Publisert 01.12.2016
Foresatteportalen

I forbindelse med oppgradering ble Foresatteportalen stengt noen dager lenger enn planlagt, men nå er portalen åpen igjen.

Her finner du den nye Foresatteportalen 

Publisert 01.12.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Kommunestyret har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 7. desember 2016 kl. 17.00

Saksliste

Kommunestyre på nett

 

 

 

Publisert 01.12.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Formannskapet har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 7. desember 2016 kl. Ikke satt enda

Saksliste

Formannskap på nett

 

 

 

Publisert 01.12.2016
kalkulator.jpg
Skatteoppkreveren i Tjøme og Nøtterøy holder stengt fredag 2. desember og mandag 5. desember grunnet oppgradering av systemer.
 
Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på skatteoppkrever@tjome.kommune.no. E-post vil bli besvart så fort systemet er tilgjengelig igjen.
Publisert 01.12.2016
Nøkler

Det er ledig leilighet på 55m2 i Hjemsengveien 13.
Husleie er 7200,- i måneden. Depositum lik tre måneders leie.
I tillegg kommer strøm på kr 550,- per måned.

Boenheten tilbys personer bosatt i Nøtterøy kommune etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7.

Det kan søkes om bostøtte. Søknadsskjema fås på Servicesenteret i Tinghaugveien 16, tlf. 33 40 20 00.

Søknadsfristen er 09.12.2016

Publisert 28.11.2016
Foresatteportalen

I forbindelse med oppgradering til nytt system skulle Foresatteportalen være stengt fra 16. - 27. november 2016. Uforusette hendelser gjør at portalen fortsatt er stengt. Nærmere informasjon om når den åpner igjen kommer så fort vi vet noe mer.

Det vil ikke være mulig å få registrert nye søknader eller søknad om endring av type plass verken i barnehage eller SFO i denne perioden. Det vil heller ikke bli gitt tilbud om barnehage- eller SFO plass.

For spørsmål eller ved behov for hjelp, ta kontakt med systemansvarlig Lise A. Bjørge (Lise.Almquist.Bjorge@notteroy.kommune.no  eller via kommunens sentralbord 33 40 20 00)

Publisert 28.11.2016
Sykepleier og beboer med nettbrett

Nøtterøy kommune har i dialog med Høgskolen i Sørøst-Norge etablert en ny karrieremodell for sykepleierstudenter.

Publisert 25.11.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 30. november 2016 kl. 09.00 Merk at det er befaringer fra kl. 09.15!

Saksliste

Publisert 25.11.2016
Penger

Kommuneplanens handlingsdel 2017-2020, økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 ligger til offentlig ettersyn til 7. desember 2016 kl. 12.00

Kommunestyret behandler saken 7. desember.

Budsjettsaken med innstilling fra formannskapet

Rådmannens forslag

Oppdatert gebyrregulativ for drift og anlegg

Publisert 24.11.2016
Voksenopplæring1_web.jpg

Sliter du med å lese, skrive eller regne? Trenger du hjelp med å snakke, eller bruke digitale hjelpemidler? Nøtterøy kommune tilbyr opplæring for voksne ved Tønsberg voksenopplæring.

Publisert 23.11.2016
Marco Elsafadi

Marco er født i en FN-leir i Libanon og var flyktning i 12 år før han fikk opphold og senere statsborgerskap i Norge. Han har gjort seg bemerket som basketballspiller i eliteserien med 12 år på det norske landslaget. I 2002 stiftet han organisasjonen New Page som jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk, fritidsproblemer og vold. 

Publisert 18.11.2016
Nøtterøy kommune - klubba

 

Fellesnemnda for Færder kommune har møte 24.11.16. På sakslista står bl.a. budsjett, Østre Bolæren og tiltak mot barnefattigdom.

 
Møtet starter kl 18.00 i Nøtterøy kommunestyresal, Tinghaugveien 18 på Borgheim.
 
Publisert 16.11.2016
Kulturprisen1.jpg

Nøtterøy kommune har avholdt sin årlige fest for frivillige lag og foreninger for å takke for alt det flotte arbeidet de gjør for kommunens innbyggere.

Utdeling av priser og stipender var en viktig del av kvelden. Vi ønsker å anerkjenne og vise fram godt og hardt
arbeid, og vi er stolte av årets vinnere.

 

Publisert 16.11.2016
Søke om midler barnefattigdom

 

Til frivillige organisasjoner og private instanser på Nøtterøy


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2017.


Frivillige organisasjoner og private aktører på Nøtterøy inviteres til å søke.

Publisert 16.11.2016
Samling ute

Prisen får de fordi:

 • Det legges stor vekt på klima- og miljøtemaer i det pedagogiske opplegget, blant annet gjennom konseptet Grønn danning
   
 • Barnehagebygningen er bygget etter passivhus-standard, med fremtidsrettede tekniske løsninger for å begrense energiforbruket
   
 • Energiforbruket er lavt sammenlignet med mer konvensjonelle bygninger.
   
 • Energiforbruket følges aktivt opp, blant annet gjennom sentral driftskontroll (SD) og involvering av de ansatte
Publisert 15.11.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunal teknikk har åpent møte i kommunestyresalen

onsdag 16. november kl. 09.00 - Merk at det kan være befaringer fra kl. 09.15

Saksliste

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg har åpent møte i formannskapssalen

onsdag 16. november 2016 kl. 18.00

Saksliste

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har åpent møte i kommunestyresalen

onsdag 16. november 2016 kl. 18.00

Saksliste

Publisert 14.11.2016
Ice-Crust.jpg

Vi deler ut sandboks til deg som er over 80 år og bosatt på Nøtterøy.

Ta kontakt med Frivilligsentralen på telefon 3340 3685 eller Sjølystsenteret på telefon 3340 3590.

Du er velkommen innom for å hente en sandboks eller vi kjører de ut til de som trenger det.

Vi ønsker å forebygge fall og brudd nå når glatta er her!

 

Publisert 11.11.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Råd for mennesker med nedsatt  funksjonsevne har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

mandag 14. november kl. 10.00

Saksliste

Eldrerådet har åpent møte i kommunestyresalen,  Tinghaugveien 18

mandag 14. november kl. 16.00

Saksliste

Publisert 10.11.2016
Sykkeldekk

Vestfold fylkeskommune varsler oppstart av interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport (PDF, 2 MB)i medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 11-12.

Varslingen foretas på vegne av Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner.

Interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport er et av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen.

Høringsfrist er 20.november.

 

Les mer her.

 

 

 

 

Publisert 08.11.2016
barnevern-toppbilde_715x320.jpg

Utdanningsdirektoratet har laget en nasjonal foreldreundersøkelse for barnehager. I dag vil alle foreldre og foresatte med barn i barnehage i Nøtterøy få tilsendt link til undersøkelsen, som kan besvares helt frem til 30. november. Noen få private barnehager deltar ikke i undersøkelsen.

Det er kun en besvarelse pr barn, og i Nøtterøy kommune har man valgt å sende undersøkelsen til foresatt 1 i Foresatteportalen. Hvis mulig oppfordres foreldre til å svare på undersøkelsen sammen.

Publisert 07.11.2016
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_040.jpg

Rådmannen legger frem forslag til kommuneplanens handlingsdel

2017-2020 med økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017.

Se forslaget her. (PDF, 3 MB)
 

Publisert 04.11.2016
Barnevern

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste er en av tre kommuner i landet som er valgt ut til å delta i forsøksordning om ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Forsøket startet 01.04.16 og varer i fire år, og er gitt av Regjeringen.

Publisert 03.11.2016
Bypakke Tønsberg-regionen

 

Har du spørsmål om hva som skjer i Bypakke Tønsberg-regionen? Lurer du for eksempel på hvilke alternativer er aktuelle for ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg, eller hvordan man ser for seg utviklingen av gatene i Tønsberg sentrum? Da bør du ta turen innom Åpen kontoruke neste uke.

 

Publisert 01.11.2016
Vedlegg 4a_HPV-unge kvinner_greyandred_50mm_outlined.jpg


Alle kvinner født i 1991 eller senere får tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet starter 1. november 2016 og varer i to år fremover.

Publisert 01.11.2016
Barnevernproff2

Nylig møtte de ansatte i Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste ungdommer som fortalte sin historie om sine utfordringer og kontakten de har hatt med barneverntjenesten i oppveksten.

Tilstede var også flere fosterhjem.

 

 

 

Publisert 28.10.2016
Forslag til nye veinavn

1. januar 2018 slår kommunene Tjøme og Nøtterøy seg sammen til Færder kommune. Sammenslåingen medfører at noen veier må endre navn. 

Publisert 28.10.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Kommunestyret har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 2. november 2016 kl. 18.00

Saksliste

Kommunestyret på nett

 

 

 

Publisert 28.10.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Formannskapet har åpent møte i kommunestyresalen

onsdag 2. november 2016 kl. 17.00. Merk tiden

Saksliste

Formannskapet på nett

 

 

 

Publisert 27.10.2016
Jon Markus Ringøen

Den 20. oktober ble forslaget til kommunevåpen for Færder kommune enstemmig vedtatt av fellesnemnda. Kommunevåpenet er tegnet av Jon Markus Ringøen, elev ved Færder videregående skole. Her står Jon Markus mellom Roar Jonstang og Bente Bjerke, som er leder og nestleder i fellesnemnda.

Publisert 25.10.2016
Tilskuddsordning for klimatiltak

Hovedutvalg for klima og energi i Vestfold ønsker å gjøre en innsats for å påskynde overgangen til fornybar energi og bevilger inntil 1 million kroner til tiltak som bringer oss i den retningen.

Inntil 50.000,- kan utbetales til hvert enkelt tiltak. Forutsetningen er at tiltaket sparer energi, gir overgang til bruk av mer ny fornybar energi, eller gi økt produksjon av det.

