune
   

Hvis du blir oppringt av Norfakta Markedsanalyse på dette nummeret: 73 84 55 65, ta telefonen og si hvilket alternativ du foretrekker.

Publisert 02.12.2015
Skole og sfo

Det er i dag sendt ut skoleinnmelding til foresatte til barn folkeregistrert i Nøtterøy kommune og Husøy (Tønsberg kommune).

Fra og med 3. desember  kan foresatte logge seg inn i Foresatteportalen, bekrefte skolevalget og søke SFO-plass.

 

Publisert 01.12.2015
Tilskuddsmidler

I ht. kommuneloven §§ 44 og 45 legges årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 ut til alminnelig ettersyn til 09.12.2015 kl 15.00.
 

Publisert 30.11.2015
Vesar-kalender 2016

Kildesorteringskalenderen til Vesar for 2016 distribueres ut til alle husstander i uke 49.

 

 

 

Publisert 26.11.2015
IMG_5005_NY2.jpg

I dag arrangerte Nøtterøy kommune den halvårlige elevrådskonferansen.

Dette er en arena hvor alle elevrådene møtes for informasjon, skolering og aktivt elevdemokrati.

Publisert 26.11.2015
NAV

Det er ikke nødvendig å bruke tid på reise til NAV-kontoret.

Sjekk saken din på nett, eller ring!

Det går raskere å behandle søknaden din når du sender den fra nav.no.

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Ring oss!
 

Publisert 25.11.2015
Prisvinnere kultur

 

I går kveld delte kommunen ut kulturpris, frivillighetpris og idrettstipend i Nøtterøy kulturhus.

Publisert 25.11.2015
Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Bypakke Tønsberg-regionen inviterer alle som er interessert til å få informasjon om prosessen med fastlandsforbindelsen.

Forslag til planprogram ligger nå ute på høring, og høringsfrist er i januar.

Alle er velkommen til åpent møte torsdag 26. november kl 18 på Træleborg konferansesenter i Tønsberg, Træleborgveien 11.

Publisert 24.11.2015
Illustrasjonbilde

Har du en mening om hvilke tilbud Aktivitetskalenderen bør ha?

Onsdag 2. desember kl. 18:00 inviteres barn, unge og familier til et åpent møte med kommunens administrasjon og fritidsarbeidere for å snakke om hva dere ønsker at vi skal jobbe med det neste året. Dette møte er et dialogmøte som holdes en gang i halvåret for å sikre at vi jobber med det dere ønsker dere at vi skal bidra med innen fritistilbud.

Publisert 23.11.2015
Statsråder og ordførere

Nøtterøy kommune er en av tre forsøkskommuner som får økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet fra april neste år. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 

 

 

Publisert 16.11.2015
Marie1.jpg

Kultur, idrett og fritid er glad for å kunne presentere Marie Bakke Bøhmer som konstituert kultursjef og kulturskolerektor. Hun har bakgrunn fra filmproduksjon og det regionale filmsenteret Viken.

 

Publisert 13.11.2015
Planprogram Bypakke Tønsberg-regionen

Forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogrammet ligger ute til høring i perioden 13. november 2015 – 11. januar 2016 på http://vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/.

Alle som ønsker kan uttale seg til planprogrammet. Alle høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes firmapost@vfk.no senest mandag 11. januar 2016.

Last ned planprogrammet her (PDF, 6 MB).

Publisert 12.11.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for Miljøvern og kommunalteknikk i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 18.11. kl. 0900 - Merk at det kan være befaringer fra kl. 0915

saksliste

Hovedutvagl for helsevern og sosial omsorg i formannskapssalen, Tinghaugveien 18

onsdag 18.11. kl. 1800

saksliste

Hovedutvalg for oppvekst og kultur i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 18.11. kl. 1800

saksliste

Publisert 04.11.2015
Bolig flyktninger

Har du et hus, en hybel eller leilighet som du kan leie ut til flyktninger?

 

Nøtterøy kommune og NAV har behov av flere bosteder til flyktninger som kommer og skal bosette seg i kommunen vår.

