Nyheter fra Nøtterøy kommune

Publisert 27.03.2015
Foto av fargerike påskeegg

Påsken er i uke 14 og 15 (30. mars – 6. april).
Flere av enhetene i Nøtterøy kommune har redusert åpningstid og stengt helligdagene.

Les mer om åpningstidene i denne artikkelen.
 

Vi ønsker alle en fantastisk påske!

Publisert 27.03.2015
Nøtterøyhallen

For organisasjoner og andre som ønsker fast leie av skolelokaler, gymsaler og idrettshaller skoleåret 2015/2016, er søknadsfrist 1.april 2015.

Publisert 27.03.2015
Åpen dag Bjønnesåsen


Den 26.mars var det åpen dag på Bjønnesåsen bo-og behandlingshjem.

 


Det kom mange for å se på det nye sykehjemmet, til tross for det store snøfallet denne dagen.

Besøkerne fikk smake på maten som blir servert, demonstrert smartgulvet som forebygger fall, informasjon om aktivitetsdosetten og mye mer.


Innflytting av pasientene starter rett etter påske.

 

 

Publisert 27.03.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_048.jpg

I år er det 75 år siden angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen i 1945.
 

Det er en utbredt oppfatning at mange av dem som gjorde en viktig innsats under krigen ikke har fått den oppmerksomheten og anerkjennelsen de fortjener.

Dette gjelder ikke minst de som bidro på sivil side. Mange typer motstandsarbeide faller utenfor kriteriene for tildeling av eksisterende krigsdekorasjoner.

 

Publisert 24.03.2015
Illustrasjonsbilde ungdomsaktiviteter

 

Noen barn og unge på Nøtterøy sitter hjemme hver dag etter skolen uten et sosialt nettverk.

Noen barn og unge på Nøtterøy har ingen nære venner.

Noen foreldre på Nøtterøy har ikke råd til å betale fritidsaktiviteter for barna sine.

Noen foreldre trenger en hjelpende hånd for å gi barna sine en god fritid.

 

Publisert 23.03.2015
Kulturstipend 2015

Tilla Gaasø, Oskar Øiestad og Anna Nachstern Tannmand er årets vinnere av kulturstipendet.

 

Stipendet er på kr 5000 og det var 8 søkere til stipendet.

I år var det et meget høyt nivå blant søkerne.

Stipendet ble delt ut under UKM i Nøtterøy kulturhus den 14.mars.  

Publisert 20.03.2015
Forenklinger i byggesaksforskriften SAK10 trer i kraft 1. juli 2015

Fra 01.07.2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk (strandsoner, reguleringsplan m.m).

Publisert 20.03.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_034.jpg


 

De siste ukene har meslinger igjen begynt å spre seg i Europa. Særlig Tyskland, Nederland og Italia har mange tilfeller. Den siste uken har det også dukket opp 2 tilfeller i Danmark og et tilfelle i Sverige (Gøteborg).

Publisert 13.03.2015
Hjemsengveien 9

 

Vi har ledige leiligheter i Hjemsengveien 9, 11, 13 og 15. Søknadsfrist: 20.03.2015

 

 

Publisert 13.03.2015
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_046.jpg

 

Kommuneplanens arealdel var ute på høring med uttalefrist 12. februar 2015. Frem til kommunestyremøtet arbeider kommuneplanutvalget frem forslag til sluttvedtak.

Publisert 13.03.2015
Hjemsengveien 9

 

Vi har ledige leiligheter i Hjemsengveien 9 og Sjølyst spesialboliger. Søknadsfrist: 06.02.2015

Publisert 09.03.2015
Toppbilde kultur, idrett og fritid 440x200

Pressemelding fra Nøtterøy kommune

Nøtterøy kommune omorganiserer kulturenheten og ønsker å styrke både kulturhuset og det øvrige kulturtilbudet i kommunen.

Publisert 02.03.2015
Kampanje eFaktura og AvtaleGiro

Nøtterøy kommune kjører i perioden 1.februar – 31.mai 2015 kampanje på eFaktura og AvtaleGiro. Opprett avtale og bli med i trekningen av en iPad.

Publisert 12.02.2015
Nøtterøy kommune - sertifisert som milfjøfyrtårn

Nøtterøy kommune, administrasjonsbyggene på Tinghaug, er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

 

Publisert 11.02.2015
Toppbilde tilskuddsordninger 440x200

28.1.15 var enkelte kommunale barnehager og SFO-er stengt fra kl. 14.00. Noen har spurt om dette medfører reduksjon i oppholdsbetalingen. Administrasjonen anser spørsmålet for relevant, og vil legge til rette for at de som ønsker å få refundert innbetalt beløp på grunn av redusert oppholdstid, vil kunne få dette. Utregnet vil dette utgjøre mellom ca. 10-25 kr pr. barn.