Publisert 24.10.2016
Rodeleder deler ut bøsser -TV-aksjon 2016

Da er alle bøsser levert inn og pengene tellet opp. På Nøtterøy har vi i dag samlet inn 440 473 kr til Røde Kors via TV-aksjonen!

Publisert 24.10.2016
Messehall A

På idrettsgallaen for Tønsbergregionen vant Messehall A pris i kategorien "Årets idrettsanlegg".

 

 

 

Publisert 19.10.2016
Kunnskapsdokument folkehelse

 

Kunnskapsdokumentet for folkehelse gir en oversikt og kunnskap til kommunens planarbeid og planstrategi og er knyttet til kommuneplanens samfunnsdel.

 

Publisert 19.10.2016
Timetoshine.jpg

Sammen med elevråd og FAU vil vi at myke trafikanter skal være synlige i høstmørket. Nå kan du sørge for å bli sett i mørket og samtidig vinne tusen kroner.

Publisert 17.10.2016
Barnevern

 

Den 12. oktober markerte vi milepælene i forsøksordningen på barnevernområdet, med en samling for bidragsytere og andre berørte i kommunestyresalen.

Publisert 17.10.2016
TV-aksjon 2016

 

Vi trenger flere bøssebærere til årets TV-aksjon den 23.oktober.


Meld deg på: www.blimed.no

Send epost til: service@notteroy.kommune.no

Ved spørsmål: tel 33 40 20 00.

 

Publisert 17.10.2016
Toppbilde til Barn, unge og familie

 

Nylig ble Familiens hus offisiellt åpnet av ordfører Bente Bjerke (Tjøme) og Roar Jonstang( Nøtterøy).

Publisert 17.10.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Formannskapet har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien

onsdag 19. oktober kl. 15.00

Saksliste

Formannskap på nett

 

 

 

Publisert 17.10.2016
Aktiv på dagtid senhøst 2016

"Aktiv på dagtid" er et treningstilbud for deg som er ufrivillig utenfor arbeidslivet.

 

Her er programmet for oktober-desember: 

 

 

Her er programmet som fil du kan laste ned. (PDF, 121 kB)

Publisert 14.10.2016
Nyhetsbrev Færder 2016

 

 

 

Nyhetsbrevet sendes ut til alle husstander på Tjøme og Nøtterøy lørdag 15. oktober.

Her kan du lese om forskjellige prosesser som pågår frem mot sammenslåingen.

Publisert 14.10.2016
Teglverksveien

Kommunens entreprenør Carl C. Fon nærmer seg ferdigstillelse av det nye vann- og avløpsanlegget i området mellom Bekkeveien og Teglverksveien.


I løpet av de nærmeste ukene vil det bli utført om- og tilkoblingsarbeider øst for Smidsrødveien med følgende konsekvenser for trafikken:

Publisert 13.10.2016
Av-og-til kampanje

Det er menneskelig å ha det vanskelig. Dessverre er det mange av oss som drikker alkohol for å dempe tunge følelser når de oppstår. Derfor er kommunen i disse dager med å sette temaet alkohol og psykisk helse på dagsorden.

 

Publisert 11.10.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 12. oktober kl. 09.00 (Merk at det kan være befaringer fra kl. 09.15)

Saksliste

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har åpent møte i formannskapssalen, Tinghaugveien 18

onsdag 12. oktober kl. 18.00

Saksliste

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 12. oktober kl. 18.00

saksliste

Publisert 10.10.2016
Frivilligsentralen - høstblader

Innvandrertjenesten i Nøtterøy og Tjøme ønsker nye faddere. Vi har mange nye flyktninger som trenger en venn i nærmiljøet vårt.

 

Publisert 05.10.2016
Sykkel

Vinn 25.000,- til din forening!

Nøtterøy kommune ønsker å fortsette arbeidet mot å bli en trafikksikker kommune, og med det inviteres foreningene på Nøtterøy til å bli med i vår konkurranse hvor foreningen kan vinne 25.000,- til fritt bruk. Her er vinnersjansene ekstremt store!

Det eneste foreningen må gjøre er å innføre vår reisepolicy, se mer her.

Søknadsfrist er 10. oktober (søknadsskjema sendes til postmottak@notteroy.kommune.no)

Publisert 30.09.2016
Nøtterøy frivilligsentral

Nøtterøy frivilligsentral arrangerer kulturkveld onsdag 5. oktober kl 19.00.

 

Publisert 29.09.2016
1.jpg

Fredag 30. september markeres den internasjonale eldredagen. Nøtterøy eldreråd inviterer til feiring på Sjølystsenteret fra kl 16.00 - 19.00

Publisert 29.09.2016
Brosjyre kultur, idrett og fritid 2016-2017

Nøtterøy kommune har et stort mangfold av tilbud innen kultur, idrett og fritid for barn, unge, voksne og eldre.

 

Denne brosjyren viser noe av det kommunen har å by på innenfor disse områdene.

Publisert 28.09.2016
NAV samlokalisering-plakat

 

Den 1. oktober 2016 samles NAV Tjøme og NAV Nøtterøy til ett kontor. Det nye NAV-kontoret ligger i Tinghaugveien 16 på Borgheim. Samlokaliseringen er en del av prosessen frem mot Færder kommune. 

Mer informasjon her. (PDF, 862 kB)

Publisert 28.09.2016
Invandrertjenesten

 

Den 1. oktober opprettes Nøtterøy og Tjøme innvandrertjenesteInnvandrertjenesten overtar oppgaver som tidligere har ligget hos NAV i de to kommunene.

Adresse er Rødsgata 36, Tjøme

Publisert 26.09.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Det avholdes formannskapsseminar i kommunestyresalen, Nøtterøy

mandag 26. september kl. 15.00

 

 

 

Publisert 22.09.2016
Rød bøye og båt i skjærgården

 

 

Fra 1. oktober opprettes det nye og større fredningsområder for hummer i Oslofjorden. Innenfor fredningsområdene er det totalforbud mot hummerfiske hele året. Regelverket gjelder for høstens hummersesong, og fiskere må derfor være ekstra oppmerksomme slik at de ikke bryter reglene.

Publisert 19.09.2016
Keramikkblomster

Innen 1. oktober kan enkeltpersoner eller lag/foreninger i Nøtterøy kommune søke om eller foreslå kandidater til idrettsstipend / kulturpris / frivillighetspris. Med dette ønsker vi å vise at kommunen verdsetter det gode arbeidet som gjøres innen kultur, idrett og fritid og inspirere til videre arbeid.

Publisert 19.09.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Kommunestyret har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 21. september 2016 kl. 18.00

Saksliste

Kommunestyre på nett

 

 

 

Publisert 16.09.2016

Under helgen vil kriseteamet fokusere på å bistå de involverte og nærmest berørte av den tragiske hendelsen ved Brattås skole.

Nøtterøy kirke holder åpent for alle i dag, fredag,  kl 14-19.

Har du behov for medisinsk hjelp, kontakt din fastlege eller eventuelt legevakt. 

Publisert 15.09.2016

En elev på 11 år ved Brattås skole omkom i dag på vei til skolen, som følge av en trafikkulykke.
Kommunens kriseledelse, bestående av ordfører, rådmann, kommunaldirektører ble varslet kl 08.37, og ble raskt samlet. Dette for å sikre best mulig oppfølging av de berørte.

Samtidig ble også medlemmene i kriseteamet, bestående av kommuneoverlege, kommunepsykologer, helsesøstre innkalt. De reiste omgående ut til Brattås skole for å bistå skoleledelsen, elever, pårørende og andre involverte etter den tragiske hendelsen.

– Våre tanker går nå til foreldre, søsken og andre berørte. Kommunens kriseteam og alle ansatte på Brattås skole gjør sitt ytterste for å gi den beste oppfølging til alle de involverte, sier ordfører Roar Jonstang.

 

 

Publisert 15.09.2016

Som følge av den tragiske ulykken i dag, der en skoleelev på Brattås skole omkom, har kommunen tilrettelagt for følgende:

Nøtterøy kirke er åpen for alle i kveld, torsdag kl 14-21 og fredag kl 14-19, og Nøtterøy kirke flagger på halv stang i det aktuelle tidsrom.


For involverte og berørte i lokalmiljøet som har behov for å samles eller ønsker noen å snakke med, er Maria Rindsem, Hilde Forsmo og Lena Sjølie fra kommunens kriseteam tilgjengelige på idrettshuset på Tømmerholt fra kl 18-20 i kveld, torsdag.

 

Publisert 14.09.2016
Engelskkurs 1-4 trinn

Tirsdag den 13. september var 36 lærere samlet til den første delen av etterutdanning i engelsk.


 

 

Publisert 13.09.2016
Alle samlet foran rollup

I dag ble Frivillighetsattesten lansert for elevene på Nøtterøy videregående skole.

Frivillighetsattesten er en oppmuntring til, og formell anerkjennelse av, frivillighet hos elever ved Nøtterøy videregående skole.

Publisert 05.09.2016
Aktiv kommune høst 2016

I høst kan alle barn og unge mellom 7-17 år få prøve seg på en rekke aktiviteter i Nøtterøy og Tønsberg kommune.

Møt opp og bli med!

 

Publisert 02.09.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Formannskapet har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 7. september 2016 kl. 15.00

saksliste

formannskapet på nett

 

 

 

Publisert 01.09.2016
Flyktningvenn (bilde fra Norsk Folkehjelp)

Har du lyst til å være flyktningvenn?

Grip muligheten til å knytte nye kontakter, få ny kunnskap – og samtidig gjøre en viktig innsats.

Benytt dette skjemaet for å registrere deg. (PDF, 96 kB)

Du kan også benytte webskjema her (fungerer for mobil/nettbrett).