 

Publisert 28.10.2015
Tenåringer og alkohol

Foreldre bekymrer seg for hvordan det skal gå når barna går inn i tenårene og kommer i kontakt med alkohol. Klare grenser, tydelige holdninger og involverte foreldre kan gjøre en større forskjell enn man kanskje tror.

Publisert 23.10.2015
Seminar vold i nære relasjoner

Ansatte i barnehage, skole og hjelpetjenestene fra Nøtterøy og Tjøme var samlet torsdag formiddag i Nøtterøy kulturhus, sammen med politiet og Barnehuset i Vestfold, 120 stk i alt. Formålet med samlingen var å spre informasjon om den nye handlingsrutinen i kommunen. Ingen ansatte skal behøve å være i tvil om hva de skal gjøre ved en bekymring. 

Publisert 23.10.2015
Bufdir_logo_RGB.jpg

Til frivillige organisasjoner og private instanser på Nøtterøy.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2016

I den anledning inviteres frivillige organisasjoner og private aktører på Nøtterøy til å søke.


Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Publisert 23.10.2015
Friluftlivets år logo

I forbindelse med Friluftlivets år arrangerte vi i Nøtterøy kommune aktivitetskonkurranser (fra 7/9 til 12/10).

Vi har nå endelig kåret vinnerne!

Publisert 19.10.2015
Vesarbil

Det er nye biogassdrevne renovasjonsbiler på Nøtterøy siden uke 41.

Vesar har inngått samarbeid med et nytt selskap som har ansvaret for innsamlingen, Veireno As, som bl.a. utfører renovasjonstjenester for Oslo kommune og flere Akershuskommuner. Publikum skal fremdeles forholde seg til Vesar dersom det er noe de lurer på.

Publisert 15.10.2015
Hvor lite skal du finne deg i

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner "Hvor lite skal du finne deg i?" skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

 

Satsningen er en del av Justisdepartementets handlingsplan Et liv uten vold (2014–2017). Mange grove kriminelle handlinger kommer ikke til politiets kjennskap. Kun om lag 25 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold anmelder forholdet, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler.

Publisert 12.10.2015
Enklere hverdag for alle

Nøtterøy kommune har et ansvar for at våre digitale tjenester og nye IKT-løsninger er tilgjengelig for alle brukere, samt innenfor myndighetenes lovverk og kravene som er satt for blant annet Universell utforming (les om UU regelverket her). I den forbindelse vil kommunens nettsider i løpet av høsten få flere oppgraderinger.

Publisert 28.09.2015
Barn med iPad

 

Velferdsteknologi kan gi barn og unge med kognitive utfordringer som AD/HD og autisme en enklere hverdag. Erre mulig? prosjektet arrangerer en utstilling av kognitive hjelpemidler for barn og unge på Innovatoriet ved Høgskolen Buskerud og Vestfold. Utstillingen er åpen onsdager og torsdager i perioden 01.10.2015 til 20.01.2016

Publisert 25.09.2015
Omdirigering GS Smidsrødveien

Nøtterøy kommune bygger nytt vann- og avløpsanlegg langs Smidsrødveien, i området mellom Bekkeveien og Teglverksveien.  

Publisert 24.09.2015
Sykkel

 Vi inviterer lag og foreninger til å bli med og ta ansvar for trafikksikkerhet mot et økonomisk tilskudd på kr 10.000,- 

Publisert 21.09.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_038.jpg

Pårørendeskolen er et undervisnings- og veiledningstilbud for pårørende til personer som har demens, som bor på Nøtterøy, Tjøme eller i Tønsberg.

Publisert 21.09.2015
Aktivitetsvenn

Har du lyst til å bidra til en positiv hverdag for personer med demens som bor hjemme? Vi holder kurs for frivillige aktivitetsvenner i oktober.

 

Publisert 15.09.2015
Valgurne

Slik ble resultatet fra valget til kommunestyret i Nøtterøy kommune

 

 Her finner du mer info om valgresultatet for Nøtterøy i årets kommunestyrevalg.