 

De som ønsker å benytte seg av dette, henvender seg pr epost til Lise.AlmquistBjorge@notteroy.kommune.no

I henvendelsen må barnets navn, fødselsdato og navn på barnehage/SFO oppgis.

 

Publisert 30.01.2015
Forstørrelsesglass

Det er påvist muggsopp i bygningen hvor Helsestasjonen og Barnevernet holder til. Det blir igangsatt tiltak for å rette på dette. Det vil ta litt tid før forholdet er rettet.

Publisert 28.01.2015
Nøtterøy Kulturhus

Billettsalget flytter fra Servicesenteret. Fra mandag 2. februar får du kjøpt billetter til Nøtterøy Kulturhus i billettluka i kulturhuset. (Inngang Tinghaugveien 14)
 

Publisert 16.01.2015
Tilskuddsmidler

NY søknadsfrist: 1. februar hvert år. Søknadsskjema og informasjon finnes her.

Publisert 13.01.2015
Hovedbilde for Helse

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter åpner i april 2015 og blir kommunens nye sykehjem. Bo- og aktivitetssenteret vil bestå av sykehjemsvirksomheten som flytter fra Gipø og Villa Smidsrød.

I tillegg til den virksomheten som vi dag finner på Bjønnesåsen, dagsenter på Bjønnesåsen, Inn på tunet på Støyten og Bjørnebu, omsorgsboliger på Bjønnestoppen og demenspoliklinikk med utrednings- og pasientopplæringstilbud på Bjønnesåsen.

Sykehjemmet vil få 102 sykehjemsplasser.

Publisert 13.01.2015
Kurs

Kurs for nye næringsdrivende for 2015 er nå lagt ut på Skatteetatens hjemmesider. Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering samt litt om krav til regnskap.

Publisert 12.01.2015
Barnehage

Søknadsfrist for hovedopptaket 2015 er 01.03.2015. Søknad om barnehageplass gjøres via Foresatteportalen Informasjon om barnehager og opptaksrutiner finnes her.

Publisert 07.01.2015
Skole og sfo

 Feilen verørende skoleinnskrivingen til neste års 1. klasse er nå rettet. Det er nå mulig å logge seg inn og gjennomføre innskrivingen.

Gå til artikkel om skolestart og innskriving for mer informasjon.

Publisert 07.01.2015
Besøkshjem.jpg

Nøtterøy og Tjøme barneverntjeneste søker etter besøkshjem og støttekontakt for barn. Det søkes etter familier, par, enslige, med og uten egne barn. Vi ønsker trygge, stabile og forutsigbare voksne. Vi ønsker voksne som ønsker og har tid til å være sammen med barn for kortere eller lengre tid. 

Publisert 06.01.2015
Politiske møter

Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk har åpent møte i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18 onsdag 14. januar kl. 09.00.

 

Saksliste

Publisert 06.01.2015
Skole SMS

Nøtterøyskolene har byttet SMS-løsning fra Mobilskole til SkoleSMS. Den største endringen er nytt nummer.

SMS sendes på følgende måte til Teie skole: Send TEIE [trinn] [tekst] til 417 16 112 (anbefales lagret som "SkoleSMS"). Eks: "TEIE 4 Per er syk i dag. Hilsen Lise." Meldingen blir så videresendt alle lærerne på trinnet. NB! Husk mellomrom mellom alle ord.

 

Publisert 05.01.2015
Juletre

Juletrær kan legges etter anvisning på følgende steder:

Publisert 29.12.2014
Forestilling sukkertoppen hvilehjem

Sukkertoppen hvilehjem

22. januar har kulturskolens eldste teatergruppe premiere på forestillingen Sukkertoppen hvilehjem. Stykket er skrevet og regissert av Tommy Taraldsvik:

"På nedslitte og private Sukkertoppen hvilehjem bor et gjennomsnitt av Norges eldre som utfra økonomisk kapasitet tilbys ulike grader av service. Noen trives godt med fascilitetene på Sukkertoppen, mens andre har lite å «skrive hjem» om. Smiger, bestikkelser og utpressing benyttes for å klatre i det hierarkiske velferdstilbudet Sukkertoppen tilbyr.