Publisert 29.08.2016
Pårørendeskole_2016_Nøtterøy_kommune_low.jpg

Er du pårørende til noen med demens? Pårørendeskolen er et tilbud med undervisning og veiledning som gir deg mer kunnskap og bidrar til en lettere hjemmesituasjon.

Publisert 29.08.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 31. august 2016 kl. 09.00 Merk at det kan være befaring fra 09.15

Saksliste

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har åpent møte på Vestskogen skole, personalrom, Lekeveien 12B

onsdag 31. august 2016 kl. 18.30

Saksliste

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 31. august 2016 kl. 18.00

Saksliste

 

Publisert 26.08.2016
Himmel og hav

Har du bygget et spesielt energiøkonomisk hus? Lager bedriften din produkter som kan gi reduserte CO2-utslipp? Eller er du rett og slett en inspirasjonskilde for andre på klimafeltet?

Publisert 25.08.2016
Seilere - mottakere av idrettsstipend

Les om vinnere av kulturpris, frivillighetpris, idrettsstipend 2015 og kulturpris 2016.

Publisert 18.08.2016
Messehall A innvendig

Velkommen til åpningen av Vestfolds første offisielle interkommunale idrettsanlegg!

Tirsdag 23. august kl. 17:00 er det offisiell åpning av nye Messehall A i Tønsberg (Stadionveien 12, 3111 Tønsberg).

Hallen er et samarbeidsprosjekt mellom Nøtterøy kommune og Tønsberg kommune, og brukerinvolvering har vært en viktig del av prosessen.

Publisert 16.08.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Formannskapet har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 24. august 2016 kl. 15.00

Saksliste

Formannskapet på nett

 

 

 

Publisert 16.08.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 17. august kl. 09.00 Merk at det er befaringer fra kl. 0915

Saksliste

 

 

 

Publisert 12.08.2016
Klipp hekk

 

 

Bli med på dugnad for å unngå ulykker. Klipp hekk og busker som vokser ut over kommunal veigrunn samt er til fare for trafikken.

Publisert 12.08.2016
Skolestart 2016

 

Grunnskoleelevene på Nøtterøy ønskes velkommen til et nytt skoleår mandag 15.august.

Skolerute 2016-2017 (PDF, 83 kB)

 

Publisert 12.08.2016
Foto: Anders Aa. Hagen

Mange små og store opplever skoleveien som utrygg og kaotisk. Nå mobiliseres det til storstilt dugnad for å skape bilfritt miljø rundt landets skoler. ”Hjertesone” skal skape sikrere skoleveier, bedre helse og styrke miljøet i bygd og by. 

Foto: Anders Aa. Hagen

Publisert 12.08.2016
Har du rom

Ønsker du å gi trygghet og omsorg til noen som trenger det? Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste ønsker kontakt med familier som kan og vil bety noe ekstra for et barn eller en ungdom.

 

Informasjonsmøte

Mandag 22. august kl 18.00.
Sted: Tinghaugveien 16, Borgheim.

 

 

Eller kontakt oss:
Merete R. Schrøder, tlf. 409 14 458
Ellen M. Martinsen, tlf. 409 14 457
Marit Borge, tlf. 409 11 525


Telefon sentralbord:
951 93 510 / 33 40 20 00

Publisert 11.08.2016
Sidebygningen - program høst 2016

Sidebygningens tilbud "Aktiv på dagtid" er for alle som ufrivillig ikke er i jobb, helt eller delvis, det vil si at man mottar en eller annen form for ytelse fra NAV.

Tilbudet er ikke for pensjonister eller studenter. Tilbudet koster 350 kroner i halvåret. 

 

 

 

Publisert 01.08.2016
Pokemon-jegere på Tinghaug.jpg

Folk er hjertelig velkomne til å spille Pokémon GO på Tinghaug, men vi ber alle om å rydde etter seg. Matrester, brusflasker og pizzaesker skal kastes i søplekassene som er satt ut.

Publisert 08.07.2016
Aktivitetskalenderen sommer 2016

Husk at Nøtterøy kommune tilbyr gratis aktiviteter for barn og unge de to første ukene i august!

Link til elektronisk brosjyre:

https://issuu.com/notteroykulturhus/docs/sommeraktiv_2016_v7-8s_endelig

Påmelding: www.notteroy.kommune.no/aktivitet

Publisert 07.07.2016
Forside- hender

Den 6. juli feiret Anders og Randi Skytøen 70 års ekteskap på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. Ordfører Roar Jonstang var blant de som gjorde stas på jubilantene.

Publisert 05.07.2016
Fruvilligsentralen - vafler

Nøtterøy frivilligsentral har feriestengt i perioden 04.07 til 29.07.

Publisert 01.07.2016
cherries-in-a-bowl-773021_960_720.jpg

Billettluka i Nøtterøy Kulturhus er stengt frem til 1. august. Nye åpningstider blir deretter mandag - fredag kl. 10.00 - 13.00. Fra 1. august er det slutt på langåpne torsdager, men luka er åpen 1 time før arrangementene uavhengig av ukedag. Vi minner om at kulturhusets nettside alltid er åpen for kjøp av billetter og gavekort!

Publisert 01.07.2016
Toppbilde skole og utdanning 440x200

Skolenes sentralbord er feriestengt i perioden 4. juli til 1.august. Telefon kobles opp med automatisk svar og med valgmulighet til å settes over til kommunens sentralbord. Telefonnummer til kommunens sentralbord er 33 40 20 00.

 

 

 

Publisert 27.06.2016
Sidebygningen

Sidebygningen er et interkommunalt samarbeid mellom Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommune.

Her finner du tilrettelagt kultur og fritid, aktiv på dagtid, cafe og psykisk helse.

I sommer skjer det masse på Sidebygningen.

Publisert 24.06.2016
Barn, unge og familie.jpg

Det er nå mulig å søke om redusert foreldrebetaling i både barnehage og SFO i Nøtterøy kommune.

Kommunen har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt i perioden 2016-2017.

Publisert 22.06.2016
Brosjyre 16-17 Jente_ansiktsmaling jpg.jpg

 

Det er ledige plasser i kulturskolen for høstsemesteret. Og vi har også plass til flere elever på vårt sommerkurs i visuell kunst.

 

 

 

Publisert 21.06.2016
Gang og sykkelvei

Onsdag 29.06.2016 kl. 18:00 er det åpent informasjonsmøte vedrørende reguleringsplan for gang- og sykkelvei/fortausløsning langs Tenvikveien fra Tenvik til Snarrønningveien.

 

Publisert 20.06.2016
Lærlinger

 

Nylig var samtlige lærlinger i Nøtterøy kommune samlet til sommeravslutning i kommunestyresalen.

Publisert 20.06.2016
Forenklinger i byggesaksforskriften SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Vår og sommermånedene er høysesong for byggeprosjekter og tilhørende byggesakshenvendelser til Nøtterøy kommune. Kommunens saksbehandlere arbeider hardt for at søknader og henvendelser skal bli ivaretatt på best mulig måte.

Publisert 16.06.2016

Ansettelse av rådmannens ledergruppe i Færder kommune er nå gjennomført.

 

I tillegg er det ansatt økonomisjef og internkontroll- og beredskapssjef.


Dette blir en ledergruppe og viktige stabsfunksjoner, med mye kunnskap og erfaring. 

Publisert 13.06.2016
Barn i lek

 

Alle SFO-barn i Nøtterøy kommune inviteres til aktivitetsdag på Oserød skole tirsdag 21. juni 2016.

Publisert 09.06.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 14. juni 2016 kl. 09.00. Merk at det er befaringer fra kl. 09.15

Saksliste

 

 

 

Publisert 09.06.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Kommunestyret har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 15. juni 2016 kl. 17.00 Merk tiden!

saksliste

kommunestyre på nett

 

 

 

Publisert 08.06.2016
Penger

De aller fleste lønnstakere og pensjonister varsles elektronisk om skatteoppgjøret sitt 22. juni. Da ligger melding om oppgjøret klar i www.altinn.no.

For deg som skal motta skatteoppgjøret på papir starter skattedirektoratet utsending av skatteoppgjør 20. juni. Neste mulighet er 3. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober.
 

Publisert 03.06.2016
Ledige stillinger

Vi er i en fase hvor vi oppgraderer sentralbordløsningen i Tjøme og Nøtterøy kommune. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves tekniske problemer i overgangen til det nye.

I den nye løsningen vil alle telefonsamtaler til sentralbordet i Tjøme kommune gå via Nøtterøy kommune.

Publisert 02.06.2016
nkfirkant_nettsidekommunen.png

Kulturhuset har ingen arrangementer denne sommeren, men billetter legges fortløpende ut for salg for høsten.


Billettluka inngang Nøtterøy Kulturhus:

Tlf. 33 40 20 01 - Sommeråpent

Juni: Mandag - fredag kl. 10.00 - 13.00

Juli: Stengt

Kurs/konferanse: Tlf. 40 80 20 01

Kjøp billetter på nett her.

Klikk her for å melde deg på kulturhusets nyhetsbrev. Konkurranser, tilbud og siste nytt rett i mailboksen.

Klikk her for å kjøpe gavekort digitalt. Vi selger også gavekort i billettluka.

Publisert 27.05.2016
Kineserinne

Det ble en fargerik og uforglemmelig opplevelse, da folk fra ulike deler av verden gjorde audition til sommerjobb som pleieassistenter ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. Kandidatetene leverte små drypp fra sine livshistorier til panelet med seks ledere fra Bjønnesåsen.
 

Publisert 26.05.2016
Vanningsrestriksjoner

Vanningsrestriksjoner innføres fra og med mandag 23. mai til og med fredag 26. august 2016. 

Publisert 25.05.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har åpent møte i formannskapssalen, Tinghaugveien 18

mandag 30. mai 2016 kl. 10.00

Saksliste

Eldrerådet har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

mandag 30. mai 2016 kl. 16.00

saksliste

 

 

 

Publisert 24.05.2016
Frivilligsentralen åpen dag 28-05-16

Lørdag 28. mai fra kl.: 12:00 - 16:00 har Frivilligsentralen åpen dag på Ekebergveien 10 (på Teiehøyden) - masse aktiviteter for barna, bruktmarked og enkel servering.