Publisert 09.09.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Kontrollutvalget har åpent møte i formannskapssalen, Tinghaugveien 18,

torsdag 10. september kl. 16.30

 

Saksliste: (PDF, 4 MB)

Vedlegg sak 25 (PDF, 735 kB)

Vedlegg sak 29 (PDF, 262 kB)

Publisert 08.09.2015
Skjærgården kulturskole - teaterforestilling

Kulturskolen søker skuespillere til stor forestilling!

Vi ønsker å rekruttere skuespillere til skoleårets store satsing, forestillingen ”Orkanoid”, som settes opp i Nøtterøy kulturhus i april 2016. 

Publisert 07.09.2015
Byggsøk logo

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) melder at ByggSøk for tiden er ute av drift, og at det vil ta noe tid å få systemet opp igjen. Les mer her.

Publisert 26.08.2015
Nytt nummer legevakt

Fra og med den 1.september innføres ett nytt telefonnummer til alle landets legevaktssentraler.

Nummeret er 116117 (uttales:

hundreogseksten-hundreogsytten) og er et landsdekkende legevaktnummer.

Det betyr at du, uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet, vil

komme fram til legevaktssentralen der du oppholder deg når du ringer dette nummeret.

116117 skal fungere både fra fasttelefon og mobil, og er gratis å bruke.

Publisert 21.08.2015
Himmel og hav

Klimarådet på Nøtterøy søker kandidater som har tenkt nytt, fått til resultater eller på andre måter gjort en verdifull innsats for å redusere klimagassutslippene.

Publisert 20.08.2015
Valg 2013

Servicesenteret har ekstra åpent for forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget som følger:

Lørdag 29.08.   Kl 10:00 – 14:00 
Torsdag 03.09. Kl 15:00 – 18:00 
Lørdag 05.09.   Kl 10:00 – 14:00 
Torsdag 10.09. Kl 15:00 – 18:00 

Adresse: Tinghaugveien 16.

Det er ellers mulig å forhåndsstemme hver dag tom 11. september mellom kl 09:00-15:00.

Publisert 19.08.2015
Forhåndsstemming på institusjoner i Nøtterøy kommune 2015

Til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 tilbyr Nøtterøy kommune forhåndsstemming på ulike institusjoner.

 

Se oversikten nedenfor eller  klikk her for pdf versjonen (PDF, 193 kB). Her finner du informasjon om datoer og klokkeslett.

Publisert 18.08.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 19. august kl. 09.00 (Merk at det kan være befaringer fra kl. 09.15)

Saksliste

Publisert 13.08.2015
Ledige stillinger

Elevene i grunnskolen på Nøtterøy ønskes velkommen

til et nytt skoleår mandag 17. august.

Publisert 12.08.2015
Valg 2013

Pressemelding fra Nøtterøy kommune


Redegjørelse vedrørende håndtering av forhåndsstemming mandag 10.august 2015.

 

Da forhåndsstemmingen skulle starte kl 9 den 10.august, var postforsendingen forsinket og alle lokale stemmesedler var ikke kommet. Med bakgrunn i dette ble det ikke lagt ut stemmesedler for noen partier.
 

Alle de lokale stemmesedlene ble lagt ut på samme tidspunkt.
 

Publisert 07.08.2015
Ledige stillinger

Fra mandag 3. august får grunnskolene i Nøtterøy kommune (barne-/ungdomsskole) nytt felles telefonnummer: 409 11 500

Publisert 07.08.2015
Forenklinger i byggesaksforskriften SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Fra 01.07.2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk (strandsoner, reguleringsplan m.m).

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Publisert 03.08.2015
Inngang til Nøtterøy Kulturhus

Vi minner om at billettuka  til Nøtterøy Kulturhus er flyttet fra Nøtterøy kommunes servicesenter til foajeen i kulturhuset. Nå får billettsalget nye åpningstider.