Husets eget polske dansbandorkester  tar seg av den helnorske sangskatten. Fremtidspartiet integreringspolitikk feiler totalt. Svindel og rømningsforsøk må dekkes over siden det vil gi Sukkertoppen et dårlig rykte. Det er mye å ta tak i for bestyrer Sukkerspinn og eier enkefru Balcke. Og ikke nok med det. Milorg-assosierte Kåre og gjengen saboterer til stadighet hjertet, i denne miniatyr av en kapitaliststat,  nemlig kaffetrakteren."

Publisert 16.12.2014
fettet_tetter_rorene.png

Et velment råd i førjulsstria: Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do! Det tetter avløpsrørene – både dine egne og kommunens. Kun rottene nyter godt av det.
 

Økende problem

Fett som tetter igjen avløpsrørene er et økende problem i Norge og særlig nå før jul med mye steking og baking. Både huseiers egne avløpsrør og kommunenes rør kan gå tett hvis matfettet ikke håndteres på riktig måte. Det hjelper ikke at du bruker varmt vann og såpe når du fjerner fett fra gryter og panner, for fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i røret og blir kaldt. Det hjelper heller ikke å helle ut fettet i do, for det er akkurat de samme rørene som frakter avløpet videre fra både vasker og toaletter.

Publisert 16.12.2014
Toppbilde barnehage 440x200px

 Med bakgrunn i Stortingets årlige budsjettvedtak, vedrørende maksimalpriser i barnehager og i Nøtterøy kommunes vedtatte budsjett for 2015 vil betalingssatsene for barnehageplass øke fra 1. januar og 1. mai 2015.

Publisert 15.12.2014
Toppbilde tilskuddsordninger 440x200

I vedtatt budsjett for 2015 er det lagt til grunn en indeksregulering på 3,0 %. Dette gjelder både for ordinær og utvidet plass i SFO. Betalingssatsene for SFO går derfor opp med 3,0 % med virkning fra 1. januar 2015.

Publisert 12.12.2014
Skole og sfo

 

Nøtterøy kommune har installert nytt administrasjonssystem for SFO og skoleinnmelding – Foresatteportalen for barnehage, skole og SFO.

Publisert 11.12.2014
Av og til jul

For mange barn kan julen være en tøff tid på grunn av voksnes drikking. Nøtterøy kommune setter i desember søkelys på denne viktige problematikken ved å være med på kampanjen «Hvor mange glass tåler barnet ditt». Kommunens folkehelsekoordinator, Irmelin Skjold, ble intervjuet av TV Vestfold i forbindelse med kampanjen.

Les mer om alkoholbruk rundt barn og unge her http://avogtil.no/hvormange

Publisert 11.12.2014
Tinghaug 1951

Vestfoldmuseene har digitalisert 108 bilder fra Nøtterøy. Bildene er fra arkivet etter Fjellanger Widerøe Flyvefoto A/S, og er fra perioden før andre verdenskrig til litt ut på 1970-tallet. Bildene er tilgjengelig i høy oppløsning på Vestfoldmuseenes Flickr-side. Her er det mye å kose seg med for oss med litt historisk interesse.

Prosjektet eies av Vestfoldmuseene IKS, og er støttet av Norsk kulturråd og Vestfold fylkeskommune

 

https://www.flickr.com/photos/vestfoldmuseene/sets/72157645111827108/ 

Publisert 03.12.2014
Ny nettside 2014

Vi har gitt kommunens nettside en ansiktsløftning, samtidig som den har fått en ny struktur. Tanken er at du som bruker skal få en kortere vei til det du ønsker svar på. Vi håper at vi er på rett vei, og kommer hele tiden til å jobbe videre med å utvikle og forbedre nettsiden.

Publisert 03.12.2014
Hjemsengveien 15

 

 

Vi har ledige leiligheter i Hjemsengveien 9, 15 og Klokkerveien 12. Søknadsfrist: 12.12.2014

Publisert 28.11.2014
Barnehage forside

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 ble behandlet i formannskapet 26. november 2014.  

Publisert 25.11.2014
leker.jpg

Til frivillige organisasjoner og private instanser på Nøtterøy.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som utlyser «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2015» (kap 857 post 61).

 

Publisert 10.11.2014
Notteroy_kommune_juni_2013_nr_048.jpg

 

Budsjetthøring – rådmannens forslag
Mandag 10. november 2014 kl 18:00 i kommunestyresalen, Tinghaugveien 18

 

 

 

 

 

 

padlock