Publisert 23.05.2016
Stengt

Kommuneutvikling - avdelingene byggesak, plan og geodata er ikke til stede onsdag, torsdag og fredag denne uken.

Publisert 20.05.2016
Meddommer

Forslag til meddommere til

 •  
 • Tønsberg tingrett,
 • Adger lagmannsrett,
 • Skjønnsmedlemmer
 • Jordskiftemeddommere

ligger til offentlig ettersyn i to uker på servicesenteret, Nøtterøy kommune, Tinghaugveien 16.

Publisert 19.05.2016
Alle samlet

Ordfører Roar Jonstang, på vegne av regjeringen, delte i dag ut minnemedaljer til Håkon Heum og Finn Wittersø for å hylle deres innsats under krigen.

 

 

Publisert 19.05.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Organisasjonsutvalget innkalles til møte i kommunestyresalen,

Tinghaugveien 18, torsdag 19. mai kl. 18.00

Publisert 18.05.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Kommuneplanutvalget har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 18. mai 2016 kl. 12.30

saksliste

 

 

 

Publisert 18.05.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Formannskapet har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 18. mai 2016 kl. 15.00. (Starter når administrasjonsutvalget er ferdig.)

Saksliste

Formannskapet på nett

Administrasjonsutvalget har åpent møte i kommunestyesalen, Tinghaugveien 18

onsdag 18. mai 2016 kl. 15.00

saksliste

Publisert 18.05.2016
Ordfører gjør seg klar for å sykle

I dag innviet ordfører Roar Jonstang den nye el-trehjulingen, som Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter har kjøpt inn.

Dermed kan beboere på Bjønnesåsen komme seg ut på tur, kjenne vinden og solen i ansiktet, og besøke kjente steder.

Publisert 12.05.2016
Trine, Bjørn Kåre, Petter og Jonathan

I dag ble Gründerhuset Hi5 åpnet med brask og bram.

Gründerhuset Hi5 er et samarbeide mellom kommunene Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg. Her legges forholdene til rette for gründere og småbedrifter i utvikling, ved å tilby veiledning, rådgivning, kurs, og tilgang på nettverk. Deltakerne får dele og høste erfaringer i et miljø bestående av gründere og kvalifiserte rådgivere.

Publisert 12.05.2016
Toppbilde barnehage 440x200px

Barnehageplasser tildeles i flere opptaksrunder. Tilbud i fjerde opptaksrunde blir sendt ut 13. mai.  Etter hver opptaksrunde blir det nye ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage, eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste opptaksrunde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage. Alle barn med rett til plass vil få tilbud om plass før neste barnehageår.

På bakgrunn av mange søkere til hovedopptaket har kommunen valgt å oppjustere med en avdeling i  Vestskogen barnehage og en avdeling i Teiehøyden barnehage fra og med 1. august 2016.

 

 

Les mer om barnehageopptaket

Publisert 09.05.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunstyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 11. mai 2016 kl. 09.00 Merk at det kan være befaringer fra kl. 09.15
Saksliste

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 11. mai 2016 kl. 18.00
saksliste

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har åpent møte på Oserød skole, Oserødveien 64

onsdag 11. mai 2016 kl. 18.00
Saksliste

 

Publisert 06.05.2016
Elevrådskonferanse 4. mai 2016

Barn og unge som vokser opp i familier med dårlig råd er stemmer vi sjelden hører i samfunnet vårt. Politikerne i Nøtterøy kommune har satt temaet på dagsorden og derfor handlet vårens elevrådskonferanse om barnefattigdom. Kommunepsykolog Anne Kristin Imenes engasjerte oss med sitt foredrag. Elevene var modige, rause, kreative og ærlige da de diskuterte hva Nøtterøy kommune kan gjøre for å avskaffe barnefattigdom. Svarene på oppgavene er verdipapirer for oss som jobber med dette. Takk til alle som bidro, dette var en lærerik dag.

 

 

 

Publisert 03.05.2016
Solnedgang

Det er mange som har ønsket seg et bedre transporttilbud i skjærgården.

Nå er det på plass to nye lokale aktører.

Ta kontakt her:

http://www.fjordtaxi-faerder.no/

http://www.skyssbaaten.no/

Artikkel i Øyene.

 

M/S «Viksfjord» går i rute mellom Tønsberg og Østre Bolæren fra 13/5 til 18/9.

Se rutetidene for M/S Viksfjord her.

Publisert 19.04.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Kontrollutvalget har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

torsdag 28. april 2016 kl. 15.00

saksliste
 

 

 

Publisert 19.04.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Det er møte i arbeidsutvalget for heraldikk, Færder kommune, den 19.april kl 15-17, på Riksarkivet i Oslo.

Publisert 08.04.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Det er møte i organisasjonsutvalget Færder kommune den 14.april kl 18.00  i kommunestyresalen på Nøtterøy 

Publisert 07.04.2016
Skjærgårdstjenesten

Bli med på å rydde kyst og øyer i og i nærheten av nasjonalparken for søppel og skrot. Du plukker søppel når det passer for deg, og Skjærgårdstjenesten  henter sekkene.

 

 

 

Publisert 05.04.2016
Aktivitetsvenn

Da inviteres du til kurs for frivillige aktivitetsvenner den 20. og 27. april, kl 18-21.

Kurset er gratis og går over to kvelder.

Sted: Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

Informasjon og påmelding til: lynn.sevik@notteroy.kommune.no

Tel 948 90 618

 

Publisert 04.04.2016
Kart prosjekt Smidsrødveien

Oppdatert status for prosjektet om anleggsarbeider for omlegging av vann- og avløpsanlegg i gang- og sykkelvei langs vestsiden av Smidsrødveien, mellom Bekkeveien og Teglverksveien. I prosjektet vil det også etableres ledningsanlegg for vann, spillvann og overvann i Teglverksveien, Gimleveien/Stubbveien og en del av Øgårdsveien.

Publisert 01.04.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Det er møte i fellesnemnda i Færder kommune den 7. april kl 19, i kommunestyresalen på Nøtterøy.

Publisert 23.03.2016
Ordførerne.jpg

Den 18.mars ble søknad om sammenslåing av Nøtterøy og Tjøme vedtatt med kongelig resolusjon i statsråd.

Dermed kan vi på alvor sette igang prosessen mot Færder kommune fra 1.januar 2018.

Publisert 21.03.2016
Senior på tur

Ansatte, pårørende, organisasjoner og lag kan søke om midler fra Hjortesæterfondet til velferdstiltak for sykehjemsbeboere to ganger i året.

Midlene skal bidra til økt velferd og livskvalitet for sykehjemsbeboere på Nøtterøy.

Søknadsfrist: 1.april 2016.

Send søknad til: reidar.thoresen@notteroy.kommune.no

 

 

 

Publisert 17.03.2016
Toppbilde barnehage 440x200px

Søknadsfristen for hovedopptaket i barnehage 2016 er gått ut. I disse dager jobber barnehagene med opptak av barn. Mange lurer på når man får svar på søknaden sin.

Publisert 16.03.2016
Tilskuddsmidler

Husk søknadsfrist: 1. april hvert år. Søknadsskjema og informasjon finnes her.

Publisert 10.03.2016
Borgheimkrysset

I løpet av mars 2016 skal Statens vegvesen, på vegne av Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune, starte ombyggingen av Borgheimkrysset på fv. 308 Kirkeveien.

Prosjektet forventes være ferdig i desember 2016.

 

 

 

Publisert 09.03.2016
Logo Mattilsynet

Tirsdag 23.februar 2016 gjennomførte Mattilsynet uanmeldt inspeksjon i Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. Tema var oppfølging av mulig skadedyrproblemer og inspeksjon av sykehjemmets varemottak, postkjøkken og kantine.

Publisert 08.03.2016
Forenklinger i byggesaksforskriften SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Det vil i forskriftens §2 Virkeområde bli tilført at den også gjelder for «tette tanker og minirenseanlegg».  Samt §3 Definisjoner bli tilført «tett tank og minirenseanlegg»

Publisert 08.03.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Formannskapet har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 9. mars 2016 kl. 15.00

Saksliste

Formannskapet på nett

 

 

 

Publisert 08.03.2016
Styret i Gründerhuset Hi5

I dag ble styret for foreningen "Gründerhuset Hi5" konstituert.

Formålet med foreningen er å arbeide for at det skal etableres flere vekstbedrifter i Tønsberg-regionen (Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme) gjennom å:

Publisert 04.03.2016
Eldreomsorg

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter deltar i en forskningsstudie i regi av Alderpsykiatrisk forskningssenter.

Målet med studie er å bedre utredning og behandling av sykehjemspasienter med demens, ved at personalet på sykehjemmet prøver ut en utrednings- og veiledningsmodell.

Erfaringer fra studien vil senere kunne danne grunnlag for en bedre tilpasset omsorg og behandling i sykehjem.

Totalt er det 30 sykehjem som deltar i studien.

Informasjon om resultatene av studien på Bjønnesåsen vil komme etterhvert.

 

Publisert 04.03.2016
Kulturkveld Frivilligsentralen

Onsdag 9. mars kl 19.00 er det kulturkveld på Frivilligsentralen. Velkommen!

 

 

 

Publisert 02.03.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Det er møte i partssammensatt utvalg i Færder kommune den 7.mars kl 17, i kommunestyresalen på Tjøme.

Publisert 02.03.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Det er møte i fellesnemnda i Færder kommune den 7.mars kl 18, i kommunestyresalen på Tjøme.