Publisert 27.07.2015
KIF - Aktiv sommer

Torsdag 6. august arrangerer Nøtterøy kommune gratis aktivitetsdag for 5-7. trinn.

 

 

Publisert 14.07.2015
Færder nasjonalparksenter

Færder nasjonalparksenter er betjent fra 11-20 hver dag i sommer.

Gratis inngang.

Telefonnummer til nasjonalparksenteret er
33 50 76 00.
 

 

 

Publisert 03.07.2015
Smidsrød helsehus - appetitt på livet

Smidsrød helsehus blir omtalt av Forbrukerrådet som et av landets få sykehjem som lykkes med å tilby velsmakende og næringsrik mat, og samtidig skape fellesskap og gode måltidsopplevelser.

 

 


 

 

 

Publisert 02.07.2015
Anker ved skjærgården

 I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 har Kommunestyret vedtatt kommuneplanens arealdel.

Publisert 24.06.2015
Tilskuddsmidler

Den 24. juni får de aller fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. Utbetaling skjer i løpet av to uker.

De som ikke har fått SMS om at skatteoppgjøret er klart og ligger i Altinn, må vente til senere i sommer/høst for skatteoppgjøret. Dersom ektefellene ikke har fått skatteoppgjøret samtidig må de kontakte Skatteetaten på tlf 800 800 00 og sjekke.

Publisert 23.06.2015
AVOGTIL i Buerstad båtforening

Nøtterøy kommune er en AV-OG-TIL-kommune. Det innebærer å forebygge alkoholbruk som kan føre til skade eller utrygghet for våre innbyggere.

Vi har en flott skjærgård som brukes av mange til rekreasjon, ferie og fritidsaktiviteter. Det er alt fra små kajakker til raske småbåter til seilbåter og store fritidsbåter. Det yrende båtlivet krever at alle utviser sjøvett, tar hensyn til hverandre og er årvåkne.

 

 

 

Publisert 22.06.2015
Bilde fra Tusenfryd 20-06-2015

Lørdag 20. juni var en stor dag - Nøtterøy kommunes nye Aktivitetskalender gjennomførte sin aller første aktivitet!

 

En fantastisk tur til TusenFryd for 100 av våre innbyggere. Her representert ved Per Rolness, Siv Rolness, Monica  Sommersen (bak fra venstre) Kevin Rolness, Iselin Rolness og Ina-Sofie Sommersen (foran fra venstre)

Takk for turen!


 

For nye aktiviteter sjekk: www.notteroy.kommune.no/aktivitet

Publisert 15.06.2015
illustrasjonsbilde kommuneplan reguleringsplan.png

Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Da bør du vite at vi går over til nytt høydegrunnlag (PDF, 539 kB)fra 16. juni 2015. Da blir alle høyder hevet med 5-13 cm! Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000.

 

 

 

 

Publisert 12.06.2015
Vinner av Ipad - Hilde Hæhre

Nøtterøy kommune har i perioden 1.februar – 31.mai 2015 kjørt en

kampanje på eFaktura og AvtaleGiro.

De som opprettet avtale var med i trekningen av en iPad.

 

Den glade vinneren av konkurransen ble Hilde Hæhre.

 

 

 

Publisert 12.06.2015
Kommandantboligen_3.jpg

Barn fra Nøtterøy som er født i 2000, 2001, 2002 og 2003, inviteres til to dager fulle av aktiviteteter på Østre Bolæren. Helt GRATIS!
 

Publisert 12.06.2015
Utdeling av minnemedalje

I år er det 70 år siden 2.verdenskrig endte.

Kommunen, på vegne av regjeringen, deler ut minnemedaljer for å hylle de som gjorde en innsats under krigen.

Arvid Alex. Kittelsen, 91 år gammel, ble i dag hedret for sin innsats.

 

 

 

Publisert 08.06.2015
11148349_988717437829916_6271856940220345672_n.jpg

I går ble Føynland og Herstadløkka barnehage kåret til Vestfolds første trafikksikre barnehager. Det vil si at barnehagen oppfyller alle kravene som Trygg Trafikk har satt.

