Graving

 

For alle gravearbeider på offentlig grunn skal det leveres en søknad om gravetillatelse for hver vei som berøres til Geomatikk (link til ekstern side).  For graving i forbindelse med vann- og/eller avløpsledninger på privat grunn skal det foreligge en godkjent sanitærsøknad.

Nøtterøy kommune har vedtatt lokal forskrift (link til pdf informasjon) for graving i kommunale grunn.

  • På og langs kommunale veier og på annen kommunal grunn gis gravetillatelse av Nøtterøy kommune.
  • På fylkesveier og private veier gis gravetillatelse av Statens Vegvesen.
  • På private eiendommer gis gravetillatelse av grunneier(e).


For all graving på offentlig eller privat vei som er åpen for alminnelig ferdsel skal det utarbeides en arbeidsvarslingsplan som skal inneholde skiltplan, plan for å opprettholde tilfredsstillende trafikksikkerhet og framkommelighet og plan for sikring av veiarbeiderne.

På kommunale veier er det kommunen som er skiltmyndighet og på fylkesveier og private veier er det Statens Vegvesen som er skiltmyndighet.

I Nøtterøy kommune er det opprettet en samordnet gravemeldingstjeneste som administreres av Geomatikk AS.

Gravemeldinger skal leveres elektronisk til Geomatikk på deres kundeportal.

Nye brukere må registrere seg for å få tilgang til kundeportalen.

Geomatikk AS kan kontaktes på telefon 09146.

Sist endret 27.11.2014

Se også

padlock