Tema og tjenester

Kontaktinformasjon


Nøtterøy kommune
Tinghaugveien 16 Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy
E-post : postmottak@notteroy.kommune.no
Telefon
: 33 40 20 00

Faks
: 33 40 22 82
Kommunenr.
: 0722

Snarveier

  • Utskriftsvennlig versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips en venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Avløp

Drifts- og anleggsseksjonen er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og bygge ut det kommunale hovedavløpsnettet.  Private stikkledninger leder avløpsvannet fra den enkelte eiendom og inn på kommunens hovedledninger enten direkte eller via felles private stikkledninger.

Kommunens avløpsnett transporterer spillvann (kloakkvann/sanitært avløp) til renseanlegget til Tønsberg Renseanlegg på Vallø, og overvann (dreneringsvann, takvann, overflatevann) til bekk eller sjø. 

Avløpsnettet består av 45 avløpspumpestasjoner, ca. 83 km spillvannsledninger, ca. 116 km felles avløpsledninger, ca. 75 km overvannsledninger, ca. 13 km spillvannspumpeledninger og ca. 15 km felles avløpspumpeledninger.  Totalt er det ca. 302 km med avløpsledninger.

Sist endret 07.01.2014
Nøtterøy kommune, Postboks 250 Borgheim, 3163 Nøtterøy
Besøksadresse: Tinghaugveien 16, Borgheim | Telefon: 33 40 20 00 Telefaks: 33 40 22 82