Publisert 01.06.2015
Livsglede uken 2015

Da er Livsgledeuken 2015 i gang. Offisiell åpning for ansatte da de kom på jobb ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og Smidsrød helsehus i dag tidlig.

For beboerne ved instusjonene var det offisiell åpning på BP stasjonen på Borgheim, Brødrene Hanssen. Institusjonsleder Anita Archer holdt en flott tale og klippet snoren i dag kl 12.00.

Denne uken, fra 1. til 4. juni, vil det være ekstra mange aktiviteter og turer for institusjonsbeboerne på Nøtterøy. Her kan du se programmet for uken (PDF, 8 kB). Se også bildene fra aktivitetene på Nøtterøy kommunes Facebook side.

Publisert 01.06.2015
Valg 2013

Valglistene ligger til offentlig ettersyn fra idag, 1. juni.

 

Eventuelle klager må meldes til kommunen innen sju dager

etter kunngjøring, jf. valgloven § 6.8

Valglistene

Publisert 01.06.2015
Åpen dag Mellom Bolæren

Etter et opphold på fem år arrangerer Mellem Bolærens venner
igjen en åpen dag.Mellom Bolæren har et flott kulturlandskap med restaurerte bygninger og fine stier, takket være dugnadsinnsatsen til Mellem Bolærens venner.

 

Publisert 29.05.2015
Lyskryss på Teie

Samarbeidsprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen venter nå på regjeringens beslutning om videre planlegging av bypakken.

Samferdselsdepartementet utarbeider en anbefaling til regjeringen, som så skal beslutte veien videre. Parallelt med arbeidet i departementet jobber partene lokalt med å tilrettelegge for det videre arbeidet. Så snart regjeringens beslutning er på plass starter det formelle planarbeidet.

Publisert 21.05.2015
Nøtterøy kommune - klubba

 Kommuneplanutvalget har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 27. mai 2015 kl. 12.00

Saksliste

Publisert 21.05.2015
Nøtterøy kommune - klubba

 Kommunestyret har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 27. mai 2015 kl. 18.00

saksliste

Publisert 18.05.2015
Toppbilde Roar Jonstang 440x200

Talen ble holdt  i forbindelse med flaggheising på Tinghaug på 17.mai.

Publisert 15.05.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret har åpent møte i kommunstyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 20. mai 2015 kl. 15.00

saksliste formannskap

saksliste administrasjonsutvalget

saksliste valgstyret
 

Publisert 13.05.2015
Kampanje eFaktura og AvtaleGiro

Nøtterøy kommune kjører i perioden 1.februar – 31.mai 2015 kampanje på eFaktura og AvtaleGiro. Opprett avtale og bli med i trekningen av en iPad.

Publisert 08.05.2015
Kristoffer Dannevig under krigen

I dag er det 70 år siden 2.verdenskrig endte.

Kommunen, på vegne av regjeringen, deler ut minnemedaljer for å hylle de som gjorde en innsats under krigen.

Kristoffer Dannevig, 97 år gammel, ble i dag hedret i sitt hjem på Nøtterøy.

Fungerende ordfører Bjørn Kåre Sevik delte ut minnemedalje og fikk ta del av Dannevigs historier fra krigen.

Publisert 05.05.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Kontrollutvalget har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

torsdag 7. mai 2015 kl. 16.30

Saksliste

Publisert 04.05.2015
DSC00405.JPG

Nøtterøy kommune fikk mandag besøk av Andrey Kulikov fra den russiske ambassaden. Kulikov ønsket å få informasjon om den tidligere russiske fangeleiren på Mellom Bolæren samt å legge ned krans

Dette var første gangen som representanter fra Russland besøker øya siden frigjøringen for 70 år siden.

Kulikov hadde med seg sin kone Eugenia og deres sønn på fem måneder, Igor.