 

 

 

Publisert 02.03.2016
Vi samlokaliserer og flytter våre tjenester

Vi samlokaliserer og flytter tjenester for barn, unge og familie til Tinghaugveien 16. Her vil du  finne tjenestene for barnevern, PPT og helsestasjonen.

Teknisk flytter samtlige ansatte i seksjonene for Kommuneutvikling, Eiendomsforvaltning og Drift- og anlegg til Hellaveien 5.

Publisert 01.03.2016
Næringsfrokost 2 den1.mars

På dagens frokostmøte, i regi av Næringsforum Nøtterøy, presenterte NAV Nøtterøy et vellykket pilotprosjekt for å få unge ut i arbeidslivet.

Prosjektet går ut på å være mentor for en ungdom, og bruke sitt nettverk for å få ungdommen ut i jobb.

Publisert 26.02.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18 

onsdag 2. mars 2016 kl. 09.00

Merk at det kan være befaringer fra 09.15.

Saksliste

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 2. mars 2016 kl. 18.00

Saksliste

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har åpent møte på Føynland skole, Kalvetangveien 1

onsdag 2. mars 2016 kl. 18.00

Saksliste

Publisert 26.02.2016
Toppbilde barnehage 440x200px

Søknadsfrist for barnehageplass for neste barnehageår er 1. mars 2016. Regjeringen ønsker også å gi flere barn rett til plass. Det er kommet forslag til loveendring om utvidet rett for barn født i september og oktober. Forslaget er ute på høring.

Publisert 15.02.2016
Fasade Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

Demenspoliklinikken i Nøtterøy kommune er et lavterskel tilbud som gir mulighet for tidlig utredning av demens. Man kan da komme raskere i gang med tiltak for å ivareta helse og livskvalitet. Man trenger ikke henvisning for å ta kontakt.

Publisert 12.02.2016
Fellesnemnda 11.februar

Det er avholdt første møte i fellesnemnda Færder kommune.

 

Roar Jonstang ble valgt som leder av fellesnemnda og arbeidsutvalget. Bente Bjerke ble valgt som nestleder av fellesnemnda og arbeidsutvalget.

 

Se referat fra møtet her. (PDF, 191 kB)

Publisert 05.02.2016
www.finn.no/hjerterom

Finn.no og Røde kors har inngått et samarbeid om formidling av utleieboliger til flyktninger. Har du bolig du ønsker å leie ut til flyktninger kan du legge inn opplysninger www.finn.no/hjerterom

Publisert 05.02.2016
Selvhjelpsgruppe angst

Frivilligsentralen ønsker å bidra til at flere selvhjelpsgrupper for mennesker med angst kan komme igang. Selvhjelp har vist seg å være både et alternativ og et supplement i bearbeidingen av angst.

Publisert 05.02.2016
Nøtterøy kommune -med vind i seilene

Medarbeiderundersøkelsen 2015 ble avsluttet med gjennomgående gode resultater for kommunen.


Denne gangen var svarprosenten 78 prosent , hvilket er 11,5 prosent flere enn i 2012.  Teknisk sektor hadde flest respondenter, med en svarsprosent på 88 prosent.
 

Publisert 01.02.2016
Ansatte i Teiehøyden barnehage

Nøtterøy kommune er i gang med implementering av BTI-modellen(bedre tverrfaglig innsats).  Som et ledd i dette jobber nå barnehagene med å bli kjent med modellen. I forbindelse med barnehagenes planleggingsdag ble det gitt informasjon om modellen, samt utlyst en quizkonkurranse, med mulighet for å vinne en stor fruktkurv til arbeidsplassen.

I dag har fagleder barnehage, Inger Johanne Røkenes, og prosjektleder for BTI, Hilde Forsmo vært på besøk i Teiehøyden barnehage for å overlevere premien for beste quizbesvarelse.

 

Publisert 29.01.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 3. februar 2016 kl. 09.00 Merk at det kan være befaringer fra kl. 09.15 
Saksliste

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 3. februar 2016 kl. 18.00
Saksliste

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har åpent møte på Teie skole, Grindstuveien 31

onsdag 3. februar 2016 kl. 18.00
Saksliste

Sakslistene blir tilgjengelige på hjemmesiden fra torsdag ettermiddag.

Publisert 25.01.2016
AKTIV - A

Ny oppdatert kalender for våren! AKTIV Tønsberg og Nøtterøy er et gratis aktivitetstilbud for barn og unge i alderen 6-16 år bosatt på Nøtterøy eller i Tønsberg. Aktivitetstilbudene består av ulike drop-in-tilbud og det er mye barna kan prøve seg på. Vi har lagt ut en ny, oppdatert kalender for våren 2016. Les mer her.

Publisert 25.01.2016
Marsipankake

I dag har ordførerne fra Tjøme og Nøtterøy, Bente Bjerke og Roar Jonstang, søkt kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner om sammenslåing av de to kommunene. Navnet på den nye kommunen vil bli Færder kommune.

Publisert 22.01.2016
Rydd skapet

Hver dag skjer det uhell ved at barn får i seg medisiner de har funnet hjemme. – Mange slike uhell kan lett unngås hvis medisiner oppbevares sikkert og gammel medisin returneres til apoteket, sier Legemiddelverkets direktør Audun Hågå.

Publisert 20.01.2016
Vedtak om kommunesammenaslåing 4

I felles kommunestyremøte den 20.januar vedtok Nøtterøy og Tjøme å sende søknad om sammenslåing av de to kommunene til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Publisert 18.01.2016
Drømmestipend

Har du et talent innen kultur, kunst, musikk eller dans? Da kan du søke på Drømmestipendet.  

Publisert 17.01.2016
Værstasjon

Nøtterøy kommune vil sette opp seks nye værstasjoner, se vedlagte kart. Formålet med stasjonene er å samle inn nedbørsdata for å kunne planlegge utbygging av avløpsnettet og finne feil. I tillegg vil nedbørsdata være nyttig for landbruket og alle andre som er interessert i vær.

Publisert 15.01.2016
Nøtterøy kommune - klubba

Nøtterøy kommunestyre har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 20. januar kl. 16.30

Det avholdes flere separate møter:

 • Kl 16.30:    Felles orientering for Nøtterøy og Tjøme kommunestyre
 • Kl. 17.00:   Tjøme kommunestyre
 • Kl. 17.30:   Nøtterøy kommunestyre
 • Kl. 18.00:   Felles kommunestyremøte med fylkesmannen
 • Kl. 18.30:   Tjøme kommunestyre
 • Kl. 19.00:   Nøtterøy kommunestyre
 • Kl. 19.30:   Middag
Publisert 14.01.2016
Fastlandsforbindelse

For ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme.

Publisert 11.01.2016
Brøyting - illustrasjonsfoto

Brøytemannskapene i Nøtterøy kommune har nå kjørt kontinuerlig i 24 timer med alt tilgjengelig utstyr, og vil fortsette å ta kryssrydding nå. De veiene hvor det er nødvendig vil bli brøytet igjen.

Feilmelding

Vi mottar mange henvendelser med spørsmål om brøyting, vi ber om at vår "Meld inn feil" tjeneste blir benyttet.


 

Publisert 07.01.2016
Utlån av sportsutstyr

Nøtterøy Frivilligsentral låner ut ski og skøyter gratis til hele familien. Mandag - tirsdag - torsdag kl 11.00 -16.00. For mer informasjon ta kontakt på tlf 33 40 36 85 eller kom innom Ekebergveien 10 på Teie.
 

Publisert 05.01.2016
Bilde fra overtakelsen av Østre Bolæren

Etter gårsdagens befaring på Østre Bolæren ble det i dag foretatt en formell overtakelse og overlevering av "nøkkelen" til øya.

 

Fylkesrådmann Egil Johansen overrakte nøkkelen til rådmann Toril Eeg, og den formelle delen av prosessen er nå ferdig.

Publisert 04.01.2016
Juletre

Her finner du oversikt over innsamlingssteder for juletrær. Frist 16. januar.

Publisert 28.12.2015
Østre Bolæren

 

Nøtterøy kommune overtar som eier av Østre Bolæren fra 1.januar 2016.

Kommunen har ingått avtale med Gulsrud AS for bookinger i 2016.

Ønsker du å leie 1990-bygningene eller Befalsforlegningen?

Kontakt Gulsrud booking. E-post: are@gbooking.no

Telefon: 45 02 07 77
 

Publisert 23.12.2015
Navn ny kommune

Navnet på den nye kommunen blir Færder.

Dette vedtok forhandlingsutvalget enstemmig, etter at resulatet fra meningsmålingen ble kjent.

 

Publisert 16.12.2015
Toppbilde barnehage 440x200px

 Med bakgrunn i Stortingets årlige budsjettvedtak, vedrørende maksimalpriser i barnehager og i Nøtterøy kommunes vedtatte budsjett for 2016 vil betalingssatsene for barnehageplass øke fra 1. januar 2016.

Publisert 11.12.2015
Toppbilde tilskuddsordninger 440x200

I vedtatt budsjett for 2016 er det lagt til grunn en indeksregulering på 2,7 %. Dette gjelder både for ordinær og utvidet plass i SFO. Betalingssatsene for SFO går derfor opp med 2,7 % med virkning fra 1. januar 2016.

Publisert 07.12.2015
Hva skal den nye kommunen hete

I disse dager gjennomføres en meningsmåling på hva den nye kommunen skal hete. De to alternativene er:

 1. Færder kommune
 2. Tjøme-Nøtterøy kommune
   

Hvis du blir oppringt av Norfakta Markedsanalyse på dette nummeret: 73 84 55 65, ta telefonen og si hvilket alternativ du foretrekker.

Publisert 02.12.2015
Skole og sfo

Det er i dag sendt ut skoleinnmelding til foresatte til barn folkeregistrert i Nøtterøy kommune og Husøy (Tønsberg kommune).

Fra og med 3. desember  kan foresatte logge seg inn i Foresatteportalen, bekrefte skolevalget og søke SFO-plass.