Publisert 04.05.2015
Håndhygenedagen 2015

Håndhygiene er anerkjent som det viktigste tiltaket for å hindre smitte og redusere utvikling av antibiotikaresistent. I år er det ti år siden Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte kampanjen Clean Care is Safer Care, for å bedre håndhygienen blant helsepersonell verden over, og på den måten bidra til økt pasientsikkerhet.

Publisert 04.05.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_034.jpg

Du må fortsatt søke om dispensasjon for å bygge mindre enn 100 meter fra vannet. Regelendringene som trår i kraft 1. juli, opphever ikke byggeforbudet i strandsonen. 

Publisert 27.04.2015
Kajakkstativ Fjærholmen

Oslofjordens Friluftsråd (OF) plasserer ut stativer for lagring av kajakker på forskjellige steder i fjorden. I samarbeid med Nøtterøy kommune har det nå kommet to stativer på Fjærholmen, med totalt 12 plasser. Ordningen kalles for Rett ut – kajakklagring, og plassene leies ut gjennom OF.

Publisert 22.04.2015
Valg 2013

Det er kommunestyre - og fylkestingsvalg 14. september 2015.

Følgende partier har levert valglister til kommunestyrevalget 2015:

Publisert 16.04.2015
Innvielse Bjønneåsen

I dag var det høytidelig innvielse av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie klippet snor og holdt en flott tale.

Gjestene og beboerne fikk smake på sykehjemsmaten og spise marsipankake.

Deretter var det omvisning i det flotte nye huset, som er utformet spesielt med tanke på pasienter med kognitiv svikt.

Statsråden og de andre gjestene fikk informasjon om pasientsikkerhet samt en demonstrasjon av hvordan det "smarte gulvet" fungerer.

Publisert 15.04.2015
Tilskudd til bredbåndsutbygging (Foto: www.theinquirer.net)

 

Nøtterøy kommune vurderer å forberede en søknad om statlige midler til utbygging i områder med dårlig bredbåndsdekning. Frist for uttale 10. mai.

 

Publisert 14.04.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_048.jpg

I år er det 75 år siden angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen i 1945.
 

Det er en utbredt oppfatning at mange av dem som gjorde en viktig innsats under krigen ikke har fått den oppmerksomheten og anerkjennelsen de fortjener.

Dette gjelder ikke minst de som bidro på sivil side. Mange typer motstandsarbeide faller utenfor kriteriene for tildeling av eksisterende krigsdekorasjoner.

 

Publisert 10.04.2015
Energiportalen

Nøtterøy kommune tilbyr nå gratis energianalyse av boliger gjennom Energiportalen

Publisert 10.04.2015
Aktivitetetsvenn faktablad

Vi søker voksne menn som kan være aktivitetsvenn for menn som bor på nye Bjønneåsen bo- og aktivitetssenter.

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker sammen med en som har demens. Mennesker med demens er ganske like oss som ikke har sykdommen, de liker også å gjøre noe hyggelig. Følelsen av å gjøre noe hyggelig varer lenge.

Bli med på kurs 22. og 29. april kl 18-21.

 

Publisert 08.04.2015
Innflytting Bjønnesåsen

Innflyttingen er i gang for fullt på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. I dag flyttet Marit Bjørnfelt fra Gipø bo- og behandlingssenter til Bjønnesåsen.

Marit var strålende fornøyd med sitt nye rom med utsikt samt de nye fasilitetene inne og ute på avdeling Steinkloss.  Hun fikk følge av avdelingsleder Anne Berit Dalen og Tønsbergs Blad da hun fikk se sitt nye rom for første gang.

Nye beboere flytter inn hver dag denne uka og neste. For virksomhetsleder Reidar Thoresen vil det bli mange heisturer med flyttelass.

Se også innslaget fra NRK Østafjells, da Marit Andersen var og inspiserte sitt nye rom på Bjønnesåsen:

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE99032715/27-03-2015#t=2m12s

Publisert 27.03.2015
Nøtterøyhallen

For organisasjoner og andre som ønsker fast leie av skolelokaler, gymsaler og idrettshaller skoleåret 2015/2016, er søknadsfrist 1.april 2015.