 

Publisert 01.12.2015
Tilskuddsmidler

I ht. kommuneloven §§ 44 og 45 legges årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 ut til alminnelig ettersyn til 09.12.2015 kl 15.00.
 

Publisert 26.11.2015
IMG_5005_NY2.jpg

I dag arrangerte Nøtterøy kommune den halvårlige elevrådskonferansen.

Dette er en arena hvor alle elevrådene møtes for informasjon, skolering og aktivt elevdemokrati.

Publisert 26.11.2015
NAV

Det er ikke nødvendig å bruke tid på reise til NAV-kontoret.

Sjekk saken din på nett, eller ring!

Det går raskere å behandle søknaden din når du sender den fra nav.no.

Trenger du hjelp, eller har du spørsmål? Ring oss!
 

Publisert 25.11.2015
Åpent møte om fastlandsforbindelsen

Bypakke Tønsberg-regionen inviterer alle som er interessert til å få informasjon om prosessen med fastlandsforbindelsen.

Forslag til planprogram ligger nå ute på høring, og høringsfrist er i januar.

Alle er velkommen til åpent møte torsdag 26. november kl 18 på Træleborg konferansesenter i Tønsberg, Træleborgveien 11.

Publisert 24.11.2015
Illustrasjonbilde

Har du en mening om hvilke tilbud Aktivitetskalenderen bør ha?

Onsdag 2. desember kl. 18:00 inviteres barn, unge og familier til et åpent møte med kommunens administrasjon og fritidsarbeidere for å snakke om hva dere ønsker at vi skal jobbe med det neste året. Dette møte er et dialogmøte som holdes en gang i halvåret for å sikre at vi jobber med det dere ønsker dere at vi skal bidra med innen fritistilbud.

Publisert 23.11.2015
Statsråder og ordførere

Nøtterøy kommune er en av tre forsøkskommuner som får økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet fra april neste år. Formålet er å gi flere barn rett hjelp til rett tid.

 

 

 

Publisert 16.11.2015
Marie1.jpg

Kultur, idrett og fritid er glad for å kunne presentere Marie Bakke Bøhmer som konstituert kultursjef og kulturskolerektor. Hun har bakgrunn fra filmproduksjon og det regionale filmsenteret Viken.

 

Publisert 13.11.2015
Planprogram Bypakke Tønsberg-regionen

Forslag til planprogram for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy og Tjøme sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til planprogrammet ligger ute til høring i perioden 13. november 2015 – 11. januar 2016 på http://vfk.no/Bypakke-Tonsberg-regionen/.

Alle som ønsker kan uttale seg til planprogrammet. Alle høringsuttalelser skal være skriftlige og sendes firmapost@vfk.no senest mandag 11. januar 2016.

Last ned planprogrammet her (PDF, 6 MB).

Publisert 12.11.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for Miljøvern og kommunalteknikk i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 18.11. kl. 0900 - Merk at det kan være befaringer fra kl. 0915

saksliste

Hovedutvagl for helsevern og sosial omsorg i formannskapssalen, Tinghaugveien 18

onsdag 18.11. kl. 1800

saksliste

Hovedutvalg for oppvekst og kultur i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 18.11. kl. 1800

saksliste

Publisert 04.11.2015
Bolig flyktninger

Har du et hus, en hybel eller leilighet som du kan leie ut til flyktninger?

 

Nøtterøy kommune og NAV har behov av flere bosteder til flyktninger som kommer og skal bosette seg i kommunen vår.

 

Publisert 28.10.2015
Tenåringer og alkohol

Foreldre bekymrer seg for hvordan det skal gå når barna går inn i tenårene og kommer i kontakt med alkohol. Klare grenser, tydelige holdninger og involverte foreldre kan gjøre en større forskjell enn man kanskje tror.

Publisert 23.10.2015
Seminar vold i nære relasjoner

Ansatte i barnehage, skole og hjelpetjenestene fra Nøtterøy og Tjøme var samlet torsdag formiddag i Nøtterøy kulturhus, sammen med politiet og Barnehuset i Vestfold, 120 stk i alt. Formålet med samlingen var å spre informasjon om den nye handlingsrutinen i kommunen. Ingen ansatte skal behøve å være i tvil om hva de skal gjøre ved en bekymring. 

Publisert 23.10.2015
Bufdir_logo_RGB.jpg

Til frivillige organisasjoner og private instanser på Nøtterøy.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2016

I den anledning inviteres frivillige organisasjoner og private aktører på Nøtterøy til å søke.


Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Publisert 23.10.2015
Friluftlivets år logo

I forbindelse med Friluftlivets år arrangerte vi i Nøtterøy kommune aktivitetskonkurranser (fra 7/9 til 12/10).

Vi har nå endelig kåret vinnerne!

Publisert 19.10.2015
Vesarbil

Det er nye biogassdrevne renovasjonsbiler på Nøtterøy siden uke 41.

Vesar har inngått samarbeid med et nytt selskap som har ansvaret for innsamlingen, Veireno As, som bl.a. utfører renovasjonstjenester for Oslo kommune og flere Akershuskommuner. Publikum skal fremdeles forholde seg til Vesar dersom det er noe de lurer på.

Publisert 15.10.2015
Hvor lite skal du finne deg i

Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner "Hvor lite skal du finne deg i?" skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

 

Satsningen er en del av Justisdepartementets handlingsplan Et liv uten vold (2014–2017). Mange grove kriminelle handlinger kommer ikke til politiets kjennskap. Kun om lag 25 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold anmelder forholdet, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

 

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler.

Publisert 12.10.2015
Enklere hverdag for alle

Nøtterøy kommune har et ansvar for at våre digitale tjenester og nye IKT-løsninger er tilgjengelig for alle brukere, samt innenfor myndighetenes lovverk og kravene som er satt for blant annet Universell utforming (les om UU regelverket her). I den forbindelse vil kommunens nettsider i løpet av høsten få flere oppgraderinger.

Publisert 28.09.2015
Barn med iPad

 

Velferdsteknologi kan gi barn og unge med kognitive utfordringer som AD/HD og autisme en enklere hverdag. Erre mulig? prosjektet arrangerer en utstilling av kognitive hjelpemidler for barn og unge på Innovatoriet ved Høgskolen Buskerud og Vestfold. Utstillingen er åpen onsdager og torsdager i perioden 01.10.2015 til 20.01.2016

Publisert 25.09.2015
Omdirigering GS Smidsrødveien

Nøtterøy kommune bygger nytt vann- og avløpsanlegg langs Smidsrødveien, i området mellom Bekkeveien og Teglverksveien.  

Publisert 24.09.2015
Sykkel

 Vi inviterer lag og foreninger til å bli med og ta ansvar for trafikksikkerhet mot et økonomisk tilskudd på kr 10.000,- 

Publisert 21.09.2015
Aktivitetsvenn

Har du lyst til å bidra til en positiv hverdag for personer med demens som bor hjemme? Vi holder kurs for frivillige aktivitetsvenner i oktober.

 

Publisert 15.09.2015
Valgurne

Slik ble resultatet fra valget til kommunestyret i Nøtterøy kommune

 

 Her finner du mer info om valgresultatet for Nøtterøy i årets kommunestyrevalg.

Publisert 09.09.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Kontrollutvalget har åpent møte i formannskapssalen, Tinghaugveien 18,

torsdag 10. september kl. 16.30

 

Saksliste: (PDF, 4 MB)

Vedlegg sak 25 (PDF, 735 kB)

Vedlegg sak 29 (PDF, 262 kB)

Publisert 07.09.2015
Byggsøk logo

Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) melder at ByggSøk for tiden er ute av drift, og at det vil ta noe tid å få systemet opp igjen. Les mer her.

Publisert 26.08.2015
Nytt nummer legevakt

Fra og med den 1.september innføres ett nytt telefonnummer til alle landets legevaktssentraler.

Nummeret er 116117 (uttales:

hundreogseksten-hundreogsytten) og er et landsdekkende legevaktnummer.

Det betyr at du, uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet, vil

komme fram til legevaktssentralen der du oppholder deg når du ringer dette nummeret.

116117 skal fungere både fra fasttelefon og mobil, og er gratis å bruke.

Publisert 20.08.2015
Valg 2013

Servicesenteret har ekstra åpent for forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget som følger:

Lørdag 29.08.   Kl 10:00 – 14:00 
Torsdag 03.09. Kl 15:00 – 18:00 
Lørdag 05.09.   Kl 10:00 – 14:00 
Torsdag 10.09. Kl 15:00 – 18:00 

Adresse: Tinghaugveien 16.

Det er ellers mulig å forhåndsstemme hver dag tom 11. september mellom kl 09:00-15:00.

Publisert 19.08.2015
Forhåndsstemming på institusjoner i Nøtterøy kommune 2015

Til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 tilbyr Nøtterøy kommune forhåndsstemming på ulike institusjoner.

 

Se oversikten nedenfor eller  klikk her for pdf versjonen (PDF, 193 kB). Her finner du informasjon om datoer og klokkeslett.

Publisert 18.08.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 19. august kl. 09.00 (Merk at det kan være befaringer fra kl. 09.15)

Saksliste

Publisert 13.08.2015
Ledige stillinger

Elevene i grunnskolen på Nøtterøy ønskes velkommen

til et nytt skoleår mandag 17. august.

Publisert 12.08.2015
Valg 2013

Pressemelding fra Nøtterøy kommune


Redegjørelse vedrørende håndtering av forhåndsstemming mandag 10.august 2015.

 

Da forhåndsstemmingen skulle starte kl 9 den 10.august, var postforsendingen forsinket og alle lokale stemmesedler var ikke kommet. Med bakgrunn i dette ble det ikke lagt ut stemmesedler for noen partier.
 

Alle de lokale stemmesedlene ble lagt ut på samme tidspunkt.
 