Publisert 27.03.2015
Åpen dag Bjønnesåsen


Den 26.mars var det åpen dag på Bjønnesåsen bo-og behandlingshjem.

 


Det kom mange for å se på det nye sykehjemmet, til tross for det store snøfallet denne dagen.

Besøkerne fikk smake på maten som blir servert, demonstrert smartgulvet som forebygger fall, informasjon om aktivitetsdosetten og mye mer.


Innflytting av pasientene starter rett etter påske.

 

 

Publisert 23.03.2015
Kulturstipend 2015

Tilla Gaasø, Oskar Øiestad og Anna Nachstern Tannmand er årets vinnere av kulturstipendet.

 

Stipendet er på kr 5000 og det var 8 søkere til stipendet.

I år var det et meget høyt nivå blant søkerne.

Stipendet ble delt ut under UKM i Nøtterøy kulturhus den 14.mars.  

Publisert 20.03.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_034.jpg


 

De siste ukene har meslinger igjen begynt å spre seg i Europa. Særlig Tyskland, Nederland og Italia har mange tilfeller. Den siste uken har det også dukket opp 2 tilfeller i Danmark og et tilfelle i Sverige (Gøteborg).

Publisert 09.03.2015
Toppbilde kultur, idrett og fritid 440x200

Pressemelding fra Nøtterøy kommune

Nøtterøy kommune omorganiserer kulturenheten og ønsker å styrke både kulturhuset og det øvrige kulturtilbudet i kommunen.

Publisert 12.02.2015
Nøtterøy kommune - sertifisert som milfjøfyrtårn

Nøtterøy kommune, administrasjonsbyggene på Tinghaug, er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Publisert 30.01.2015
Forstørrelsesglass

Det er påvist muggsopp i bygningen hvor Helsestasjonen og Barnevernet holder til. Det blir igangsatt tiltak for å rette på dette. Det vil ta litt tid før forholdet er rettet.

Publisert 13.01.2015
Kurs

Kurs for nye næringsdrivende for 2015 er nå lagt ut på Skatteetatens hjemmesider. Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering samt litt om krav til regnskap.

Publisert 12.01.2015
Barnehage

Søknadsfrist for hovedopptaket 2015 er 01.03.2015. Søknad om barnehageplass gjøres via Foresatteportalen Informasjon om barnehager og opptaksrutiner finnes her.

Publisert 07.01.2015
Besøkshjem.jpg

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste søker etter besøkshjem og støttekontakt for barn. Det søkes etter familier, par, enslige, med og uten egne barn. Vi ønsker trygge, stabile og forutsigbare voksne. Vi ønsker voksne som ønsker og har tid til å være sammen med barn for kortere eller lengre tid. 

Publisert 06.01.2015
Politiske møter

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18 onsdag 14. januar kl. 09.00.

 

Saksliste

Publisert 06.01.2015
Skole SMS

Nøtterøyskolene har byttet SMS-løsning fra Mobilskole til SkoleSMS. Den største endringen er nytt nummer.

SMS sendes på følgende måte til Teie skole: Send TEIE [trinn] [tekst] til 417 16 112 (anbefales lagret som "SkoleSMS"). Eks: "TEIE 4 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen blir så videresendt alle lærerne på trinnet. NB! Husk mellomrom mellom alle ord.

 

Publisert 29.12.2014
Forestilling sukkertoppen hvilehjem

Sukkertoppen hvilehjem

22. januar har kulturskolens eldste teatergruppe premiere på forestillingen Sukkertoppen hvilehjem. Stykket er skrevet og regissert av Tommy Taraldsvik:

"På nedslitte og private Sukkertoppen hvilehjem bor et gjennomsnitt av Norges eldre som utfra økonomisk kapasitet tilbys ulike grader av service. Noen trives godt med fascilitetene på Sukkertoppen, mens andre har lite å «skrive hjem» om. Smiger, bestikkelser og utpressing benyttes for å klatre i det hierarkiske velferdstilbudet Sukkertoppen tilbyr.