Publisert 07.08.2015
Ledige stillinger

Fra mandag 3. august får grunnskolene i Nøtterøy kommune (barne-/ungdomsskole) nytt felles telefonnummer: 409 11 500

Publisert 07.08.2015
Forenklinger i byggesaksforskriften SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Fra 01.07.2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk (strandsoner, reguleringsplan m.m).

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen.

Publisert 03.08.2015
Inngang til Nøtterøy Kulturhus

Vi minner om at billettuka  til Nøtterøy Kulturhus er flyttet fra Nøtterøy kommunes servicesenter til foajeen i kulturhuset. Nå får billettsalget nye åpningstider.

Publisert 27.07.2015
KIF - Aktiv sommer

Torsdag 6. august arrangerer Nøtterøy kommune gratis aktivitetsdag for 5-7. trinn.

 

 

Publisert 03.07.2015
Smidsrød helsehus - appetitt på livet

Smidsrød helsehus blir omtalt av Forbrukerrådet som et av landets få sykehjem som lykkes med å tilby velsmakende og næringsrik mat, og samtidig skape fellesskap og gode måltidsopplevelser.

 

 


 

 

 

Publisert 24.06.2015
Tilskuddsmidler

Den 24. juni får de aller fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret. Utbetaling skjer i løpet av to uker.

De som ikke har fått SMS om at skatteoppgjøret er klart og ligger i Altinn, må vente til senere i sommer/høst for skatteoppgjøret. Dersom ektefellene ikke har fått skatteoppgjøret samtidig må de kontakte Skatteetaten på tlf 800 800 00 og sjekke.

Publisert 23.06.2015
AVOGTIL i Buerstad båtforening

Nøtterøy kommune er en AV-OG-TIL-kommune. Det innebærer å forebygge alkoholbruk som kan føre til skade eller utrygghet for våre innbyggere.

Vi har en flott skjærgård som brukes av mange til rekreasjon, ferie og fritidsaktiviteter. Det er alt fra små kajakker til raske småbåter til seilbåter og store fritidsbåter. Det yrende båtlivet krever at alle utviser sjøvett, tar hensyn til hverandre og er årvåkne.

 

 

 

Publisert 22.06.2015
Bilde fra Tusenfryd 20-06-2015

Lørdag 20. juni var en stor dag - Nøtterøy kommunes nye Aktivitetskalender gjennomførte sin aller første aktivitet!

 

En fantastisk tur til TusenFryd for 100 av våre innbyggere. Her representert ved Per Rolness, Siv Rolness, Monica  Sommersen (bak fra venstre) Kevin Rolness, Iselin Rolness og Ina-Sofie Sommersen (foran fra venstre)

Takk for turen!


 

For nye aktiviteter sjekk: www.notteroy.kommune.no/aktivitet

Publisert 15.06.2015
illustrasjonsbilde kommuneplan reguleringsplan.png

Jobber du med kart eller andre høydebærende data? Da bør du vite at vi går over til nytt høydegrunnlag (PDF, 539 kB)fra 16. juni 2015. Da blir alle høyder hevet med 5-13 cm! Det nye høydesystemet har fått navnet NN2000.

 

 

 

 

Publisert 12.06.2015
Vinner av Ipad - Hilde Hæhre

Nøtterøy kommune har i perioden 1.februar – 31.mai 2015 kjørt en

kampanje på eFaktura og AvtaleGiro.

De som opprettet avtale var med i trekningen av en iPad.

 

Den glade vinneren av konkurransen ble Hilde Hæhre.

 

 

 

Publisert 12.06.2015
Kommandantboligen_3.jpg

Barn fra Nøtterøy som er født i 2000, 2001, 2002 og 2003, inviteres til to dager fulle av aktiviteteter på Østre Bolæren. Helt GRATIS!
 

Publisert 12.06.2015
Utdeling av minnemedalje

I år er det 70 år siden 2.verdenskrig endte.

Kommunen, på vegne av regjeringen, deler ut minnemedaljer for å hylle de som gjorde en innsats under krigen.

Arvid Alex. Kittelsen, 91 år gammel, ble i dag hedret for sin innsats.

 

 

 

Publisert 08.06.2015
11148349_988717437829916_6271856940220345672_n.jpg

I går ble Føynland og Herstadløkka barnehage kåret til Vestfolds første trafikksikre barnehager. Det vil si at barnehagen oppfyller alle kravene som Trygg Trafikk har satt.

Publisert 01.06.2015
Livsglede uken 2015

Da er Livsgledeuken 2015 i gang. Offisiell åpning for ansatte da de kom på jobb ved Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter og Smidsrød helsehus i dag tidlig.

For beboerne ved instusjonene var det offisiell åpning på BP stasjonen på Borgheim, Brødrene Hanssen. Institusjonsleder Anita Archer holdt en flott tale og klippet snoren i dag kl 12.00.

Denne uken, fra 1. til 4. juni, vil det være ekstra mange aktiviteter og turer for institusjonsbeboerne på Nøtterøy. Her kan du se programmet for uken (PDF, 8 kB). Se også bildene fra aktivitetene på Nøtterøy kommunes Facebook side.

Publisert 01.06.2015
Valg 2013

Valglistene ligger til offentlig ettersyn fra idag, 1. juni.

 

Eventuelle klager må meldes til kommunen innen sju dager

etter kunngjøring, jf. valgloven § 6.8

Valglistene

Publisert 01.06.2015
Åpen dag Mellom Bolæren

Etter et opphold på fem år arrangerer Mellem Bolærens venner
igjen en åpen dag.Mellom Bolæren har et flott kulturlandskap med restaurerte bygninger og fine stier, takket være dugnadsinnsatsen til Mellem Bolærens venner.

 

Publisert 29.05.2015
Lyskryss på Teie

Samarbeidsprosjektet Bypakke Tønsberg-regionen venter nå på regjeringens beslutning om videre planlegging av bypakken.

Samferdselsdepartementet utarbeider en anbefaling til regjeringen, som så skal beslutte veien videre. Parallelt med arbeidet i departementet jobber partene lokalt med å tilrettelegge for det videre arbeidet. Så snart regjeringens beslutning er på plass starter det formelle planarbeidet.

Publisert 21.05.2015
Nøtterøy kommune - klubba

 Kommuneplanutvalget har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 27. mai 2015 kl. 12.00

Saksliste

Publisert 21.05.2015
Nøtterøy kommune - klubba

 Kommunestyret har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 27. mai 2015 kl. 18.00

saksliste

Publisert 18.05.2015
Toppbilde Roar Jonstang 440x200

Talen ble holdt  i forbindelse med flaggheising på Tinghaug på 17.mai.

Publisert 15.05.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret har åpent møte i kommunstyresalen, Tinghaugveien 18

onsdag 20. mai 2015 kl. 15.00

saksliste formannskap

saksliste administrasjonsutvalget

saksliste valgstyret
 

Publisert 13.05.2015
Kampanje eFaktura og AvtaleGiro

Nøtterøy kommune kjører i perioden 1.februar – 31.mai 2015 kampanje på eFaktura og AvtaleGiro. Opprett avtale og bli med i trekningen av en iPad.

Publisert 08.05.2015
Kristoffer Dannevig under krigen

I dag er det 70 år siden 2.verdenskrig endte.

Kommunen, på vegne av regjeringen, deler ut minnemedaljer for å hylle de som gjorde en innsats under krigen.

Kristoffer Dannevig, 97 år gammel, ble i dag hedret i sitt hjem på Nøtterøy.

Fungerende ordfører Bjørn Kåre Sevik delte ut minnemedalje og fikk ta del av Dannevigs historier fra krigen.

Publisert 05.05.2015
Nøtterøy kommune - klubba

Kontrollutvalget har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

torsdag 7. mai 2015 kl. 16.30

Saksliste

Publisert 04.05.2015
DSC00405.JPG

Nøtterøy kommune fikk mandag besøk av Andrey Kulikov fra den russiske ambassaden. Kulikov ønsket å få informasjon om den tidligere russiske fangeleiren på Mellom Bolæren samt å legge ned krans

Dette var første gangen som representanter fra Russland besøker øya siden frigjøringen for 70 år siden.

Kulikov hadde med seg sin kone Eugenia og deres sønn på fem måneder, Igor.

Publisert 04.05.2015
Håndhygenedagen 2015

Håndhygiene er anerkjent som det viktigste tiltaket for å hindre smitte og redusere utvikling av antibiotikaresistent. I år er det ti år siden Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte kampanjen Clean Care is Safer Care, for å bedre håndhygienen blant helsepersonell verden over, og på den måten bidra til økt pasientsikkerhet.

Publisert 04.05.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_034.jpg

Du må fortsatt søke om dispensasjon for å bygge mindre enn 100 meter fra vannet. Regelendringene som trår i kraft 1. juli, opphever ikke byggeforbudet i strandsonen. 

Publisert 27.04.2015
Kajakkstativ Fjærholmen

Oslofjordens Friluftsråd (OF) plasserer ut stativer for lagring av kajakker på forskjellige steder i fjorden. I samarbeid med Nøtterøy kommune har det nå kommet to stativer på Fjærholmen, med totalt 12 plasser. Ordningen kalles for Rett ut – kajakklagring, og plassene leies ut gjennom OF.

Publisert 22.04.2015
Valg 2013

Det er kommunestyre - og fylkestingsvalg 14. september 2015.

Følgende partier har levert valglister til kommunestyrevalget 2015:

Publisert 16.04.2015
Innvielse Bjønneåsen

I dag var det høytidelig innvielse av Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie klippet snor og holdt en flott tale.

Gjestene og beboerne fikk smake på sykehjemsmaten og spise marsipankake.

Deretter var det omvisning i det flotte nye huset, som er utformet spesielt med tanke på pasienter med kognitiv svikt.