Husets eget polske dansbandorkester  tar seg av den helnorske sangskatten. Fremtidspartiet integreringspolitikk feiler totalt. Svindel og rømningsforsøk må dekkes over siden det vil gi Sukkertoppen et dårlig rykte. Det er mye å ta tak i for bestyrer Sukkerspinn og eier enkefru Balcke. Og ikke nok med det. Milorg-assosierte Kåre og gjengen saboterer til stadighet hjertet, i denne miniatyr av en kapitaliststat,  nemlig kaffetrakteren."

Publisert 16.12.2014
fettet_tetter_rorene.png

Et velment råd i førjulsstria: Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do! Det tetter avløpsrørene – både dine egne og kommunens. Kun rottene nyter godt av det.
 

Økende problem

Fett som tetter igjen avløpsrørene er et økende problem i Norge og særlig nå før jul med mye steking og baking. Både huseiers egne avløpsrør og kommunenes rør kan gå tett hvis matfettet ikke håndteres på riktig måte. Det hjelper ikke at du bruker varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, for fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i røret og blir kaldt. Det hjelper heller ikke å helle ut fettet i do, for det er akkurat de samme rørene som frakter avløpet videre fra både vasker og toaletter.

Publisert 12.12.2014
Skole og sfo

 

Nøtterøy kommune har installert nytt administrasjonssystem for SFO og skoleinnmelding – Foresatteportalen for barnehage, skole og SFO.

Publisert 11.12.2014
Av og til jul

For mange barn kan julen være en tøff tid på grunn av voksnes drikking. Nøtterøy kommune setter i desember søkelys på denne viktige problematikken ved å være med på kampanjen «Hvor mange glass tåler barnet ditt». Kommunens folkehelsekoordinator, Irmelin Skjold, ble intervjuet av TV Vestfold i forbindelse med kampanjen.

Les mer om alkoholbruk rundt barn og unge

Publisert 11.12.2014
Tinghaug 1951

Vestfoldmuseene har digitalisert 108 bilder fra Nøtterøy. Bildene er fra arkivet etter Fjellanger Widerøe Flyvefoto A/S, og er fra perioden før andre verdenskrig til litt ut på 1970-tallet. Bildene er tilgjengelig i høy oppløsning på Vestfoldmuseenes Flickr-side. Her er det mye å kose seg med for oss med litt historisk interesse.

Prosjektet eies av Vestfoldmuseene IKS, og er støttet av Norsk kulturråd og Vestfold fylkeskommune

 

https://www.flickr.com/photos/vestfoldmuseene/sets/72157645111827108/ 

Publisert 28.11.2014
Barnehage forside

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ble behandlet i formannskapet 26. november 2014.  

 

Fant du det du lette etter?
 • 05.02.2016 Anleggsplan 2016-2019 på høring
  Forslag til Anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 2016-2019 er ute på høring i perioden 5. februar – 7. mars 2016. Alle som ønsker, kan uttale seg til...
 • 05.02.2016 Boliger til flyktninger
  Finn.no og Røde kors har inngått et samarbeid om formidling av utleieboliger til flyktninger. Har du bolig du ønsker å leie ut til flyktninger kan du legge inn opplysninger www...
 • 05.02.2016 Møte i fellesnemda Færder kommune
  Det innkalles til møte for fellesnemnda 11. februar kl 18.00 i kommunestyresalen på Tinghaug.
 • 05.02.2016 Har du angst?
  Frivilligsentralen ønsker å bidra til at flere selvhjelpsgrupper for mennesker med angst kan komme igang. Selvhjelp har vist seg å være både et alternativ og et supplement i...
 • 05.02.2016 Medarbeiderundersøkelsen 2015 viser at Nøtterøy kommune har et godt arbeidsmiljø
  Medarbeiderundersøkelsen 2015 ble avsluttet med gjennomgående gode resultater for kommunen. Denne gangen var svarprosenten 78 prosent , hvilket er 11,5 prosent flere enn i...

Aktivitetskalenderen

Login for redigering