Statsråden og de andre gjestene fikk informasjon om pasientsikkerhet samt en demonstrasjon av hvordan det "smarte gulvet" fungerer.

Publisert 15.04.2015
Tilskudd til bredbåndsutbygging (Foto: www.theinquirer.net)

 

Nøtterøy kommune vurderer å forberede en søknad om statlige midler til utbygging i områder med dårlig bredbåndsdekning. Frist for uttale 10. mai.

 

Publisert 14.04.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_048.jpg

I år er det 75 år siden angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen i 1945.
 

Det er en utbredt oppfatning at mange av dem som gjorde en viktig innsats under krigen ikke har fått den oppmerksomheten og anerkjennelsen de fortjener.

Dette gjelder ikke minst de som bidro på sivil side. Mange typer motstandsarbeide faller utenfor kriteriene for tildeling av eksisterende krigsdekorasjoner.

 

Publisert 10.04.2015
Energiportalen

Nøtterøy kommune tilbyr nå gratis energianalyse av boliger gjennom Energiportalen

Publisert 10.04.2015
Aktivitetetsvenn faktablad

Vi søker voksne menn som kan være aktivitetsvenn for menn som bor på nye Bjønneåsen bo- og aktivitetssenter.

Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker sammen med en som har demens. Mennesker med demens er ganske like oss som ikke har sykdommen, de liker også å gjøre noe hyggelig. Følelsen av å gjøre noe hyggelig varer lenge.

Bli med på kurs 22. og 29. april kl 18-21.

 

Publisert 08.04.2015
Innflytting Bjønnesåsen

Innflyttingen er i gang for fullt på Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter. I dag flyttet Marit Bjørnfelt fra Gipø bo- og behandlingssenter til Bjønnesåsen.

Marit var strålende fornøyd med sitt nye rom med utsikt samt de nye fasilitetene inne og ute på avdeling Steinkloss.  Hun fikk følge av avdelingsleder Anne Berit Dalen og Tønsbergs Blad da hun fikk se sitt nye rom for første gang.

Nye beboere flytter inn hver dag denne uka og neste. For virksomhetsleder Reidar Thoresen vil det bli mange heisturer med flyttelass.

Se også innslaget fra NRK Østafjells, da Marit Andersen var og inspiserte sitt nye rom på Bjønnesåsen:

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestafjells/DKTE99032715/27-03-2015#t=2m12s

Publisert 27.03.2015
Nøtterøyhallen

For organisasjoner og andre som ønsker fast leie av skolelokaler, gymsaler og idrettshaller skoleåret 2015/2016, er søknadsfrist 1.april 2015.

Publisert 23.03.2015
Kulturstipend 2015

Tilla Gaasø, Oskar Øiestad og Anna Nachstern Tannmand er årets vinnere av kulturstipendet.

 

Stipendet er på kr 5000 og det var 8 søkere til stipendet.

I år var det et meget høyt nivå blant søkerne.

Stipendet ble delt ut under UKM i Nøtterøy kulturhus den 14.mars.  

Publisert 20.03.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_034.jpg


 

De siste ukene har meslinger igjen begynt å spre seg i Europa. Særlig Tyskland, Nederland og Italia har mange tilfeller. Den siste uken har det også dukket opp 2 tilfeller i Danmark og et tilfelle i Sverige (Gøteborg).

Publisert 09.03.2015
Toppbilde kultur, idrett og fritid 440x200

Pressemelding fra Nøtterøy kommune

Nøtterøy kommune omorganiserer kulturenheten og ønsker å styrke både kulturhuset og det øvrige kulturtilbudet i kommunen.

Publisert 12.02.2015
Nøtterøy kommune - sertifisert som milfjøfyrtårn

Nøtterøy kommune, administrasjonsbyggene på Tinghaug, er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Publisert 30.01.2015
Forstørrelsesglass

Det er påvist muggsopp i bygningen hvor Helsestasjonen og Barnevernet holder til. Det blir igangsatt tiltak for å rette på dette. Det vil ta litt tid før forholdet er rettet.

Publisert 13.01.2015
Kurs

Kurs for nye næringsdrivende for 2015 er nå lagt ut på Skatteetatens hjemmesider. Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering samt litt om krav til regnskap.

Publisert 12.01.2015
Barnehage

Søknadsfrist for hovedopptaket 2015 er 01.03.2015. Søknad om barnehageplass gjøres via Foresatteportalen Informasjon om barnehager og opptaksrutiner finnes her.

Publisert 07.01.2015
Besøkshjem.jpg

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste søker etter besøkshjem og støttekontakt for barn. Det søkes etter familier, par, enslige, med og uten egne barn. Vi ønsker trygge, stabile og forutsigbare voksne. Vi ønsker voksne som ønsker og har tid til å være sammen med barn for kortere eller lengre tid. 

Publisert 06.01.2015
Politiske møter

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18 onsdag 14. januar kl. 09.00.

 

Saksliste

Publisert 06.01.2015
Skole SMS

Nøtterøyskolene har byttet SMS-løsning fra Mobilskole til SkoleSMS. Den største endringen er nytt nummer.

SMS sendes på følgende måte til Teie skole: Send TEIE [trinn] [tekst] til 417 16 112 (anbefales lagret som "SkoleSMS"). Eks: "TEIE 4 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen blir så videresendt alle lærerne på trinnet. NB! Husk mellomrom mellom alle ord.

 

Publisert 29.12.2014
Forestilling sukkertoppen hvilehjem

Sukkertoppen hvilehjem

22. januar har kulturskolens eldste teatergruppe premiere på forestillingen Sukkertoppen hvilehjem. Stykket er skrevet og regissert av Tommy Taraldsvik:

"På nedslitte og private Sukkertoppen hvilehjem bor et gjennomsnitt av Norges eldre som utfra økonomisk kapasitet tilbys ulike grader av service. Noen trives godt med fascilitetene på Sukkertoppen, mens andre har lite å «skrive hjem» om. Smiger, bestikkelser og utpressing benyttes for å klatre i det hierarkiske velferdstilbudet Sukkertoppen tilbyr.

Husets eget polske dansbandorkester  tar seg av den helnorske sangskatten. Fremtidspartiet integreringspolitikk feiler totalt. Svindel og rømningsforsøk må dekkes over siden det vil gi Sukkertoppen et dårlig rykte. Det er mye å ta tak i for bestyrer Sukkerspinn og eier enkefru Balcke. Og ikke nok med det. Milorg-assosierte Kåre og gjengen saboterer til stadighet hjertet, i denne miniatyr av en kapitaliststat,  nemlig kaffetrakteren."

Publisert 16.12.2014
fettet_tetter_rorene.png

Et velment råd i førjulsstria: Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do! Det tetter avløpsrørene – både dine egne og kommunens. Kun rottene nyter godt av det.
 

Økende problem

Fett som tetter igjen avløpsrørene er et økende problem i Norge og særlig nå før jul med mye steking og baking. Både huseiers egne avløpsrør og kommunenes rør kan gå tett hvis matfettet ikke håndteres på riktig måte. Det hjelper ikke at du bruker varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, for fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i røret og blir kaldt. Det hjelper heller ikke å helle ut fettet i do, for det er akkurat de samme rørene som frakter avløpet videre fra både vasker og toaletter.

Publisert 12.12.2014
Skole og sfo

 

Nøtterøy kommune har installert nytt administrasjonssystem for SFO og skoleinnmelding – Foresatteportalen for barnehage, skole og SFO.

Publisert 11.12.2014
Av og til jul

For mange barn kan julen være en tøff tid på grunn av voksnes drikking. Nøtterøy kommune setter i desember søkelys på denne viktige problematikken ved å være med på kampanjen «Hvor mange glass tåler barnet ditt». Kommunens folkehelsekoordinator, Irmelin Skjold, ble intervjuet av TV Vestfold i forbindelse med kampanjen.

Les mer om alkoholbruk rundt barn og unge

Publisert 11.12.2014
Tinghaug 1951

Vestfoldmuseene har digitalisert 108 bilder fra Nøtterøy. Bildene er fra arkivet etter Fjellanger Widerøe Flyvefoto A/S, og er fra perioden før andre verdenskrig til litt ut på 1970-tallet. Bildene er tilgjengelig i høy oppløsning på Vestfoldmuseenes Flickr-side. Her er det mye å kose seg med for oss med litt historisk interesse.

Prosjektet eies av Vestfoldmuseene IKS, og er støttet av Norsk kulturråd og Vestfold fylkeskommune

 

https://www.flickr.com/photos/vestfoldmuseene/sets/72157645111827108/ 

Publisert 28.11.2014
Barnehage forside

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ble behandlet i formannskapet 26. november 2014.  

 

Fant du det du lette etter?
 • 01.12.2016 Foresatteportalen oppgradert og i drift igjen
  I forbindelse med oppgradering ble Foresatteportalen stengt noen dager lenger enn planlagt, men nå er portalen åpen igjen. Her finner du den nye Foresatteportalen
 • 01.12.2016 Kommunestyret 7. desember
  Kommunestyret har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18 onsdag 7. desember 2016 kl. 17.00 Saksliste Kommunestyre på nett
 • 01.12.2016 Formannskapet 7. desember
  Formannskapet har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18 onsdag 7. desember 2016 kl. Ikke satt enda Saksliste Formannskap på nett
 • 01.12.2016 Skatteavdelingen holder stengt
  Skatteoppkreveren i Tjøme og Nøtterøy holder stengt fredag 2. desember og mandag 5. desember grunnet oppgradering av systemer. Dersom du har spørsmål kan du kontakte oss på...
 • 01.12.2016 Ledig bolig i Hjemsengveien 13
  Det er ledig leilighet på 55m2 i Hjemsengveien 13. Husleie er 7200,- i måneden. Depositum lik tre måneders leie. I tillegg kommer strøm på kr 550,- per måned. Boenheten tilbys...

Aktivitetskalenderen

Login for redigering